Devlet hesapları istatistikleri açıklandı

24 Aralık 2018 Pazartesi 13:18

Genel devlet açığının GSYH'ye oranı 2017 yılında %-2,8'e yükselirken aynı dönemde genel devlet 86 milyar 59 milyon TL açık verdi.

Devlet hesapları istatistikleri açıklandı
 Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2016-2017 dönemine ait “Devlet Hesapları” başlıklı istatistikleri açıkladı. Buna göre:

GENEL DEVLET AÇIĞININ GSYH'YE ORANI YÜKSELDİ

Genel devlet açığının (-) Gayrisafi Yurt İçi Hasılaya (GSYH) oranı 2016 ve 2017 yıllarında sırasıyla %-1,1 ve %-2,8 olarak tahmin edildi. Sosyal güvenlik kurumları sektörü hariç diğer alt sektörler ilgili yıllarda açık verdi. Genel devlet konsolide borç stokunun GSYH'ye oranı ise 2016 ve 2017 yıllarında %28,3 olarak aynı düzeyde kaldı.

Avrupa Birliği'ne aday ve üye ülkeler tarafından ESA-2010 metodolojisi esas alınarak hesaplanan ve GSYH'ye göre azami %3 bütçe açığı ve %60 borç stokunu içeren Maastricht kriterleri, 2016 ve 2017 yılları için sağlandı.

GENEL DEVLET TOPLAM HARCAMALARININ GSYH İÇİNDEKİ PAYI 2017 YILINDA %34,2 OLDU

Genel devlet toplam harcamaları 2017 yılında 1 trilyon 61 milyar 533 milyon TL'ye ve GSYH içindeki payı ise %34,2'ye yükseldi. 975 milyar 474 milyon TL olan toplam gelirlerin GSYH içindeki payı ise %31,4'e düştü.

Değer olarak tüm ana harcama ve gelir kalemlerinde artış görüldü. 2017 yılında genel devlet 86 milyar 59 milyon TL açık verdi.

TOPLAM VERGİ VE SOSYAL KATKI GELİRLERİ 2017 YILINDA 799 MİLYAR 987 MİLYON TL'YE YÜKSELDİ

Genel devletin toplam vergi ve sosyal katkı gelirleri 2017 yılında 799 milyar 987 milyon TL'ye yükseldi. Üretim ve ithalat üzerindeki vergilerin ve gelir, servet vb. üzerindeki cari vergilerin toplam vergi ve sosyal katkı gelirleri içindeki payları sırasıyla %47,9'a ve %23'e yükselirken, net sosyal katkıların payı %28,9'a geriledi. Sermaye vergilerinin payı değişmedi.
Devlet hesapları istatistikleri açıklandı

Anahtar Kelimeler

Yorum Gönder

@name x