DİYANET DİYANETE KARŞI

04 Kasım 2019 Pazartesi 17:09

Diyanet'in bütçesi 11.5 milyara ulaşınca ne yapacağını şaşırdı. 2020'de yapacağı faaliyetler arasında, ‘uzman yardımcılarının bilgi ve görgü gelişimine katkı sağlamak üzere ABD'ye gönderilmeleri planlanmaktadır’ denildi.

DİYANET DİYANETE KARŞI

 Diyanet'in bütçesi 11.5 milyara ulaşınca ne yapacağını şaşırdı.

2020'de yapacağı faaliyetler arasında, ‘uzman yardımcılarının bilgi ve görgü gelişimine katkı sağlamak üzere ABD'ye gönderilmeleri planlanmaktadır’ denildi.

ABD iyi... Dinlerarası diyaloğun fikir babası... Evangelik Protostan Müslümanlık projesinin rejisörü...

Diyanet fetvalarıyla, bu ülkenin kurucusuna yaptığı nankörlüğüyle, milleti zaten camilerden soğutmuştu. Şimdi camileri kiliseleştirme uygulaması yapabilir.

Museviler Allah'ı Havraya, İseviler Allah'ı kiliseye hapsetti. Dinleri de papazlarla hahamların dini haline gelince bitti. Bizim imamlar aynı yolu izliyor. Allah'ı camiye hapsedip dinimizi de imamların dini haline getirdiler.

Türk Milletine Suud geleneklerini din diye dayat. Muaviye-Yezit    uydurmalarını din diye dayat... Suud'u Türk Milletine üstün göster... AMA....

İŞ EĞİTİME GELİNCE ABD'yi seç... Madem millete Suud'u dayatıyorsunuz. Gidin Suudi Arabistan'a, eğitim alın. İslam'a örnek bir ülke ise, her şeyin en iyisi de orada olmalı değil mi? Bilgi ve görgüyü bizlere dayattığınız Suud'dan niye almıyorsunuz?

Ama hayır değil mi? Tıpkı milletin çocuklarına İmam Hatip dayatıp, kendi çocuklarını, torunlarını Amerikan kolejlerine veren ağa babalarınız gibi... 

Sahi, sizin Suudçularınızın hiçbiri de Suudi Arabistan'a gidip yerleşmez değil mi? Cumhuriyeti Batıcı diye suçlarsınız ama hepiniz Batı ülkelerine gitmek, yaşamak için can atarsınız.

Sahi, sizlerin neyi gerçek? Neyiniz doğru? Neyiniz samimi?

Tıpkı faiz haram deyip Diyanetin parasını faize yatırdığınız gibi... Peygamberimiz;
İşçinin parasını alın teri kurumadan verin.
Dediği halde, Diyanete bağlı(camilere kapı üreten fabrika gibi..)çalışan işçileri insan yerine bile koymadığınız gibi. 

BUGÜN;
Sdece milletin üzerine abanmış bir karabasan değil, Kur'an Müslümanlığının üzerine basmış BİR YÜKSÜNÜZ!

Soruyorum:Osmanlı döneminde din içinde birçok din çıkaran, uyduran sözde hoca ve şeyh-şıhların tahakkümüne son vermek için Gazi Mustafa Kemal Atatürk Diyanet İşleri Başkanlığını kurdu.Milleti cahil hocaların tahakkümünden kurtarmak, aydın hocalar yetiştirmek istedi.
İHL'de okutulan dersler:

(1928-1929) 
Kur’anı Kerim Tecvit…
Tefsir…
Hadis…
İlmü Tevhit…
Arapça…
Din dersleri…
Ruhiyat ahlak…
Terbiye…
İçtimaiyat…
Malumatı Vataniye Türkçe…
Hüsnühat…
Türk edebiyatı…
Hıtabe ve inşat tarih…
Coğrafya…
Riyaziyet…
Hesap…
Hendese Cebir…
Resim Hattı…
Ulumu tabiye…
Hayvanat…
Nebatat…
Arziyat…
Fizik…
Kimya…
Hıfzıssıhha (sağlık) Usulü Tedris…
Malumatı Kanuniye Fransızca…
Terbiyei bedeniye ve Musiki!

İşte adını anmadığınız Mustafa Kemal Atatürk'ün İHL'de okuttuğu dersler. 
Siz zavallılar ise, bu milleti dininden bile soğuttunuz. 
Kim bilir, belki de asıl amaç budur! Uygulamalarınızı görünce, başka dinlere alan açmak için bir projede rol mü alıyorsunuz diye merak ediyor insan. 

Yaptıklarınıza bakıp,Diyanet kaldırılsın diyor insanlar. Başarıyorsunuz. Ha biraz daha gayret edin. Gene Osmanlıdaki gibi her şeyhin, her şıhın, her soytarının uydurduğu farklı farklı ama Müslüman etiketli uyduruk dinler olsun. Onları da yabancı istihbaratlar yönetsin. Kullanışlı, bilimi inkar eden dinler... İnsanları insan olmaktan çıkaran, şerefi ve onurunu paspas yapan, vatansız-milliyetsiz dinler.. Mankurtlar... 

Varmak istediğiniz HEDEFİNİZ bu mu?

Zahide UÇAR (03.11. 2019)
Anahtar Kelimeler

Yorum Gönder

@name x