Yüksek kiraya karşı dava açın!

25 Şubat 2019 Pazartesi 14:06

Konut sahiplerinin yüksek kira artışı yapmak istemelerine karşı kiracıların da hakları bulunuyor. Fahiş kira artışında kiracı kira tutarının tespiti için dava açabilecek.

Yüksek kiraya karşı dava açın!
Resmi Gazetede yer alarak yürürlüğe giren yasal düzenleme kapsamında, yenilenen kiralarında kira bedeli artış oranı TÜFE'ye göre yapılacak. Buna göre, Kira artış oranları ocak ayından itibaren tüketici enflasyonundaki 12 aylık ortalamayı geçemiyor.

18 Ocak’ta yayımlanarak yürürlüğe giren düzenleme ile kiralarda kira bedelindeki artışın üretici fiyat endeksi (ÜFE) üzerinden değil, 12 aylık tüketici fiyat endeksi (TÜFE) üzerinden hesaplanmasına karar verildi. Kiracı, bu oranın üzerinde zam yapan ya da yapmak isteyen ev sahibine kira tutarının tespiti için dava açabiliyor.

MAL SAHİBİNİN DE HAKKI

Ev sahiplerinin kira zammı yapmadan önce, o ayın açıklanan zam oranını öğrenmesi ve yeni sözleşmeyi buna göre hazırlaması gerekiyor. Aksi takdirde fahiş artışa karşı kiracı dava açabiliyor. Eğer kiracı, kendi isteğine göre bir bedel belirleyip mal sahibine ödeme yaparsa, mal sahibinin de aradaki farkı icra dairesi kanalıyla talep etme hakkına sahip.

EMSALLERİ İNCELEYİN

Yargıtay 6’ncı Hukuk Dairesi’nin ilgili kararında, kira bedelinin tespitinin bir sınırlama olduğu ve hakimin kira parasını takdir ederken bunun bir sınırlama olduğuna bakması gerekiyor.
Yüksek kiraya karşı dava açın!

İLGİLİ KARARDA ŞU İFADELER YER ALIYOR:

''Hak ve nesafet ilkesi uyarınca hakim bu sınırlamayı yaparken öncelikle tarafların tüm delilleri, varsa emsal kira sözleşmeleri aslı veya onaylı örnekleri dosyaya alınmalı, 
Bilirkişi marifetiyle kiralanan taşınmaz ve taraf emsalleri tek tek görülüp incelenmeli, Böylece elde edilen veriler somutlaştırılarak dava konusu yer ile ayrı ayrı kira parasına etki eden (konumu, çevresi, niteliği, kullanım şekli, kira başlangıç tarihi, kira süreleri vb)tüm nitelikleri karşılaştırılmalı,
Emsal kira bedellerinin niçin uygun emsal olup olmadığı somut gerekçelerle açıklanmalı,
Dava konusu taşınmazın yeniden kiraya verilmesi halinde getirebileceği kira parası belirlenmeli,
Hakimce bu kira parası dikkate alınmak suretiyle hak ve nesafete; özellikle tarafların kira sözleşmesinden bekledikleri amaçlarına uygun makul bir kira parasına hükmedilmelidir.”

Kaynak, posta

Anahtar Kelimeler

Yorum Gönder

@name x