Hava Başçavuş Mustafa Güngüneş, 4. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görevli iken Kasım 2011'de Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndan gelen iki komutan tarafından sorguya çekildikten sonra bir gerekçe gösterilmeden Ekim 2012'de re’sen emekli edilmesine tepki gösterdi. 22 yıllık meslek hayatının başarılarla dolu olduğunu, eğer bir suçu varsa bunun da askeri mahkeme ve askeri kanunlarla karşılığını bulması gerektiğini belirten Hava Başçavuş Güngüneş, yaşadığı mağduriyetin giderilmesi için merkezi Eskişehir’de bulunan Re’sen Emekliler Derneği'ne başvurarak, destek talebinde bulundu. Güngüneş, “Ben adalet istiyorum. Suçum varsa beni mahkemede yargılasınlar. Bu hukuksuzluğun artık durmasını istiyoruz.” dedi.

Hava Başçavuş Mustafa Güngüneş, 8 Ekim 2012’de kararname ile TSK’dan ilişiği kesildi. Güngüneş, Kasım 2011’de Hava Kuvvetleri Komutanlığından bir binbaşı ile bir başçavuşun görev yaptığı 4. Ana Jet Üs Komutanlığı'na gelerek kendisine bazı sorular sorduğunu söyledi. Bu görüşme sırasında iki komutanın kendisine 2002-2011 tarihleri arasında mesai saatleri dışında özel hayatıyla ilgili detaylı sorular sorduğunu, dışarıda kimlerle görüştüğünü tarih ve zaman vererek teyit ettirdiklerini belirten Güngüneş, görüşme sonunda da bir tutanak imzalattırıldığını kaydetti. Aradan geçen 11 ay sonrasında da 8 Ekim 2012’de re'sen emekli edildiğinin kendisine tebliğ edildiğini aktaran Güngüneş, yaşadıklarını şöyle anlattı: “Suçumun ne olduğunu bilmiyorum ve belirtmediler. Aynı zamanda ilişik kesme belgelerimi de bana vermediler. Mesai saatleri dışında yaşadığım benim özel hayatımdır ve asla sorgulanamaz. 22 yıllık meslek hayatım takdir ve başarılarla doludur. Eğer bir suç işlediysem Askeri Ceza Kanunu ve askeri mahkemeler var. Neden beni mahkemeye çıkarıp yargılamadan re'sen emekli ettiler. Ben adalet istiyorum. Benim gibi birçok arkadaşım bu şekilde tasfiye edildi. Bizlere yapılan bu hukuksuzluğu birilerinin artık görmesi ve buna dur demesini bekliyorum."

Re'sen Emekliler Derneği Başkanı Servet Kahramaner de, 12 Eylül 2010’da yapılan referandumda Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarının ilişik kesme işlemlerine karşı yargı yolunun açılması ile birlikte artık Kuvvet Komutanlıklarının YAŞ yerine kararnameler yolu ile personeli tasfiye etmeye başladığını ileri sürdü. Yapılan bu işlemlerin tam bir hukuksuzluk olduğunun altını çizen Kahramaner, “Subay ve astsubay sicil yönetmeliklerinde ayırma işlemine dayanak olarak gösterilen hükümlerin hiçbiri Türk Ceza Kanunu'nda ‘suç’ tanımına girmemekte. Keza bu yönetmelikler yoluyla askeri personel için yeni bir suç tanımı yapıldığı ve suç kavramının yasalara aykırı şekilde genişletildiği görülmektedir.” diye konuştu.

Halen yürürlükte olan Askeri Ceza Kanunu'nun 30. maddesinde TSK’dan ilişiği kesilecek olan personelin tanımının yapıldığı halde, idarenin yargı yerine kararname ile personeli tasfiye etmesinin kabul edilebilir bir durum olmadığını vurgulayan Kahramaner, “Bu hukuksuzluktur. Darbe dönemlerinde yapılan kanun ve yönetmeliklerin acilen kaldırılması ve yeni düzenlemelerin yapılması gerekir. Çağdaş ve modern orduya yakışmayan 926 sayılı TSK Personel Yasası ve Sicil Yönetmelikleri derhal değiştirilmelidir.” ifadesini kullandı.