ANAYASA MAHKEMESİ’NİN ÖNEMLi BiR KARARI

13 Ağustos 2020 Perşembe 10:55

Vergi Borcu Olanlar Dİkkat!

ANAYASA MAHKEMESİ'NİN ÖNEMLi BiR KARARI
6 Ağustos 2020 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan Anayasa Mahkemesi Kararı ile vergi borcu olanları yakından ilgilendiren çok kritik bir karar açıklandı. 

Anayasa Mahkemesinin 1/7/2020 Tarihli ve 2016/4293 Başvuru Numaralı Kararı ile beraber vergi borcu nedeni ile kişinin yaşadığı eve haciz konulması hak ihlali sayıldı..

26 Şubat 2016 tarihinde yapılan başvuruyu görüşmeye alan Anayasa Mahkemesi 1974 doğumlu öğretmenin talebini haklı buldu. 

Yapılan açıklamada "Somut olayda yapılan yargılama sürecinin bütününe bakıldığında başvurucunun haline münasip ev iddiası açıklığa kavuşturulamamıştır. Söz konusu iddia mülkiyet hakkının korunması yönünden önem taşımaktadır. Zira bu hususun tespiti haciz işleminin gerçekleştirilmesi, kapsamı ve sonuçları yönünden belirleyici olacaktır. Dolayısıyla mülkiyet hakkına ilişkin yargılamanın sonucu bakımından esasa etkili söz konusu iddia yönünden derece mahkemelerince yapılan değerlendirmenin yeterli olmadığı anlaşılmıştır.

Anayasa Mahkemesi açıklanan gerekçelerle Anayasa'nın 35. maddesinde güvence altına alınan mülkiyet hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir"

ifadelerine yer verildi. 

Taşınmazına vergi borcu nedeniyle haciz konulmasını eleştiren öğretmen bunun kanuni dayanaktan yoksun olduğunu belirterek yapmış olduğu tüm itirazların ve başvuruların reddedilmesi üzerine Anayasa Mahkemesine başvuruda bulunurken Anayasa Mahkemesi yapılan görüşme sonrasında öğretmeni haklı bularak konu hakkında milyonlarca kişiyi ilgilendiren emsal bir kararı açıklamış oldu.
Anahtar Kelimeler

Yorum Gönder

@name x