Azınlık; aza düşmüş azlık anlamındaki topluluklara denir… Toplama kampı veya yığma insan seli farklı bir kavramdır. 
… 
Ülkelerin sınırları gökyüzünden bakınca parsel bölüntüsü ya da dünyanın tapu kütüğünde pafta da değildir. insan ve mal geçişlerinde usul ve esasa tabi çizgilerdir. O çizgiler aynı zamanda, mukaddes sayarak savunduğumuz Vatanın kendisidir. 
Her gelen girecekse, sınır boylarında o kadar genç evladımızı niye bekletiyoruz? 
Komşularımızla aynı evde oturacaksak topluca spor salonlarında yaşayalım? 
.. 
Evimizin duvarları  aile kavramımızın iç huzuru adına özgürlüğü ne ise vatan sınırları da ülkemizin- devletimizin özgürlük sınırlarıdır. 
Bir aile reisinin akşam eve geldiğinde, adını sanını bilmediği 40-50 kişiyi evinde görmesi ne kadar anlamlıysa, bir vatandaş içinde adının sanını bilmediği 4,5-5 milyom kişi topraklarında görmesi aynı şeydir .

ALINTI