“NEMENEM YARDIM”- Sabahattin Ali, (8 Eylül 1947)

26 Nisan 2020 Pazar 12:57

…”Amerikan yardımı hakkında şimdiye kadar duyduklarınızdan ve okuduklarınızdan bir şey anlayabildiniz mi? Ben kendi hesabıma işin içinden hala çıkamadım.

'NEMENEM YARDIM”- Sabahattin Ali, (8 Eylül 1947)
 …”Amerikan yardımı hakkında şimdiye kadar duyduklarınızdan ve okuduklarınızdan bir şey anlayabildiniz mi? Ben kendi hesabıma işin içinden hala çıkamadım.

Bu yardımın yüz milyon mu yüz elli milyon mu, askeri mi, iktisadi mi, karşılıklı mı, karşılıksız mı, borç mu, hediye mi, velhasıl memleket için iyi mi, yoksa fena mı olduğunu kime sordumsa kesin bir cevap veremedi. Çünkü yasaktır. Ama öyle resmi yasaklardan değil.

Şu nereden geldiğini bilmediğimiz hürriyet ve demokrasi maskesi altında elimizi kolumuzu bağlayan, dilimizi kurutan yasaklardan…Amerikan yardımının asaleti hakkında şüpheye mi düşüyorsunuz? Vatan hainisiniz. Bu yardımın asıl dertlerimize çare bulmadığını, omuzumuzdaki yükü azaltmadığını mı söylüyorsunuz? Bolşeviksiniz…

Washington’dan verilen bir ‘Associatedpress’ haberine göre, Amerika 100 milyonluk yardım dahil olmak üzere bize 10 ticaret gemisi satmış. Deniz ticaret filomuzun zenginleşmesinden kim memnun olmaz? Ancak, bu alışverişe aklımız ermedi. Bu on gemiye 7 milyon 400 bin lira vererek bunları Amerikan havuzlarında tamir ettirecekmişiz. Buraya kadar anlaşılıyor. Haberin alt tarafını beraber okuyalım: “Bu gemiler, yardım programı cümlesinden verilmekle beraber, gene bu programın bazı hükümleri gereğince bedeller Türk maliyesi tarafından ödenecektir”…Haberin bu son cümlesini anlayamadık. Anlayan beri gelsin.

Bizim bundan anladığımız, Amerika’dan 13 milyon 400 bin lirayı peşin peşin sayarak, 10 gemi aldığımızdır. İyi ama yardım bunun neresinde? Acaba Amerika bu gemileri bize peşin para ile satmakla bize yardım mı ediyor, yoksa Amerika’nın eski gemilerini almakla biz mi Amerika’ya yardım ediyoruz…

Amerikan mandacılarından başka herkesin aklına takılan: ‘Bu yardımın sonu nereye varacak?’ sorusuna neden açık ve inandırıcı cevap veremediler, hatta işin münakaşasına bile yanaşmadılar? Yardım etrafında bir sürü alkış ve minnettarlık avazeleri yahut da birbirinden kötü ve manasız birkaç beylik sözle ile Türk milletini kandırdık mı?”...

KAYNAK: ‘Pes Etmeyen Kalem Sabahattin Ali’, MUSTAFA BALBAY
Anahtar Kelimeler

Yorum Gönder

@name x