HERKESİN REFERANS DEĞER OLARAK KABUL ETTİĞİ "MİLLİLİKTEN" NE ANLAMALIYIZ ?

13 Ağustos 2020 Perşembe 09:55

Milliliğin temelini oluşturan milliyet fikri, esas itibariyle rasyonel, seküler, bilimsel ve sivil bir sosyolojik ve tarihi evrim sürecinin sonucu ortaya çıkmıştır.

HERKESİN REFERANS DEĞER OLARAK KABUL ETTİĞİ
Milliliğin temelini oluşturan milliyet fikri, esas itibariyle rasyonel, seküler, bilimsel ve sivil bir sosyolojik ve tarihi evrim sürecinin sonucu ortaya çıkmıştır.

Bu süreç sırasıyla vatandaşlık statüsünden başlamak üzere cumhuriyet, hukuk devleti ve demokrasiye doğru evrilmiştir. Bu sebeple "milliliğin" ilk şartı egemenliğin tek kaynağının millet olduğunun kabulünden geçer. 

Bu sebeple millilik tavrı milleti oluşturan değerleri esas almakla birlikte, tarihi ve sosyolojik süreci ihmal ederek, hukuk devleti ve demokrasiyi öncelikli saymaksızın, farklı amaçlara hizmet edecek şekilde nevzuhur bir "millilik" kavramı inşâ etmeye kimse çalışmasın...

Yukarıda saydığımız unsurlar olmaksızın vatanseverlik, muhafazakarlık, mukaddesatçılık, ümmetçilik, yerellik veya yerlilik gibi fikirler inşâ edebilirsiniz ama bu fikir veya duruşun adı asla "millilik" olmaz...

Özetle; rasyonel, bilimsel, seküler nitelikteki tarihi ve sosyolojik süreçlerin devamı olmak üzere, meşruiyeti demokratik hukuk devleti kuralları içinde aramayan hiç kimse "millilik" iddiasında bulunamaz...

(* Paylaşıma konu bu düşüncelerin ezber bozan bir yaklaşım olduğunu tabi ki kabul ediyorum. Bu sebeple lütfen üzerinde biraz düşünelim mi? )

Sevgilerimle,

Rubil GÖKDEMİR
Anahtar Kelimeler

Yorum Gönder

@name x