YENİ ORTAÖĞRETİM MODELİ TOPAL ÖRDEK

26 Mayıs 2019 Pazar 04:22

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıkladığı 2020 yılından itibaren uygulanacak ortaöğretim sistemi geçmişte uygulanan ve başarısız olarak uygulamadan kaldırılan Ders Geçme ve Kredi Sistemine benziyor.

YENİ ORTAÖĞRETİM MODELİ TOPAL ÖRDEK
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıkladığı 2020 yılından itibaren uygulanacak ortaöğretim sistemi geçmişte uygulanan ve başarısız olarak uygulamadan kaldırılan Ders Geçme ve Kredi Sistemine benziyor.   

1.Yeni sistemin eğitimin paydaşları ile tartışılmadan kamuoyuna açıklanması yanlış olmuştur. Özellikle eğitim yöneticisi, öğretmen, veli ve öğrenci temsilcilerinin de görüşleri alınmalıydı. 
2. Ders saatlerinin azaltılması bazı branş öğretmenlerin norm fazlası olmasına yol açacaktır.
3. Ders saatlerinin azaltılması, ders içeriklerinin de gözden geçirilmesini gerektirir. 
4. Bütün bilimlerin anası olan Tarih dersinin seçmeli ders yapılması doğru değildir. 
5. Bilgi Kuramı gibi yeni okutulmaya başlanacak dersleri okutacak öğretmenler bulunmamaktadır.
6. Eğitimin uygulama ağırlıklı, (yaparak öğrenme) yöntemine uygun olmalıdır. 
7. Beşinci Sanayi Devrimine geçilen bir dönemde eğitim sosyal bilimlerden çok fen ve teknoloji ağırlıklı olmalıdır.
8. Kasım ve Nisanda birer hafta daha tatil yapılması, öğretmen ve öğrenci motivasyonu yönünden olumludur. Bu durumda sömestr tatilinin de bir haftaya indirilmesinde yarar vardır. 
9. Eğitimdeki değişikliklerin bütün eğitim kademelerini kapsayacak biçimde sistem bütünlüğü içinde ele alınması gerekir. 


Dr. Sakin ÖNER
Anahtar Kelimeler

Yorum Gönder

@name x