Ticari defterlere ilişkin tebliğ Resmi Gazete’de yayınlandı

20 Aralık 2012 Perşembe 10:55

Serbest muhasebeci ve mali müşavirlerin merakla beklediği Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete’de yayınlandı. Konuyla ilgili açıklama yapan Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, Yeni Ticaret Kanunu çerçevesinde ticaret şirketlerine...

Ticari defterlere ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayınlandı

Serbest muhasebeci ve mali müşavirlerin merakla beklediği Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete’de yayınlandı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, Yeni Ticaret Kanunu çerçevesinde ticaret şirketlerine ilişkin yönetmelik ve tebliğlerle ilgili çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Tacirler tarafından tutulan ticari defterlerin nasıl tutulacağı, defterlere kayıt zamanı, onay yenileme ile açılış ve kapanış onaylarının şekli ve esaslarının; 13 Ocak 2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 64 üncü maddesi uyarınca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığınca müştereken çıkarılacak tebliğle belirleneceği düzenlenmiştir. Bu düzenleme çerçevesinde Bakanlığımız ve Maliye Bakanlığınca müşterek hazırlanan Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ ve 19 Aralık tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir." dedi.

Ticari defterlerle ilgili yeni düzenlemeler çerçevesinde gerçek kişi tacirler için bilanço esasına göre yevmiye defteri, defteri kebir ve envanter defteri tutma zorunluluğu düzenlendi. Diğer taraftan, yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca ikinci sınıf tüccarların bu defterlerin yerine geçmek üzere işletme defteri tutabilmelerine imkân tanındı. Anonim ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler, ticari defterlere ek olarak pay defteri, genel kurul toplantı ve müzakere defteri ile yönetim kurulu karar defteri tutacak. Limited şirketlere de yevmiye defteri, defteri kebir ve envanter defterinin dışında pay defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defterinin tutulması zorunlu kılındı ve müdürler kurulu karar defteri tutulması şirketlerin kararına bırakıldı. Bu şekilde ayrı bir müdürler kurulu karar defteri tutmak istemeyen limited şirketlerde, müdür veya müdürler kurulunun aldığı kararların genel kurul toplantı ve müzakere defterine kaydı mümkün hale getirildi. Müdürler kurulu karar defteri tutulması halinde anonim şirketlerde geçerli olan yönetim kurulu karar defterine ilişkin hükümler uygulanacak. Yeni düzenlemeye göre 2013’de kullanılacak ticari defterlere ilişkin olarak aralık ayı içinde yapılması gereken açılış onayları sırasından noter tastiknamesi de aranacak. Elektronik ortamda tutulacak defterlerle ilişkili ise herhangi bir yenileme söz konusu değil.

Anahtar Kelimeler

Yorum Gönder

@name x