İş Güvenliği Uzmanı İnce: Fabrikalar işyeri hekimi bulundurmak zorunda

19 Mart 2013 Salı 12:40

İş Güvenliği Uzmanı Hacer İnce, 1 Ocak’ta yürürlüğe giren İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Kanunu çerçevesinde 50’den fazla işçi çalıştıran işyerleri için işyeri hekimi ve güvenlik uzmanı bulundurma zorunluluğu getirildiğini...

İş Güvenliği Uzmanı İnce: Fabrikalar işyeri hekimi bulundurmak zorunda

İş Güvenliği Uzmanı Hacer İnce, 1 Ocak’ta yürürlüğe giren İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Kanunu çerçevesinde 50’den fazla işçi çalıştıran işyerleri için işyeri hekimi ve güvenlik uzmanı bulundurma zorunluluğu getirildiğini belirtti.

        Malatya Aktif İşadamları Derneği (MAKİAD) tarafından 'İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu' bilgilendirme semineri düzenlendi. Dernek binasında gerçekleştirilen seminerde İş Güvenliği Uzmanı Hacer İnce, yeni kanunun işverenlere getirdiği zorunlulukları anlattı. Kanunun 1 Ocak itibariyle yürürlüğe girdiğini hatırlatan İnce, yasaya göre işletmelerin en kısa süre içinde iş sağlığı uzmanları ile anlaşarak risk denetimlerini yaptırmaları gerektiğini ifade etti. Tehlike sınıflarına bakılmaksızın, işçi sağlık raporları, eğitimler, mühendislik hizmetleri ve risk analizinin yaptırılmaması durumunda cezai müeyyideler uygulandığını anımsatan İnce, "Sağlık raporlarının eksikliği için işçi başına bin 78 TL, ölçümlerin yaptırılmamasına bin 617 TL, risk analizinin yaptırılmaması için 3 bin 234 TL ceza verilecek." dedi.

        Kanuna göre işverenin, çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendireceğini anlatan İnce, şöyle devam etti: “İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarının hak ve yetkileri, görevlerini yerine getirmeleri nedeniyle kısıtlanamayacak. Bu kişiler, görevlerini mesleğin gerektirdiği ilkeler ve mesleki bağımsızlık içerisinde yürütecek. İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanları, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirleri yazılı olarak bildirecek. Çalışanın ölümü veya maluliyetiyle sonuçlanacak şekilde vücut bütünlüğünün bozulmasına neden olan iş kazası veya meslek hastalığının meydana gelmesinde ihmali tespit edilen işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanının yetki belgesi askıya alınacak. İş güvenliği uzmanlarının görev alabilmeleri için, çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde (A) sınıfı, tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde en az (B) sınıfı, az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde ise en az (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olmaları şartı aranacak. İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapacak veya yaptıracak. Risk değerlendirmesinde; belirli risklerden etkilenecek çalışanların durumu, kullanılacak iş ekipmanı ile kimyasal madde ve müstahzarların seçimi, işyerinin tertip ve düzeni gibi konular dikkate alınacak. İşveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimi almasını sağlayacak. Verilecek eğitimin maliyeti çalışanlara yansıtılamayacak. Eğitimlerde geçen süre çalışma süresinden sayılacak. Eğitim sürelerinin haftalık çalışma süresinin üzerinde olması halinde bu süreler fazla sürelerle çalışma ya da fazla çalışma olarak değerlendirilecek.”

        İnce, 50 ve üzeri işçi çalıştıran tüm işyerleri işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı bulundurmayan işyerine hekim için 5 bin 390 TL, iş güvenliği uzmanı için 5 bin TL ceza uygulandığını kaydetti.

        MAKİAD Genel Sekreteri Muhammet Fatih Cice de yasada bu konuda ağır yaptırımlar bulunduğunu, işadamlarının bu konuda belirli bir bilgi düzeyine ulaşması için semineri düzenlediklerini söyledi. Hiçbir aracın maliyetinin insan hayatından önemli olmadığını vurgulayan Cice, yeni kanunun bu anlamda önemli yaptırımlar içerdiğini kaydetti.

Anahtar Kelimeler

Yorum Gönder

@name x