GÜMÜŞHANE TORUL MEB'DEN ŞEHİT NECMETTİN ÖĞRETMENE VEFA!

07 Ekim 2019 Pazartesi 10:59

Torul Milli Eğitim Müdürlüğü Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz anısına mektup yazma yarışması düzenledi. En güzel mektup yazma yarışmasında 1-2 ve 3 gelene ödül verilecektir.

GÜMÜŞHANE TORUL MEB'DEN ŞEHİT NECMETTİN ÖĞRETMENE VEFA!

 Torul Milli Eğitim Müdürlüğü Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz anısına mektup yazma yarışması düzenledi. En güzel mektup yazma yarışmasında 1-2 ve 3 gelene ödül verilecektir.

ADI: Şehit Öğretmen Necmettin YILMAZ

KONUSU: Gümüşhane İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarımızda görev yapan öğretmenlerimizin katılımıyla Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz’ı unutmamak için onun anısına “Şehit Öğretmenime Mektup” konulu mektup yazma yarışması.

TÜRÜ: Mektup AMAÇ:  Torul İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz’ı hatırasına sahip çıkmak amacıyla Gümüşhane ilindeki öğretmenlerimize yönelik mektup yazma yarışması yapılmasına karar verilmiştir.

HEDEF KİTLE: Gümüşhane İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı resmi ve özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerimize.

YARIŞMA ZAMANI: 01/10/2019 -31/10/2019

KATILIM KOŞULLARI: İlimizde Bakanlığımıza bağlı resmi ve özel ,örgün ve yaygın eğitim kurumlarında öğretmen olmak.

MEKTUP YARIŞMASI KATILIM ŞARTLARI:

Gümüşhane ilinde resmi ve özel okullarda görev yapan öğretmenlerimiz mektup yazma alanında yarışmaya katılabileceklerdir.

1-      Her katılımcı en fazla bir adet eserle katılabilir.

2-       A4 kağıdına 2 sayfayı geçmeyecek şekilde yazılacaktır.

3-      Mektuplar öğretmenlerimizin kendi el yazısıyla yazılacaktır.

4-      Mektuplar başka bir yerde yayımlanmış olmayacak tamamı özgün olacaktır. Alıntılar belirtilecektir.

5-      Kural ihlali yaptığı tespit edilen katılımcıların ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. İptal edilen ödülün yeri boş bırakılır.

6-      Belirtilen kurallar dışındaki mektuplar değerlendirmeye alınmayacaktır.

7-      Yarışmaya katılan öğretmenlerimiz ekteki başvuru formunu doldurup yazdıkları mektuplarla birlikte teslim edeceklerdir.

8-     Mektuplar, Torul İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne zarar görmeyecek şekilde zarfa konularak elden, posta veya kargoyla ilgili adrese gönderilecektir. (e-mail vb. yollardan ulaşan eserler kabul edilmeyecektir.)

9-      Yarışmaya katılan öğretmenlerimiz, yarışmaya gönderdiği mektubun kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılır. Mektubu ödül alan veya sergilemeye değer bulunan katılımcılardan, bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan bu yarışma ile elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.

YARIŞMA BAŞVURU VE TESLİM YERİ: 

Yazılan mektuplar katılımcı öğretmenlerimiz tarafından görev aldıkları Okul Müdürlüklerine 31 Ekim Perşembe Tarihine kadar teslim edilecektir. Okullara katılım sağlayan öğretmenlerimizden mektupları imza karşılığında teslim alınacaktır. Başvuru ile ilgili detaylı bilgi //torul.meb.gov.tr adresinden duyurulur başlığında duyurulacaktır. Mektupların arkasına rumuz yazılacaktır. Mektup sahibi başvuru formunu doldurarak kapalı zarf içine koyacaktır. Zarfın üzerine mektubun arkasına yazılan rumuz yazılıp; mektuba iliştirilecektir. Hazırlanan mektuplar okul müdürlükleri tarafından il/ilçe milli eğitim müdürlüklerine teslim edilecektir.

DEĞERLENDİRME ŞEKLİ:

1) OKUL MÜDÜRLÜKLERİNCE:

Öğretmenler tarafından kaleme alınan mektuplar, okul müdürlüklerine teslim edilecektir. Teslim alınan eserler il/ilçe milli eğitim müdürlüklerine gönderilecektir.

2) İL/İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİNCE:

Okul müdürlüklerince gönderilen tüm mektuplar Torul İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne elden ya da posta yoluyla göndermek.

3) JÜRİ DEĞERLENDİRMESİ: Torul İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından oluşturulan Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılacaktır.  Mektuplar, Torul İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne 13 Kasım Çarşamba günü mesai saati sonuna kadar il/ilçe milli eğitim müdürlüklerimiz tarafından gönderilecektir. Belirtilen tarihten sonra gönderilen mektuplar değerlendirmeye alınmayacaktır. Yarışmaya katılan tüm öğretmenler yarışma şartnamesinde yer alan şartları kabul etmiş sayılırlar.

DEĞERLENDİRME KURULU:

Değerlendirme, Torul İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce oluşturulan komisyon tarafından yapılacaktır.

ÖDÜLLER:

Birincilik ödülü 1500 TL + Plaket

İkincilik ödülü 1000 TL + Plaket

Üçüncülük ödülü 750 TL + Plaket

TELİF HAKKI:

Yarışmada ödül alan ve sergileme amacıyla seçilen mektupların telif hakkı sahibine aittir. Ancak Torul İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü mektup sahibinden izin almak şartıyla basım ve yayım hakkına sahip olabilecektir. Öğretmenlerimiz, yarışmaya gönderdiği mektupların kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerini aldığı kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılır. Mektubu ödül alan veya sergilemeye değer bulunan öğretmenlerimizden, bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan bu yarışma ile elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.

ESERLERİN İADESİ:

Yarışmada ödül alan ve sergilenme amacıyla seçilen mektuplar iade edilmeyecektir. Yarışmada ödül alan ve sergilenme amacıyla seçilen mektupların dışındaki dereceye giremeyenlerin iadesi; istek halinde tarihinden 15 gün içinde, Torul Milli Eğitim Müdürlüğü’nden geri alınabilir, teslim alınmayanlar hakkında mesuliyet kabul edilmeyecektir.

ÖDÜLLERİN DAĞITIMI:

Mektup Yazma Yarışmasının Ödül Töreni ve içeriği okullara,  20/11/2019  tarihinde Torul İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bildirilecektir.

YARIŞMA TAKVİMİ:

Bu özel şartname, 01/10/2019 Tarihine kadar tüm okullara gönderilecektir.- Mektupların Okul Müdürlüklerine teslimi 01/10/2019 - 31/10/2019


- Mektupların Okul Müdürlükleri tarafından İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderilmesi 31/10/2019 - 04/11/2019
- Mektupların İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından toplanıp Torul İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesi 04/11/2019 – 12/11/2019
- Mektupların Torul İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde değerlendirilmesi 13/11/2019 – 18/11/2019


- Sonuçların İlanı 19/11/2019
- Ödül töreni ve içeriği okullara bildirilmesi 20/11/2019

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Adres : Hükümet Binası 3. Kat Torul/GÜMÜŞHANE

Tel : 0(456)6112019 Faks: 0(456)6113087

 *Tüm katılımcılar bu şartname hükümlerini kabul etmiş sayılır.

 


Anahtar Kelimeler

Yorum Gönder

@name x