15 TEMMUZ: YOKSA "BİR ARPA BOYU" YOL ALMAK MI?

16 Temmuz 2020 Perşembe 12:09

Gülen Cemaati bu gün için belki "öldü", ama bilmeliyiz ki, rûhu "istikamet"ten çok "kerâmet"e meraklı diğer bütün cemaat ve dergâhlarda ve onların ...

15 TEMMUZ: YOKSA
1) Gülen Cemaati bu gün için belki "öldü", ama bilmeliyiz ki, rûhu "istikamet"ten çok "kerâmet"e meraklı diğer bütün cemaat ve dergâhlarda ve onların "Gassâl elinde meyyit" olmaya can atan müntesibleri arasında "kol geziyor"!..

2) Dürüstçe yaşayıp alnı açık başı dik yürümek yerine herhangi bir kanatlı hayvan gibi havalarda uçmanın hayâliyle eteğine yapışacak "ermiş" arayan bunca miskinin bulunduğu yerde "the Cemaat" gider "another Cemaat" gelir; Gülen gider, yerine başka bir soytarı "Mehdî"liğe soyunur.

3)Şeyhlerin âlimlerden daha itibarlı olduğu bir memlekette; okuyandan çok "zikir" çekenin, düşünüp soru sorandan çok "râbıta" edenin rağbet gördüğü bir cemiyette ne "Cemaat" biter, ne "Mehdî"nin arkası kesilir!..

4) Kâşiflerin, mucitlerin nasıl çalıştığını, nasıl yetiştiğini merak etmeyip de "aktâb" ve "agvâs"ın kendilerinden menkûl kerâmet rivâyetlerini ezberlemekle mutmain olan Müslüman semtlerinde keşif de olmaz, icât da; sonunda "zikirmatik"ler bile Çin'den gelir.

5) Allah'ın en büyük nimeti olan aklı küçümseyen, "akıl'ı akıl'la iptâl etmek" gibi hezeyanları "hikmet" zanneden demagogların "üstâd" muamelesi gördükleri bir câmiâda daha nice "hoca efendi"lerin çıkacağını görememek sâdece ahmaklık değil aynı zamanda sorumsuzluktur!

Arzederim.

Mustafa ÇALIK
Anahtar Kelimeler

Yorum Gönder

@name x