AFGANİSTAN/GÜNEY TÜRKİSTAN

29 Ağustos 2021 Pazar 14:21

Afganistan’ın tamamı Türkistan’dır etnik ayırım felakettir!

AFGANİSTAN/GÜNEY TÜRKİSTAN
Son günlerde bazı odaklar “bağımsız Güney Türkistan” sloganıyla ortaya çıkıp Afganistan’ın bölünmesini, kuzey kısmında yaşayan Özbeklerin bağımsız bir devlet kurmasını, Türkiye’nin ve diğer Türk devletlerinin bu tezi savunmasını ve dava haline getirip takip etmesini istemekte/teklif etmektedirler.

Bu teklif/talep tamamen yanlış, -bilgisizlikten kaynaklanmıyorsa- provakatif ve saptırıcı bir söylemdir.

Çünkü;

Afganistan’ın tamamına Güney Türkistan denir, tarih boyunca bu hep böyle olmuştur, bundan sonra da böyle olacaktır/olmalıdır.

Türk devletleri/Türk devlet aklı Afganistan’ı bir bütün olarak büyük Türk dünyasının bir parçası olarak görür ve bu hayali besler. Atatürk de vaktiyle oraya gönderdiği subaylara tüm Afganistan halkını İngilizlere karşı örgütleyip isyan ettirme görevini vermiştir. Ağırlıklı olarak Peştunlar organize edilmiş ve İngilizlere karşı isyan ettirilmiştir. Hint yarımadasındaki İngiliz birlikleri Afgan isyanıyla meşgul edilerek Anadolu’daki büyük taarruza İngiliz desteği engellenmiştir. Yani bir bakıma Afgan halkı isyan etme eğitimini Bir asır önce Türk kurmay subaylarından almıştır.

Büyük siyaset satrancı bu gerçek etrafında kurulur. Ayrıca bütün Türk devletlerinde etnik azınlıklar vardır, dolayısıyla etnisiteye dayalı bölünme ve ayrılmalara ilke olarak Türk devletleri karşı olmak durumundadır. Türk devletleri Afganistan Türklerinin haklarını Afganistan bütünlüğü içinde talep ve takip eder. Aynı şey Özbekistan, Kazakistan, Azerbaycan ve diğer Türk devletleri için de geçerlidir.

Biz Türkiye Türkleri olarak Afganistan’ın bağımsızlığını savunuyoruz. Tüm bileşenlerin, adalet ve tarihi gerçekler ışığında yönetime katılmasını, Afgan zenginliklerinin işletilip bütün bileşenlere adaletle bölünmesini savunuyoruz.
Hasan KÜLÜNK 28.8.2021
Anahtar Kelimeler

Yorum Gönder

@name x