Ey Türk! Sen var olmak zorundasın:

Bosna'nın Bilge Kralı Aliya İzzetbegoviç'in biz Türklere yazdığı mektuptan :
"Merhaba efendim, ben Aliya.
Aliya İzzetbegoviç.Bosna-Hersek'in Cumhurbaşkanıyım.Sizi Devlet-i Aliyye'nin en güzel şehirlerinden, sizin daha sık kullandığınız ismiyle Saraybosna'dan selamlıyorum.
Belki bilirsiniz, benim dedem Devlet-i Aliyye'nin ordusunda askerlik yapmıştı, Üsküdar'da.
Orada tanıştığı bir Türk kızıyla, ninem Sıdıka ile evlenmiş. Babam Mustafa bey bu evlilikten doğmuş.
Bosna' da üç halk yaşıyordu. Müslümanlar, Sırplar, Hırvatlar. Aslında onlar bizi Müslüman diye ayırmıyordu, bize Türk diyorlardı.Sırpların gözünde 1389 Kosova Savaşı'nda burayı fetheden Türklerdik biz.
Efendim Boşnak kime deniyor ?
Sırpları ve onları himaye eden Avrupa'ya sorarsanız Avrupa'ya İslâmı yaymaya çalışan Türklere deniyor.
Dedelerimizin seksen yıl önce Çanakkale'de ve Yemen'de korumaya çalıştıkları şey neyse bizim Saraybosna'da ayakta tutmaya çalıştığımız şey oydu.
Unutma Türk'ün evladı !
Senin kardeşin olduğumuz için öldürüldük, boğazlandık, tecavüze uğradık.Senin hafızana sahip olduğumuz için toplu mezarlara gömüldük, yok edildik.
Türk'ün evladı, bizim korumaya çalıştığımız sancak, Yemen'de, Çanakkale'de, Filistin'de, Kırım'da, Açe'de, Türkistan'da korunmak istenen sancaktı.
Sömürgecilerin karşısında sakın yere düşme. Biz, Çanakkale'den sonra direnişi devam ettiren nesliz.Sen, direnişin değil, dirilişin nesli olacaksın. Sen varsan biz var olacağız.
Seni yok etmek için bin yıldır hazırlananlar,bir gün bile durmadan çalışıyorlar.
Sen Türk'sün.Bir ırk, bir din, bir mezhep değilsin olamazsın.Batı, Haçlı seferlerini düzenlerken Araplara Arap demiyordu,Türk diyordu.
Çanakkale' de Kürtleri boğazlarken onlara Kürt demiyordu, Türk diyordu. Ne zaman ki onların çıkarlar için yeni devletlere ihtiyaç duydu, Arap'a Arap demeye başladı.Seni ondan, onu sende ayırdı.
Bugün de Kürt'ü senden, seni Kürt'ten ayırmak için gece ve gündüz çalışıyor. Türk'ün evladı, biz Boşnak'ız ama Türk'üz de. Sen de kalbimde taşıdığım acıyı taşıdığın kadar Boşnak'sın.
Utanacak tarihimiz, saklayacak hafızamız yok.Birileri öyle istediği için değil, vicdan bunu tarif ettiği için hiçbir milletin diline, dinine, mezhebine karışmadık.Mezarlarını çiğnemedik, ibadethanelerini yıkmadık, kadınlarına tecavüz etmedik, bebeklerini boğazlamadık.
Sen var olmak zorundasın.
Bu yüzden bir ve beraber olmak zorundasın. Sömürgecilerin tezgahıyla saflara ayrışmamalısın.
Türk'ün evladı !
Bizi ,onların bize yaptıklarını ve sorumluluğunu sakın unutma. "
Ben Aliya...

Aliya İzzetbegoviç