Diyelim Çin’in Uygur’lara yaptıklarına, Çin’in dinsizliği ve inanç düşmanlığı diye inanıp kendinizi Kandırabilirsiniz. Peki ya Afgan’ların Güney Türkistan halkına, Veya İran’nın Güney Azerbaycan halkına yaptıklarına ne bahane uydurabilirsiniz? 

Maalesef ki her şey tüm çıplaklığıyla ortadır! Dünyadaki bütün milletler, istisnasız Türklere karşı tarihi düşmanlıklarına hiç mola vermeden devam edegelmektedir. Fakat o korkakların hepsi tıpkı tarihin her kesiminde olduğu gibi Türk’lerle yüzyüze ve erkekçe savaşmayı göze alamadikları için, hep aldatmaca oyunları (kardeşlik, dindaşlık, kültürel bağ, kız verme, hademelik) ile insanlık merhametimize sığınmış, kendi ve soyunun canını kurtarmışlardır.

Tarihten bildiğiniz üzere, 270 Yıldır türlü aldatmacalarla Güney Türkistan topraklarına: göçmen, mülteci, mağdur, iş bahanesi, din misyonerliği, bilim Adamı maskesi altında, şeyh, pir ve tüccar şekline bürünerek nice düşman grupları gelerek veya getirilerek yerleşmiş ve yerleştirilmiştir. 

Biz Türkler, oranın yerli halkı olarak insanlık adına, islam adına Allah aşkına bu düşman tohumlarını besleyerek, sulayarak, bakarak ve emek vererek iyice kökleşmesine sebep olduk. Gel gör ki o soysuz ve dinsiz maskeli müslüman bozuntuları, bugüne dek her fırsattan faydalanıp bize kötülük yapagelmiştir. En acısı da bizimkiler bunca gerçeği bile bile hiç akıllan(a)mamıştır. 

Gördüğünüz gibi Taliban’ın müftüsü Mevlevi Kaharullah Veziri, 28.06.2021 tarihinde El-Kuveyt televizyonuna şunları dile getirmiştir: 

“Taliban, Güney Türkistan’ı fethettikten sonra bizimle beraber cihat etmeye gelenlere( Pakistan, Araplar ve başka dünyanın Teröristlerine) geniş araziler tahsis edilecektir. Onlar yerleştiği topraklarda Türkistan halkını islama davet etsin ve onlardan evlenerek aile kursun”

Aynı zamanda, Güney Türkistan’ın Faryab iline bağlı Andhuy ilçesini ele geçiren Taliban, kaymakamlıktaki Eşref Gani’nın resmi karşısında hatıra fotoğrafları çektirirken, Mareşal Dostum’un resmini yerinden indirmektedir! 

Aslında faşist Afgan devletin ve milletinin külfet yüzü ve kinli niyeti tarihin, islamın, insanlığın ve hoşgörünün her sayfasını tiksindirici hala getirmişse de, bizim mankurtlara, uyuşturulmuş eğitimli kişilerimize ve yahutta din alimlerimize ibret olmamaktadır. 

Yemin ederim ki Türk, dini ve coğrafyası farketmeksizin aklını başına toplayıp kendine gelmez ise, her yerde ve her çağda, her kesim ve her millet tarafından yok olmaya devam edecektir. Kaynak : Hangeldi