Doğuya yatırım için gelen işadamı bürokratik engellere takıldı

12 Şubat 2013 Salı 12:27

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın işadamlarına doğuya yatırım yapma çağrısı üzerine Bitlis’in Adilcevaz ilçesine gelerek yatırım yapan işadamı Seyfettin Gözel, önüne çıkarılan bürokratik engeller karşısında ne yapacağını...

Doğuya yatırım için gelen işadamı bürokratik engellere takıldı

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın işadamlarına doğuya yatırım yapma çağrısı üzerine Bitlis’in Adilcevaz ilçesine gelerek yatırım yapan işadamı Seyfettin Gözel, önüne çıkarılan bürokratik engeller karşısında ne yapacağını şaşırdı.

İşadamı Seyfettin Gözel, 20 Mayıs 2012’de yatırım amacıyla Ankara’dan memleketi Bitlis’e geldi. Adilcevaz Belediyesi, Adilcevaz Mal Müdürlüğü tarafından uygun görülerek kendisine tahsis edilen 51 bin metrekare yüzölçümlü arsa üzerinde parke taşı fabrikasını kurdu. Kurduğu fabrikada yaklaşık bir yıl faaliyet göstererek 29 kişi istihdam etti 34.415.53 TL SSK primi, 6.258.78 TL stopaj, vergi ve muhtasar ödedi. Sonra Adilcevaz Mal Müdürlüğü’nden 28 Mayıs 2012’de söz konusu arsa üzerinde parke taşı üretimi yapılmak üzere tesis kurulduğunun tespit edildiği bildirilerek, yazının tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde daireye müracaat edilerek, buranın satın alınması veya kiralanması için gerekli işlemlerin yapılması talep edildi. Ancak işadamı Gözel arsayı satın almak için başlattığı işlemlerin sonuçlarını beklerken fabrikası kapatıldı.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın işadamlarına Doğu’ya yatırım yapma çağrısı üzerine memleketi olan Bitlis’in Adilcevaz ilçesine yatırım yapmaya geldiğini belirten işadamı Seyfettin Gözel, “Başbakanımızın yapmış olduğu yatırım çağrılarından etkilenerek doğuya yatırım yapmaya geldik. Fakat Başbakanımız 'Ne gerekiyorsa yapmaya hazırız, yeter ki işadamlarımız doğuya gidip yatırım yapsınlar' diyor. Biz de buna uyarak her şeyi bırakıp doğu için elimizi taşın altına sokalım diyoruz. Fakat bölgeye geldiğimizde Başbakanımızın söylediklerinin aksine bir engelle karşılaşıyoruz. Başbakan yapın diyor, fakat buradaki genç tecrübesiz bazı yöneticiler yapmayın diyor ve bize engel oluyor.” diyerek tepkisini dile getirdi.

Adilcevaz’da kurduğu fabrikayla ilgili sorunlarını ve bürokratik engelleri anlatan işadamı Gözel şöyle konuştu: “Doğuya yatırım amacıyla ilk olarak Ahlat ilçesi Kırklar Mahallesi 1001 Pafta 4 No’lu Parsel’de kayıtlı bulunan 137.327.59 m2’lik tarlayı 28 Kasım 2011 tarihinde teminatımızı yatırmak suretiyle Ahlat Mal Müdürlüğünden ihale ile satın aldık. Bu satış öncesinde Ahlat Belediyesi'nce bu yerin mücavir alan içerisinde yer aldığına dair resmi yazı Ahlat Kaymakamlığı Mal Müdürlüğüne ulaştırılmış ve bunun üzerine satış gerçekleştirilmiştir. Daha sonra söz konusu yerin Ahlat Belediyesi mücavir alanı dışında bulunduğu ve Maliye Bakanlığının satışa onay vermediği gerekçesi ile Ahlat Kaymakamlığı Mal Müdürlüğünün 20.01.2012 Tarih ve 26 Sayılı yazısı ile ihalenin ve dolayısıyla satışın iptal edildiği bildirilmiş ve yatırmış olduğumuz teminat tarafımıza iade edilmiştir. İtiraz üzerine Bakanlıkça müfettiş gönderilmiş olup henüz inceleme raporu düzenlenmemiştir. Firmamızca yatırım amacıyla Ahlat’a getirilen BMS makinesi bu nedenle açıkta kalmış ve yatırım gerçekleştirilememiştir. Bu olaylar meydana gelince Adilcevaz Belediye Başkanlığı ile temasa geçilmiş, Adilcevaz'a yatırım için hazine arazisinin mevcut olduğu bildirilmiştir. Adilcevaz Mal Müdürü ve Belediye Başkanı refakatinde uygun bir yer bulmak amacıyla Alacaatlı Mahallesi Lal Çayı mevkiine gelmiş ve burada bulunan 98 Ada 5 Nolu Parselde kayıtlı 51 bin metrekare yüz ölçümlü arsanın uygun olduğu hususunda taraflarca muvafakata varılmıştır. Adilcevaz Mal Müdürlüğü tarafından da yatırım için buranın uygun olduğu bildirilince firmamızca BMS parke taşı ve beton mamulleri üretimi için tesisimizi bu arsa üzerine kurduk. Doğu Anadolu Bölgesi'nde istihdama katkı sağlamak ve yatırım yapmak üzere faaliyetlerimize başlamış olduk. Bu süre içinde tesisimizde 29 kişi istihdam ettik ve 34.415.53 TL SSK primi 6.258.78 TL stopaj, vergi, muhtasar ödedik. Bu yatırımlar yapılırken Adilcevaz Kaymakamlığı Mal Müdürlüğü’nden 28 Mayıs 2012 tarih ve B.074.DEF4.13.20.00/206 Sayılı yazıları ile söz konusu arsa üzerinde parke taşı üretimi yapılmak üzere tesis kurulduğunun tespit edildiği bildirilerek, yazının tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde daireye müracaat edilerek buranın satın alınması veya kiralanması için gerekli işlemlerin yapılması talep edildi. Bunun üzerine söz konusu yerin Güzel İnşaat A.Ş. ve Turgut Cesur Güzel İnşaat Ltd. Şti. ile adi ortaklık olarak faaliyete başlayacağından Maliye Bakanlığının Milli Emlak Genel Müdürlüğünün Genel Tebliğleri kapsamında arsanın adi ortaklık adına satışının yapılması istenmiştir. Biz bu yazının cevabını beklerken Adilcevaz’da bir köy muhtarı burayı satın almak üzere Adilcevaz Kaymakamlığı Mal Müdürlüğüne başvurmuş. Mal Müdürlüğü bu arsa için 260.000 TL bedel belirlemiş olup, bu bedeli yüksek bulduğu için muhtar arsayı almaktan vazgeçmiştir. Bunun üzerine firma olarak biz de söz konusu arsayı belirlenen bu fiyattan satın almak istediğimizi Mal Müdürlüğüne bildirdik. Bu başvuruların sonucu beklenirken Adilcevaz Kaymakamlığınca 12 Nisan 2012 tarih ve 392 sayılı yazı ile söz konusu arsa üzerine firmamızca 7 bölümden oluşan betonarme bina yapıldığının tespit edildiği belirtilerek, gereğinin yapılması için Adilcevaz Belediyesi'ne bildirimde bulunulmuştur. Adilcevaz Belediye Başkanlığı da Kaymakamlığa cevabi yazısında söz konusu olan taşınmaz üzerine parke yapım şantiyesinin geçici olarak kurulduğu ve taşınmazın satın alınması veya kiralanması konusunda Mal Müdürlüğü’ne başvuru yapıldığı yönünde görüş bildirmiş ve firmamızın başvuru sonucuna göre belediyece işlem yapılacağını bildirmiştir.”

“ARSANIN TARAFIMIZA SATIŞINI BEKLERKEN, TESİSİMİZİN SÖKÜLDÜĞÜNÜ ÖĞRENDİK”

Fabrikanın üzerine kurulu olduğu arsanın kendilerine satışını beklerken, tesisin acele olarak söküldüğünü öğrendiklerini anlatan Gözel, gerekçe olarak ise idarece satışı yapılacak olan taşınmazların 2886 sayılı Kanunun 60. Maddesi gereğince ihaleyi kazanan gerçek ve tüzel kişilere taşınmaz malın boş olarak teslim edileceği dolayısıyla fabrikanın tahliye edildiğinin belirtildiğini söyledi. Ancak bakanlıktan satış emri geldikten sonra taşınmaz mal şartnamesinin özel bölümüne taşınmazın üzerindeki bina, tesislerin kime ait olduğu belirtilerek satışa çıkarılmasına herhangi bir kanuni engel bulunmadığının bildirildiğine dikkat çeken Gözel şöyle devam etti: “Bütün bu yazışmalara rağmen Adilcevaz Kaymakamlığınca 08 Şubat 2013 tarihinde acele olarak tesisimizin söküldüğünü öğrenmiş bulunmaktayız. Tesisimizin keyfi uygulama ile faaliyetine son verilmesi ve alelacele tüm makine ve malzemelerin yerinde sökülmesi ile sadece firmamız değil çalışan 30 kişi de aileleri ile birlikte mağdur edilmiştir. Bu haksız ve adeta kişisel husumet gütmek suretiyle yapılan keyfi uygulama resmi yazışmaların neticesi beklenmeksizin, firmamız ve çalışanlarımız büyük kayba uğramış ve mağdur edilmişlerdir. Öte yandan Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde vali ve kaymakamların işadamlarına çağrıda bulunarak bölgeye yatırım yapmalarını, devletin her türlü desteği sağlayacağını ve bazı durumlarda ücretsiz arsa tahsisinin bile mümkün olduğunu bildirdikleri bir dönemde, tesisimizin acele ile yaklaşık 1.000.000 TL zarar oluşturacak şekilde tahliye edilmesi düşündürücüdür.”

ADİLCEVAZ BELEDİYE BAŞKANI GÖKSOY: İŞADAMINA TAMAMEN HAKSIZLIK YAPILMIŞTIR

Adilcevaz Belediye Başkanı Adnan Göksoy ise konuyla ilgili olarak “Devlet buraya yatırım yapılsın diyor, fakat burada bazı yetkililer bunu engellemeye çalışıyor. Başbakanımız her gün bağırıyor, yatırım yapın diye. Şimdi bu işadamımız ilçemize yatırım yaparak 20 kişiye iş imkanı sağladı. Bundan Kaymakamlığını ve Mal Müdürlüğünün de haberleri var. Bu doğrultuda bu işyeri kurulmuştur. Birçok insana ekmek kapısı olmuştur. Bugün bunu engelleyenler bu insanların haklarını nasıl ödeyecekler. Ve bu işadamımıza yapılanlar tamamen haksızlık ve ayıptır. İşadamımız yaptığı iyliğe karşılık kötülük yapılmıştır.” dedi.

ADİLCEVAZ KAYMAKAMLIĞI'NA GÖRE ARSA İŞGAL EDİLMİŞ

İşadamı Gözel’in iddiaları üzerine Adilcevaz Kaymakamlığı konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Adilcevaz Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, “Adilcevaz ilçesi Alacaatlı Mahallesi Lal Çayı mevkiinde bulunan 98 ada, 5 nolu parselde kayıtlı bulunan mülkiyeti hazineye ait 54 bin metrekare yüzölçümlü taşınmazın Güzel İnşaat Taahhüt Eğitim Sağlık Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından parke taşı üretim tesisi kurulmak suretiyle işgal edildiğinin bildirilmesi üzerine, Kaymakamlığımızca 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun ecrimisil ve tahliye başlıklı 75. Maddesi hükümlerine göre işlem başlatılmıştır.” denildi.

Anahtar Kelimeler

Yorum Gönder

@name x