Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, geçtiğimiz günlerde resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ‘Koruyucu Aile Sistemi’ni anlattı. Şahin, "Koruyucu ailedeki temel fark fiilen aile çocuğa anne-babalık yapıyor. Ancak hukuki bir bağ yok. Çocuğumuz devletin koruması altında oluyor." dedi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yayımlandığı yeni koruyucu aile yönetmeliği ile koruyucu aile yanına verilecek çocuk için en iyi aile ortamının oluşturulması, koruyucu ailelik yapacakların eğitim, görev ve idare ile ilişkileri; hizmetin işleyişi, koruyucu aileye yapılacak olan ödemeleri ve koruyu aile ve yanlarına verilen çocukların idarece izlenmesi ve denetlenmesi gibi bir çok konuyu kapsıyor.

Koruyucu aile uygulamaları Aile Bakanlığı’nın Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü çatısı altında illerde ve ilçelerdeki bakanlığa bağlı müdürlüklerce gerçekleştirilecek ve izlenecek. Koruyucu aile olmak isteyenler bağlı bulundukları mahalli idaredeki Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne başvuracak,görevlendirilen sosyal çalışmacılar başvuran kişinin sosyal incelemesini hanesinde ziyaret yaparak oluşturacak. Hazırlanan bu sosyal inceleme raporlarına göre durumları koruyucu aile olmaya uygun bulunanlar koruyucu aile olarak görevlendirilebilecek.

KORUYUCU AİLE EĞİTİM KATILIM BELGESİ VERİLECEK

Koruyucu aile olmak isteyenlerden, TC vatandaşı olması, Türkiye’de sürekli ikamet ediyor olması, düzenli bir gelire sahip olması, en az ilkokul seviyesinde eğitim almış olması isteniyor. Bekar ya da evli kişiler koruyucu aile olmak için başvuru yapabiliyor. Ayrıca bakanlıkça koruyucu aile olmak isteyenlere eğitimler verilerek eğitim sonucuna eğitimi gören kişilere 'Koruyucu Aile Eğitim Katılım Belgesi' verilecek.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, Koruyucu Aile Sistemi ile ilgili yönetmeliğin nasıl işleyeceği ile ilgili resmi Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Daha çok kişinin bu proje hakkında aydınlanıp bilgi sahibi olmasını istediklerini belirten Şahin, "Zira bu konu umudumuz çocuklarımızın yararına. Koruyucu aile ve evlat edinme hizmet modellerimiz arasında çok önceliğe sahip modellerden. Çocuk Hakları Sözleşmesi çocuğun üstün yararının bir gereği olarak çocuğun aile ortamında bakılmasının bir esas olduğunu vurguluyor.” diye konuştu. Çocuğun bir aile ortamında, kendi ailesine en yakın ortamda bakımının esas olduğunu kaydeden Şahin, “Evlat edinme ve koruyucu aile modelleri bu amaçla planlanmış. Koruyucu ailedeki temel fark fiilen aile çocuğa anne-babalık yapıyor. Ancak hukuki bir bağ yok. Çocuğumuz devletin koruması altında oluyor. Aile çocuğun yaşamsal ihtiyaçlarını gideriyor ve kendi çocukları gibi bakımını sağlıyor. TC vatandaşı olan ve Türkiye'de ikamet eden, belli bir eğitim seviyesinde olan, düzenli gelire sahip herkes koruyucu aile olabiliyor." şeklinde konuştu.

BELLİ SUÇLARA BULAŞMIŞ OLANLAR KORUYUCU AİLE OLAMAYACAK

Belli suçlara bulaşmamış olanların, çocuğa bakma ve yetiştirme bakımından gerekli sağlık şartlarını taşıyan ailelerin koruyucu aile olabileceğini vurgulayan Şahin şunları söyledi: “Koruyucu ailenin çocuğu istismar ettiği durumlarda etkin bir izleme ve değerlendirme mekanizması devreye giriyor. Koruyucu aile yanına yerleştirilen çocuk sıkı bir şekilde takip edilecek. Zaten aile tespit edilirken çok sıkı bir elemeye tabi tutuluyor.” Çocukla ailenin uyumu tam ve sorun yaşanmıyorsa çocuk koruyucu aile yanına yerleştirileceğini belirten Şahin, herhangi bir istismar vakasında çocuğun derhal ailenin yanından alınarak yasal işlem başlatılacağını vurguladı. Koruyucu ailelere çocukların bakımını yapabilmeleri için belli bir ödeme yapılacağını hatırlatan Şahin, "Başbakanımızın ‘Rol model çocukları olan bir ülke’ hedefine yönelik çalışıyoruz. Koruyucu aile olmak isteyenlerin yapması gereken şey Bakanlığımız il müdürlüğüne müracaat etmesi. Çocuklarımız aile sıcaklığında büyüsün. Umutları yarınlarımıza ışık olsun."