Yol ve yöntemlerini îzah ederek, "BU FETRET DÖNEMİNDEN ÇIKACAĞIZ" başlıklı, umut veren yazınıza tamamen katılıyorum Rubil Bey.

Elbette ve kesinlikle; bu umut, siyâset esnafının vaadettiği boş umutlardan değil; akla ve bilime dayanan, denenmiş ve kanıtlanmış bilgiyi içerdiğini biliyorum.

Yazınızın; insanı hüzünlendiren, kahreden kısmı ise;  zikrettiğiniz evrensel kriterleri uygulamayıp, bireysel, toplumsal ve kurumsal kapasiteyi geliştirmeyen ve bu vatan topraklarından elde edilebilecek zengin kaynakları, milletin menfaatine ve hizmetine kullanmayan, değerlendirmeyen yöneticilere sahip olmamız.

Gelmiş geçmiş tüm yönetenlerin, bilerek ya da bilmeden sebep oldukları kaynak israfında veya bu sömürücü sistemde, büyük ya da küçük, payları ve günahları var...!

Bütün bu kaybolan yılları telâfi etmek istiyor ve önümüzden büyük bir hızla geçip giden yeni çağı da ıskalamak istemiyorsak; evet, artık kök sebepi görmemiz, anlamamız ve düşünme biçimimizi âcilen güncellememiz gerekiyor.

Fakat üzülerek görüyorum ki;  sebepleri hiç umursamadan, hiç üzerinde düşünmeden, hâlâ sonuçlar içinde kısır tartışmalarla vakit kaybedip, sonuca ulaşacağını zanneden insan profili fazlasıyla mevcut...

Reyhan DEMİREL