İLHAN KESİCİ'DEN EKONOMİK ANALİZ....

05 Mayıs 2017 Cuma 18:33

İlhan Kesici ekonomi hakkında uyarılar yaptı.

İLHAN KESİCİ'DEN EKONOMİK ANALİZ....
 İlhan Kesici: “Türkiye Cumhuriyeti devleti şudur: 200 yıllık, 1700'den itibaren yenilmişliğimize, geri kalmışlığımıza, itilip kakılmışlığımıza karşı çare olarak, yüz sene kafa patlatarak ancak bulabildiğimiz merhemin adıdır.”
 AKP’nin çöken ekonomi efsanelerini sıralayarak 2003 ve 2016 yılları arasındaki ekonomik performansı değerlendirdi. 
KESİCİ TABLOLARLA ANLATTI
 İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, hazırladığı tablolarla bütçeyi anlatarak özetle şunları ifade etti:
“Uluslararası organizasyonlar son beş senedir Türkiye'yi en kırılgan 5 ülke içerisinde nitelendiriyorlar. Son üç senede de bu, 5'ten aşağıya doğru indi, en kırılgan 3 ülkeden birisi, hatta bazı şeylere göre de 1'incisi olarak tavsif ediliyor. Bütün bunlar ciddi olaylardır. Şimdi, bunların üstüne bir de içinde bulunduğumuz hâl var; ilan edilmiş olan OHAL var, Sayın Cumhurbaşkanımızın telaffuz ettiği, henüz ne şekil alacağını bilmediğimiz bir de seferberlik hâli var. Bütün bunları topladığımız zaman, Türkiye'nin ne kadar ciddi bir durumla karşı karşıya olduğu net olarak anlaşılır. Bütün bunların sonucunda ne oluyor? Özellikle iktidar partisi yöneticilerinin ve Hükûmetimizin inanmalarını istiyorum ki çok ağır bir karamsarlık hâkim Türkiye'nin üstünde.
Ekonomik performansı 4 efsaneyle tavsif ediyorlardı. Bir: "Türkiye'yi ekonomik büyüklük itibarıyla dünyanın 17'nci büyük ekonomisi yaptık.” İki: "Türkiye millî gelirini 4'e katladık.” Üç: " Türkiye'de kişi başına düşen millî geliri 4'e katladık." Dört: "IMF'ye olan borcu sıfırladık. Son on yıl süzme bal AK Parti dönemidir. 2007'den itibaren bütün Türk devleti neredeyse AK PARTİ'nin elinde olmuştur. Yani Cumhurbaşkanı AK Parti , Başbakan AK Parti , Meclis Başkanı AK Parti , arkamızdaki Bakanlar Kurulu AK Parti , Meclisin çoğunluğu AK Parti , neredeyse bütün büyükşehir belediye başkanlıkları vesaire AK Parti , tam süzme bal AK Parti dönemi denilebilir. Bu on yılın ortalama her yıl üst üste büyüme hızı yüzde 3,3. Bu çok zayıf bir büyüme hızıdır.
Bizim çok partili düzene geçtiğimiz 1946 yılından 2002 yılına yani AK PARTİ iktidara gelinceye kadar ki elli yedi yıllık bir dönem var. Bu elli yedi yıllık dönemin içinde İkinci Dünya Savaşı'nın olumsuz etkileri devam ediyor; 1960 ihtilali, 1971 darbesi, 1980 ihtilali; 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı, bu münasebetle Türkiye'ye konulmuş olan ekonomik ambargo; petrolün varilinin 1970'lerde 1 dolar, 1980'lerde 36 dolar, daha yukarıya doğru 100 dolar olduğu, 1 dolardan 100 dolara çıktığı bir dönem; 1994 krizi, 2001 sizin mevcudiyet sebebiniz, daha doğrusu, AK Parti'nin -ben öyle bakıyorum- neredeyse bir anlamda mevcudiyet sebebi olan 2001 krizi filan da bütün bunlar bunun içinde; 5 partili koalisyonlar, 6 partili koalisyonlar da var. Bütün bunların arasında ortalama büyüme hızı yüzde 5,1. Yani, dünyanın en iyi dönemlerinde "Böyle uçurduk. 4 tane büyük efsane yarattık." vesaire filan denilen dönemde 3,1 ama şu saydığım bütün bir spektrum içindeki büyüme hızı yüzde 5,1.
PATİNAJ HÂLİ DE BİTTİ, AŞAĞI DOĞRU İNMEYE BAŞLIYOR
Artık, patinaj hâli de bitti, aşağı doğru inmeye başlıyor. Mevcut AK PARTİ yönetimi, ilgilileri, Bakanlar Kurulumuz, bürokrasimiz artık tıkanmış hâldedir. Şimdi bu on dört senenin toplamında biz aşağı yukarı 2,4 trilyon dolar ithalat yapmışız, olabilir. 1,6 trilyon dolar ihracat yapmışız ama bizi ilgilendirecek olan bölümü 773 milyar dolar dış ticaret açığı vermişiz.
Borçlara ne ödemişiz? Faiz. Bu faizin tutarı ne kadar 433 milyar dolar. Çok büyük.
ON DÖRT SENEDE 100 TANE ATATÜRK BARAJINI FAİZ OLARAK ÖDEMİŞİZ DEMEK
Bu 433 milyar doları bir şeyle benzetmek istiyorum ,bizim en iftihar projelerimizden bir tanesi Atatürk Barajı'ydı. Atatürk Barajı yapıldığı yıllardaki maliyeti 2,5 milyar dolar filan civarındaydı. Şimdiki dolar fiyatlarıyla 4 milyar dolar civarında olsun hatta 4,3 olsun bir çarpma bölme yapacağım, o hesaba uygun düşsün filan diye o 100 tane Atatürk Barajı eder. Yani biz on dört senede 100 tane Atatürk Barajını faiz olarak ödemişiz demek.
  İLHAN KESİCİ
 (ESKİ DPT MÜSTEŞARI)

Yorum Gönder

@name x