Ambalajlı su satış yerleri ile ambalajlı su nakil araçları tebliğinde değişiklik

26 Şubat 2015 Perşembe 08:57

Sağlık Bakanlığı'nın ambalajlı su satış yerleri ile ambalajlı su nakil araçlarının tabi olacağı usul ve esaslar hakkındaki tebliğde değişiklik yürürlüğe girdi.20.8.2014 tarihli ve 29094 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan tebliğin...

Ambalajlı su satış yerleri ile ambalajlı su nakil araçları tebliğinde değişiklik

Sağlık Bakanlığı'nın ambalajlı su satış yerleri ile ambalajlı su nakil araçlarının tabi olacağı usul ve esaslar hakkındaki tebliğde değişiklik yürürlüğe girdi.

20.8.2014 tarihli ve 29094 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan tebliğin 7. maddesinin birinci fıkrasının (c), (ç) ve (d) bentleri “Satışı yapılacak suya ilişkin su üretimi yapan su işleticileri ile yapılmış sözleşmenin aslı veya onaylı sureti, su satışı yapılacak iş yerine ait plan veya kroki, vergi levhasının bir örneği” şekilde değiştirildi.

Tebliğin 16. maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi yürürlükten kaldırıldı. Tebliğin ‘Ambalajlı Su Nakil Aracı Denetim Tutanağı’ başlıklı Ek-2’si değiştirildi.

Tebliğe ‘İzinler’ başlıklı “Bu tebliğin 5'inci ve 9'uncu maddelerine istinaden alınacak izinler 1.7.2015 tarihine kadar alınabilir.” şeklinde geçici 1. madde eklendi.

Anahtar Kelimeler

Yorum Gönder

@name x