FARKLI BİR KATAR ANALİZİ

13 Haziran 2017 Salı 20:22

Selefilik - Maturidilik ekseninde bir Katar analizi...

FARKLI BİR KATAR ANALİZİ
 Suudi Arabistan ile Katar arasındaki krizin bir boyutu da Selefilikle alakalıdır .Selefiliğin tarihsel süreç içerisinde İbni hanbel'e ve ibn Vahhabi'ye dayanan geleneksel selefilik diyebileceğimiz kolu ile İbni Teymiyye ve Kardavi'ye dayanan reformcu diyeceğimiz selefi kolu arasında bir kavga yaşanmaktadır .Geleneksel selefi akımı temsil eden S.Arabistan diğer selefi anlayışlardan da rahatsızlığını dile getirmektedir .El-Kardavinin sınır dışı edilmesi isteği aslında geleneksel selefilerin  ,reformcu ve cihadist selefi hareketlerden de rahatsızlığını göstermektedir.Modern dünyanın  ve Amerika'nın ise geleneksel selefi akımların temsil ettiği otoriter krallıkların yanında yer alıp ,demokrasiyi içselleştirmiş reformcu selefi akımların destekçisi Katarı hedefe alması tam bir çelişki olmuştur.

Oysa küresel barış ve güvenlik için Selefiliğin kralcı kolunun değil demokratik kolunun desteklenmesi gerekiyor.İşte bütün bu tartışmaların ışığında net olan şey Dünyanın ve Müslümanların tez zamanda Maturidilik ile yeni bir ilerici ,demokrat bir hamle yapmasıdır.

(Ali Koray'dan alıntı)


Yorum Gönder

@name x