22 Mayıs 2006’de “İran Gazetesi”nde Türkleri böceğe benzeterek aşağılayan bir karikatürün yayınlanmasıyla İran Türkleri’nin bilinçaltındaki Türk Kimliği kendini sosyal patlama ve ayaklanma biçiminde göstermiş oldu. 

Bu ayaklanma ve itirazların coğrafi yelpazesinin İran’ın genelini (Urmu, Erdebil, Tebriz, Zengan, Gilan, Hemedan, Kazvin, Kum, Erak, Save, Rey, Tahran, Simnan, İsfahan, Şiraz, Firuzabad, Kirman, Huzistan, Körfez ve Horasan Bölgesi, Meşhed, Koçan, Türkmen Sahra, Gülistan, Mazenderan vb. bölgeler) sarması ve itiraza katılanların farklı ideolojilerden ve değişik sosyal sınıflardan olmaları İran’daki Türkler için Türk kavramının ne denli birleştirici ve yaşamsal bir öneme sahip olduğunu açıkça kanıtlamaktaydı. 

Nitekim itiraz ve gösterilerde kullanılan başlıca slogan da “Haray haray men Türk’em! (Haykırıyorum haykırıyorum ben Türk’üm!)” sloganı idi. Bu önemli tarihi olayı göz önünde bulundurarak ayaklanmanın başladığı 22 Mayıs İran Türkleri aydınları tarafından “Dayanışma Günü” olarak ilan edilmiştir.

Saygılarımla 

Babek Cavanşir