ATATÜRK DEVRİMLERİNİN TEMELİ BATIDA DEĞİL TÜRK TARİHİNDE ORTAYA ÇIKTI!

25 Şubat 2020 Salı 11:37

Laikliği Fransızların icat ettiği ve Atatürk'ün laikliği Fransızlardan aldığı bir uydurmadır. Vahye dayalı dinsel toplumlarda laiklik devrimi dünyada ilk kez 1050-1060 yıllarında Türkler tarafından, Tuğrul Bey tarafından gerçekleştirilmiştir.

ATATÜRK DEVRİMLERİNİN TEMELİ BATIDA DEĞİL TÜRK TARİHİNDE ORTAYA ÇIKTI!
1-Tuğrul Bey’in devrimi yalnızca Atatürk’ün laiklik devrimine değil, Fransız Devrimi’ne de örnek olmuştur. Yani Fransız Devrimi’nde Türk etkisi, Tuğrul Bey’in damgası var.”

2-Başkent Üniversitesi’nde gerçekleştirilen “Batı’dan Alındığı İddia Edilen Atatürk Devrimlerinin Türk Tarihi’ne Dayanan Kökenleri” konulu konferansta konuşan Yazar C. Özakıncı, “Atatürk’ün Devrimleri’ni anlayabilmemiz için, o devrimlerin toplumda hangi dönüşümlere yol açtığını++

3-++ bilmemiz gerektiği gibi, kökenlerini de bilmemiz gerekiyor. Atatürk Devrimleri’nin Batı’da zannedilen kökenlerinin aslında pek çoğunun Türk Tarihi’nde kökleri olduğunu anlatmak istedim. der.

Atatürk’ün, devrimlerinin kökenlerini neden Türk Tarihi’ne dayandırdığını+++

4-...Atatürk’ün, devrimlerinin kökenlerini neden Türk Tarihi’ne dayandırdığını anlayabilmek için de, O’ndaki Türk tutkusunu bilmemiz gerekir.”...

5-1854’te Kırım Savaşı yıllarında, o güne dek Batı tarafından ‘barbar’ olarak adlandırılan Türklerin, faizle borç alarak Batı sistemine entegre olmasıyla bir anda ‘uygar’ olarak nitelendirilmiştir, lakin...

6-“Uygar görülen Türkler, bundan kısa süre sonra 1868’lerde, İngiltere Başbakanı W. Ewart Gladstone isimli bağnaz bir isim tarafından tekrar eski ‘barbarlık’ statüsüne evrilmeye başlandı...Padişah Abdülaziz döneminde, alınan dış borçlar ödenemeyince Türkler yeniden ‘barbar’oldu.”

7-1914’te ise bir başka  İngiltere Başbakanı (ki azılı Türk düşmanıdır!) Lloyd George’un, Türklerin insanlığa hiçbir katkıda bulunmadığı iddia iddia eder!

 Lloyd George 'un ‘Türkler insanlığın kanseridir’ biçimindeki sözlerini de unutmayalım...

8-DEVRİMLER TÜRK KÖKENLİ

Osmanlı adına Paris Konferansı’na katılan Damat Ferit’in galip devletlerinden taleplerine karşılık, Onlar Konseyi’nin bu taleplere yanıtını tüm gazetelerde yayımlattığını dile getiren Özakıncı, şöyle dedi:

9-“Lloyd George’un 1914’teki Türklere hakaretlerinin bir benzerini, altına on devlet imza atmış olarak bildiri biçiminde yayımlarlar. Damat Ferit bu bildiriyle Paris’ten kovuluyor. Atatürk’ten bu bildiriye bir yanıt vermesi isteniyor. Atatürk de bu bildiriye bir yanıt veriyor.+++

10-Bu olaydan sonra, Atatürk’ün tüm etkinliklerinde, ileri atılımlarında, devrimlerinde; her birini Türk kökenine bağladığını görüyoruz. Yaptıklarının her bir açıklamasında, ‘Bizim tarihimizde şurada şu olmuştur, biz bunu tekrar dirilttik’ diyor. Asla Batı’ya bağlamıyor.

11-İşte Atatürk’te yaptığı devrimleri tamamen Türk kökenlere bağlama tutkusu, o galip devletlerin bildirisinin Atatürk’ün içine işlediğini ve ona yanıt vermeyi yaşamı boyunca yaptığı devrimleri ‘Bunlar da Doğu kökenli’ diye kafalarına vurarak kanıtladığını gösteriyor.”

12-LAİKLİK SELÇUKLU'DA BAŞLADI

Atatürk’ün en önemli kabul edilen devriminin laiklik olduğunu vurgulayan Özakıncı, Büyük Selçuklu Devleti Hükümdarı Tuğrul Bey’in, halifenin yetki ve görev alanını sınırlandırdığı, halifenin devlet işleriyle bağını tamamen kopardığını anlatırken,+++

13-+++ “O andan itibaren İslam’da dünya-devlet işleri ile din işleri tak diye ayrılmıştır. der.

Bugün ders kitaplarında laikliğin öncüsü diye belletilen, ‘laikliği biz icat ettik’ diye böbürlenen Fransızlar, o tarihte yazı bile yazmıyorlardı.

14-Türkiye’de Fransız Büyükelçiliği’nin int. sitesinde ‘Dünya ölçüsünde laikliğin bir Fransız icadı olduğunu yazabiliriz’ deniliyor. Laikliği Fransızların icat ettiği bir uydurmadır. Semavi dinlerde laiklik tamamen Türk icadıdır. Fransız Devrimi’nde bile Tuğrul’un etkisi vardır.

15-Tuğrul Bey, hem din işleriyle, devlet işlerini ayırmış; hem de halifenin muhatabı olarak vezirini göstermiştir. Atatürk 1922’de saltanatla hilafeti ayırırken, Tuğrul’un 1050’li yıllardaki bu yaptığını Nutuk’ta belirtmiş, ‘İşte biz aynen böyle yapıyoruz’ diyerek, +++

16-+++bu yaptığında Selçuklu Sultanı Tuğrul’u izlediği örneğini tüm dünyaya ilan etmiştir. Bir yandan da, ‘Siz yapmayı değil, yıkmayı bilirsiniz’ diyen o bildiriye yanıt vermiş oldu. (Tuğrul Bey, ALPARSLAN'ın babasıdır)

17-Fransız Devrimi’nin ünlü kuramcılarından Voltaire de, Tuğrul Bey’in yaptığı devrimi çok iyi kavramış ve Fransız Devrimi’nin öncesindeki eserlerinde yer vermiştir.

18-Vahye dayalı dinsel toplumlarda laiklik devrimi dünyada ilk kez 1050-1060 yıllarında Türkler tarafından, Tuğrul Bey tarafından gerçekleştirilmiştir. Tuğrul Bey’in devrimi yalnızca Atatürk’ün laiklik devrimine değil, Fransız Devrimi’ne de örnek olmuştur.

19-Fransız Devrimi’nin düşünsel temellerini kuran isimlerden Fransız doğubilimci Joseph de Guignes’in de eserlerinde övgüyle Tuğrul Bey’in yaptıklarından söz ettiğini görüyoruz. Yani Fransız Devrimi’nde Türk etkisi, Tuğrul Bey’in damgası var.”

20-Ata'nın akılcı ve bilimci eğitim devriminde Kutadgu Bilig’i kaynak aldığını ifade eden Özakıncı, Atatürk’ün, Selçuklu Devleti’nin dağılmasından sonra kurulan beyliklerden  Ankara Cumhuriyeti isimli bir bölgeyi tarih okumaları sırasında görmesiyle, bunu kaynak göstermişti.der.

21-Atatürk Cumhuriyet’in kaynağını, Batı’ya ya da Fransa’ya değil; 1343-1354 arasında Anadolu’da kurulduğunu okuduğu Ankara Cumhuriyetine dayandırdırmıştı.

22-Özakıncı, giyim ve şapka devrimi konusunda da kaynağın, ‘Batı tarzı giyim’ denilen ceket ve pantolon konusunda içinde Türklerin de bulunduğu Sakalar/İskitler,

Şapka konusunda ise Orta Asya olduğunu sunumundaki fotoğraf ve belgelerle anlatmıştır.

23-Yurttaşlık devriminin kaynağının da, İskitler'deki ‘varsayımsal kandaşlık’ olduğunun altını çizen Özakıncı,

Harf devriminin de Türk kökenine dayanan bir tarihi olduğunu ifade ederken,

Latin Alfabesinin Sümer ve GöktürkAbecesi’nden türediğini söylemiştir.

24-“Atatürk, yaptığı tüm devrimlerin kökenlerini özellikle Türk Tarihi’ne bağlayarak vurgulamıştır.

‘Batı’dan aldık, Batı’dan edindik’ yok.

İşte bunun nedeni, Türklerin Batı tarafından ‘uygarlık yıkıcılığı’yla damgalanmış olmasına da verdiği yanıttır.”

25-Özakıncı, Atatürk’ü her yıl artan bir ilgi ve önemle anmak ve anlamak durumunda olduğumuzu belirtirken,  “Laikliği Fransızların icat ettiği iddiasının bir uydurma olduğunu ortaya koymuştur. VAROLSUNLAR.

Anahtar Kelimeler

Yorum Gönder

@name x

Toplam Yorum Sayısı 29

Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

tırak kor 5 ay önce yorumlandı

böl:9=>zi̇ra türk mi̇lleti̇ hi̇ç bi̇r mi̇lleti̇n,hi̇ç bi̇r şeyi̇ne muhtaç deği̇ldi̇r(tekni̇k i̇nki̇şaf-hari̇ç)yani̇ bu mi̇llet davranişi i̇le-konuşmasi i̇le-daveti̇ i̇le-ölüsü bi̇le edebli̇di̇r..bu mi̇lleti̇ cahi̇l görüp ona bi̇r şeyleri̇ angaje etmek saadece türk mi̇lleti̇ni̇n.gelecekle alakali olan duruşunu negati̇f etki̇ler.*eli̇n ameri̇kasi, onlarin eli̇ne alkol şi̇şeleri̇ni̇ veri̇p devlet ve topraklarini elleri̇nden aldiği kizil deri̇li̇ türkleri̇n hali̇ni̇ sokaklarda bi̇r görseni̇z!.

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

Tırak Kor 5 ay önce yorumlandı

böyl:8===>**türk mutfağinin temeli̇ ekmekti̇r(un)un kullanilarak dünyada 5000e yakin yemek yapan tek kültür bu azi̇z mi̇lletti̇r.si̇kmi̇si̇şi̇m seni̇n jambonunu- fast foodunu.bu gün allihsiz kafi̇rleri̇n yemek kültürü .lokantalarda .başlar ve bi̇ter..evlere hazir yi̇yecekler geli̇r.mutfaklari kullanilmaz-amma türk mi̇lleti̇ni̇n faki̇rken bi̇le mutfaği-bi̇r kültür ve Allahin verdi̇ği̇ feyz i̇le donanimli ve bereketli̇di̇r.ki̇mse mi̇lleti̇ni̇n kültürüyle oynamasin.bunu sakin yapmasinlar.

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

tırak kor 5 ay önce yorumlandı

böl:7==>yüce ali̇ cenap türk mi̇lleti̇ asla bi̇r**kültür hirsizi deği̇ldi̇r.o kültürünü kendi̇si̇ üretmeyi̇ bi̇lmi̇şti̇r.dünyada ki̇mselerden(tekni̇k -i̇nki̇şaf hari̇ç)i̇nsan olma .ni̇teli̇kli̇ olarak barinma-beslenme ve gi̇yi̇nme konusunda ki̇mseden i̇cazet alacak bi̇r boy-soy-mi̇llet deği̇ldi̇r..bu gün meze potamya uygarliği tüm dünya *mutfaklarinin ortak ambi̇ansi anavatanidir*türk mi̇lleti̇ni̇n gastroloji̇k kuşağinin temeli̇ -ekmekti̇r-undur.unun kullanimi i̇le 5000 e yakin yemek yapacak

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

Tırak Kor 5 ay önce yorumlandı

böl:6==>türk mi̇lleti̇ -atei̇stkende:ali̇ cenap olmayi bi̇len-konok severli̇k ve yedi̇ren-gi̇ydi̇ren-zayiftan ve haklidan yana olani dai̇ma terci̇h etmi̇ş yüce bi̇r yaratiktir.kadi̇m mi̇lleti̇mi̇z onurludur. tari̇hi̇ onursuzlukla anilan hi̇ç bi̇r dönemi̇ yoktur.ve öyle kalmaya devam edecekti̇r.türk mi̇lleti̇ kültürünü(hars)(kamusununun fi̇tresi̇ni̇ orospu çocuğu şerrefsi̇z mi̇lletlere dağitsa dünya barişin erdemli̇li̇ği̇ni̇ her dai̇m yaşar...türk mi̇lleti̇ **kültür hirsizi bi̇r mi̇llet

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

tırak kor 5 ay önce yorumlandı

böl:5===>kendi̇ di̇nleri̇ olan musevi̇li̇ği̇n ve musanin yeri̇atina uygun gi̇yi̇mleri̇ni̇ gi̇yerler hala--ayni şeki̇lde bi̇ldi̇ği̇mi̇z *karai̇m yahudi̇leri̇de öyledi̇r türk gi̇bi̇ gi̇yi̇nmezler----->pagani̇st türk i̇nancina göre türkler di̇ni̇ olarak di̇n dişi varliklarin ve kendi̇ fi̇ki̇rleri̇yle ani̇mani̇zm ve çok tanrili oluşu.gi̇yi̇mi̇ni̇ kuşamini o günki̇ dünyanin moderni̇tesi̇ne göre bi̇le oluşturmamişlardir.bu bi̇lgi̇ kadüktür.türk mi̇lleti̇ i̇nancina göre gi̇yi̇ni̇r.çünki̇

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

Tırak Kor 5 ay önce yorumlandı

böl:4===>mi̇lleti̇ni̇n şapkasi belli̇di̇r.bu gün pagani̇zi̇mnedn kurtlup i̇slam di̇ni̇ne gi̇ren orta asyadaki̇ türk kardeşleri̇mi̇zi̇n şapka tutkusu belli̇di̇r.gi̇ydi̇kleri̇ .bu günki̇ şapkalar bi̇le türk sembolleri̇ ve nakişlari i̇le süslüdür.bu günki̇ bi̇ldi̇ği̇mi̇ **lengeri̇ fötr.şapka asla müslüman türkler kullanmamişlardir--->hazar türkleri̇ -lengeri̇ fötr şapka kullanmişlar-yahudi̇ gelenekleri̇ne göre gi̇yi̇mleri̇ni̇ karilarinin gi̇yi̇m ve süslemeli̇kleri̇ni̇ türkler gi̇bi̇ deği̇l

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

Tırak Kor 5 ay önce yorumlandı

böl:3==>dönemlerde bi̇le patolon-gi̇bi̇ götü kiçi-ci̇nsel organlarini-vücut hatlarini gösteren elbi̇seleri̇ asla gi̇ymemi̇lerdi̇r zi̇ra bu di̇ni̇mi̇zi̇n olmazsa olmaz edebli̇ bi̇r kültürüdür..kadinlari ve erkekleri̇ bol olan li̇baslari gi̇yer.yollarda sesleri̇ni̇ yükselterek yürümezler.yollara i̇şemezler-tükürmezler-yemekleri̇ni̇ yerken herkesi̇ davet ederler---türk mi̇lleti̇ türküleri̇ni̇ bi̇le di̇ni̇ni̇n çikarlari i̇çi̇n kullanir.fuhuş-ahlaksiz türküler-ağitlar-söylemezler..türk mi̇lleti̇ni

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

tırak kor 5 ay önce yorumlandı

**gökoğuzlar ve bu günki̇ cumhur başkanliği forsundaki̇ yildizlardan bi̇ri̇si̇ olan*hazar türkleri̇ -zaten yahudi̇di̇r bunlar-bulgarlar-fi̇nli̇ler-macarlar-bunlarin gi̇yi̇mi̇de günümüzün avrupa gi̇yi̇mi̇ne benzerdi̇. çook eski̇den.bu bi̇gli̇ yanli̇ştir..gi̇yi̇m kuşam türkleri̇n i̇slam medeni̇yeti̇ne geçi̇nde yemesi̇ i̇çmesi̇ ve yolda yürümesi̇ bi̇le düzelmi̇ş her kese örnek olmuştur.savaşlarada daha çok zafererler manevi̇ duyarliliğin eseri̇di̇r.türk mi̇lleti̇.3 kita ve 7 i̇kli̇mi̇ yönetti̇ği

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

Tırak Kor 5 ay önce yorumlandı

**yazar hatali hamasetli̇ yazmiş .burada söyledi̇ği̇====>-özakıncı, giyim ve şapka devrimi konusunda da kaynağın, ‘batı tarzı giyim denilen ceket ve pantolon konusunda içinde türklerin de bulunduğu sakalar/i̇skitler, şapka konusunda ise orta asya olduğunu sunumundaki fotoğraf ve belgelerle anlatmıştır...aslinda hala ..rusya i̇çleri̇nde ve bi̇ldi̇ği̇mi̇z kafkaslar ve ve orta asyanin i̇çleri̇ndeki̇ bu günki̇ devlet olan türkler deği̇l hri̇sti̇yan türkler i̇le-yahudi̇ di̇ni̇ni̇ seçmi̇ş türkler

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

*FARA*FİRİ*FATTARA*FİTTA 5 ay önce yorumlandı

böl:7===>resuli̇ ki̇bri̇yanin o deni̇mde yüzünü görüp onun davasinda yoldaş olmuş.sahabeyi̇ ki̇ram-ehli̇ beyi̇t---ashabi ki̇rami kasteder.onun saadetli̇ yöneti̇mi̇ni̇ kasteder .yusuf has haci̇p,.evet türki̇yede böyle **li̇derleri̇n gelmesi̇ni̇n ve devamliliğinin tabi̇ki̇ olmasini yüce yaraticimizdan di̇leri̇z.yoksa bu mi̇lleti̇n durmadan fabri̇ka ayarlariyla oynanmasi-bu münevver tari̇hi̇ kadi̇m geçmi̇şi̇ ulu mi̇lleti̇n geleceği̇ ni̇n bi̇tmesi̇ni̇ sağlar..*di̇nsi̇z-türk esareti̇n adayidir

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

*FARA*FİRİ*FATTARA*FİTTA 5 ay önce yorumlandı

böl:6==>yaraticinin mutlak olan vazgeçi̇lmez esaslari i̇le hükmetmeni̇n daha münvever bi̇r tavir olacağini ve yöneteci̇li̇ği̇ni̇n kolay geçeceği̇ni̇ ve öteki̇ ahi̇rettede.**adi̇l hükümdarlarin Allahin katinda o kizgin ve hararetli̇ günlerde o adi̇l nükümdarlarin gölgeleri̇ni̇n olacaği ve bu gölgelerde i̇nsanlarin saki̇n kendi̇ hakkindaki̇ Allahin vereceği̇ son karari bekleyecekleri̇ni̇ söyler..yani̇ .balasagunlu yusuf has haci̇p gerçekten al-i̇ osmani̇ni̇n o yüce yöneti̇ci̇leri̇ni̇ sanki̇

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

*FARA*FİRİ*FATTARA*FİTTA 5 ay önce yorumlandı

**böl:5==>i̇slam i̇le hemhal olmasidir.zi̇ra hi̇ç bi̇r hakan==>.kendi̇ di̇ni̇ i̇slam dan daha üstün bi̇r bi̇li̇m ve i̇li̇m i̇le müsemma davranişlarini hi̇ç bi̇r kaynağin veremeyeceği̇ni̇ söyleyerek**ülke yöneti̇ci̇si̇ni̇n i̇slam ahlaki i̇le müsemma donanimli olmasini bi̇r basamak .bi̇r i̇lk olmasi gerekeni̇ söyleyerek başlar.**balasagunlu yusuf has haci̇p:i̇slam i̇le müşerref olmasi gerekli̇ olan hakanlarin daha muni̇s ve daha barişçil ve kan dökmeden ülkesi̇ne zulüm yapmadan beşeri̇ hayata

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

*FARA*FİRİ*FATTARA*FİTTA 5 ay önce yorumlandı

böl:4===>bi̇r ülkedeki̇ hakanin yapabi̇lecekleri̇-i̇çeri̇deki̇ halkininin **kültür seci̇yesi̇ni̇n büyüklüğü ve toplum karakteri̇ni̇n oturmuş mi̇lyonlarca yila dayanan bi̇r**kamusu**olmasi gerekti̇ği̇ni̇ söyler.**eğer o hakan kendi̇ *hars**yani̇ kültürünü taki̇p ederek ülkesi̇ni̇ yönetmeyi̇p kendi̇ ülkesi̇ni̇n *hars(kültür)namusu olan--kamusu:bi̇r kenara birakarak halkini yönetmesi̇ zali̇mli̇k olur.o hakan halkina asla bi̇rşey veremez.zi̇ra.hakanin yöneti̇mdeki̇ bi̇ri̇nci̇l olmazsa olmazi

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

*FARA*FİRİ*FATTARA*FİTTA 5 ay önce yorumlandı

*bölüm:3==>devleti̇ yönetecek hüküm sahi̇bi̇ndeki̇ karakteri̇=> atei̇stli̇k: yani̇ öldükten sonra di̇ri̇lmeme ve hesap verme bi̇li̇nci̇ni̇n olmadiği ni bi̇len bi̇r yöneti̇ci̇ni̇n.devlete neler verebi̇leceği̇ni̇ tahmi̇n bi̇le etmez şuursuz konfi̇çi̇yus dallamasi********amma *yusuf has haci̇bi̇n/kutadgu bi̇li̇gi̇:konfi̇çi̇yusun tersi̇ne==>yöneti̇ci̇ hükümdarin ülkesi̇ndeki̇ i̇nsanlarin tari̇i̇ni̇ konfi̇çi̇yus gi̇bi̇ kuru ve kuramsal saçmalayarak yetersi̇z bi̇lgi̇ vermi̇z bi̇ze.bi̇r ülkedeki̇

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

*FARA*FİRİ*FATTARA*FİTTA 5 ay önce yorumlandı

**böl:2==>konfi̇çi̇yus denen Allahsiz ki̇tapsiz serseri̇ni̇n devlet ve yöneti̇ci̇si̇ vasiflarini sayip döktüğü- erdemli i̇nsan tao te: ahlaklı olmak jen: i̇nsan sevgisi hsiao: hayırlı evlat olmak li: kurallara uymak chung yung: aşırılıktan kaçınmak cheng ming: bulunulan duruma uygun davranmak yi: dürüst ve adil olmak chih: bilgili olmak li chih: akılcı olmak chung: sadık olmak shu: bağışlayıcı olmak yung: cesur olmak------------->gi̇bi̇ zirva kavramlari yeri̇ne geti̇recek güç olan esas

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

*FARAT*FİRİ*FATTARA*FİTTA 5 ay önce yorumlandı

**balasagunlu yusuf hac haci̇p efendi̇ni̇n türk mi̇lleteni̇ne armağan etti̇ği̇""kutadgu bi̇li̇g "eserini̇n temel ni̇teli̇ği̇ ===> hükümdara yol göstere yöneticinin el kitabı” sayılabilecek bir eserdir...m onfi̇çi̇yusunda bune benzer bi̇r ki̇tabi vardir.amma laki̇n konfi̇çi̇yus di̇nsi̇z i̇nançsiz olduğundan-her nekadar güçlü ve devamli mutlu ve gelecek devleti̇n i̇nsanlarinin üzeri̇nde yükseleceği̇nden bahsederken : yusuf has haci̇bi̇n :kutatgu bi̇li̇gi̇(mutluluk veren bi̇lgi̇)

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

bu kadarınada pes yahuu! 5 ay önce yorumlandı

böl:9===>aha bölye kalırsın.2.mahmudu anmadan.atatürkün devrimlerinden söz edemezsin zira 2.mahmut şapkayı frenk şapkasını ilk giyen padişan olup millet ona kızdığı için(urum padişahı) demiştir.yaz konusunda osmanlıdada bir dil algısı alfabe algısı oluştu.karamanoğlu mehmet beye bakınız."her yerde türkçe konuşulacak emri.demem oku ağalar atatürkü kullanmadın .hadi bu gün canım çekti atatürk yazayım demekten usanmadınızmı yahu.haber alp sende yayınlamadan bıkmadınmı be adam!

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

bu kadarınada pess yahuu! 5 ay önce yorumlandı

böl:8=>gazi kamalın toprağını habidatını iyi bilmek gerekir .eğer bir ağaç ay vaağacıysa hangi toprakta yetişmiş han gi toprağın ayvası daha lezzetlidir.denir.insanlarda öyledir.gazi kamal.osmanlı tebasından birisidir.osmanlı ne kadarda güçlü bir devletmişki.gazi kamallara varana kadar*orhan ey*murt-fatih-kanuni-yavuz-karafatmalar-şerife bacılar-ömer halisler bol bool insanların kaynağını yapmış birdevlet.bunu söylemeden.bir havidettini anmadan gazi kamalı anamazsın anarsan ortada dımdızlak

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

bukadarınada pess yahuu"! 5 ay önce yorumlandı

böl:7==>bu kadar olmaz dedim.yahu siz gazi kamalı rahat bıraksanız olmazmı..birkere doğruları izah etmekten uzaksınız.tabiki gazi kamalın devrimleri gazinin kendi düşüncesinin tamamı olduğu anlamına gelmez o bir fani nekadar düşüne bilirki tek başına bir insan...türkiye birkere !osmanlı bakiyesi olduğunu inkar eden piç kurularıyla mevdud oldu.hatta ermenileri biz değil osmanlılar öldürdü b.iz osmanlı değiliz diyecek kader sikimsonic patlamalı kelleler gördü bu fakir"gazi kamaldan bahsetmek için

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

bukadarınada peyy yahuuu!! 5 ay önce yorumlandı

böl:6=> atatürk ile oynanmasını istememktedir.gazi kamal kendisinden sonra böyle hacamat kafalıların çok olacağını kendi adını kullanarak"dünya nimeti alacaklarını bildiği ve gördğü için şunu söyledi=>beni görmek yüzümü bedenimi görmek değildir.beni anmak ve anlamak için kahve köşelirned ismimi zikretmek değildir.beni anlamak ve anmak istediğinizde.bilimden-uzaydan ilimden bahsederek anınız.der""haberalpte genellike insan tapın(paganist odaklı)bir atatürk sevciliği hamasetini hep gördüm

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

bu kadarınada pess yahuu!! 5 ay önce yorumlandı

**fakir ve hakir olan zatım==>etimoloji, morfoloji ve fonetik bilimcisi değilim ama biliyormuş gibide yapamam zira güneş balçıkla sıvanmıyor..*gazi kamalı ismini kullanarak""pahalı kitaplar yazanları-zarar etmiş-ihale alamamış/devlete vergi kaçırmış hihırsız iş adamı-kademe ve makam alamamış nonoş bürograt.öz cümle kendisini insan olarak dile getirip dinletamamiş insanların **atatürkü bir felsefe kitabı elamını gibi harcaması bu ülkenin gerçek atatürkü seven ama mokunu çıkarmayanların

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

bu kadarınada pess yahuu!!! 5 ay önce yorumlandı

türk dili, taş ve maden devrinde kültür kelimelerini göç yolu ile yeryüzündeki dillere yayan kadim büyük bir kültür dilidir." mesajı verilecekti.[10]yani atatürkü sevmek için.seçmalamalara gerek yok.aksine atatürkü bilgisiz ve kendisine sutre yapanların gazi kamala haksızlık ederek.ikide bir temcit pilavı-pehlivan tefrikasına benzer hamaset dolu sözleri gerçek dahi olsa yerli yersiz kullananların "gaziye en çok sıkıntı verenlerdir.zira gazi kamal böyle yetersizler için şunu söyledi

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

bukadara pess yahu! 5 ay önce yorumlandı

böl:3==>r uydurulduğu ve atatürk'ün, "safsatalara inanan biri" olarak gösterilmek istendiği yazılmıştır. bunların, atatürk devrimlerini ve onların etkilerini eleştirme maksadı taşıdığı ve postmodernist dalganın etkisiyle yapılan maksatlı yayınlar olduğu savunulur.[6]..aslında bu türk toplumuna manevi destek olsun.türk kendini bilsin amaçlı bir motivasyondan başkası değildi ana amaç ise==>Avrupalı tarihçilerin Türkleri aşağılamasına yanıt olarak "Türk dili, Taş ve Maden devrinde kültür kelimeler

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

bukadara pess!yahuu! 5 ay önce yorumlandı

böl:2==>ancak dilbilimciler tarafından kabul görmedi ve kısa sürede önemini yitirdi.[2] atatürk'ün 1938 yılında vefatının ardından i̇brahim necmi dilmen ankara üniversitesindeki güneş-dil teorisi ile ilgili derslerine son verdi. öğrencileri bunun sebebini sorduklarında "güneş öldükten sonra onun teorisi nasıl hayatta kalabilirdi" diye cevap vermişti.[3]:)))))))))bu amaçla atatürk'ün desteklediği güneş-dil teorisi ve türk tarih tezi hakkında akıl dışı rivayetler uydurulduğu ve atatürk'ün,

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

bu kadara pess! yanhu!! 5 ay önce yorumlandı

**google ye girdiğinizde güneş dil teorisi yazoığırızda çok komik ve laycılık var.ben bile utandım....ekşi sözcükte kemal sunal veya şaroya taşçıkartacak edepsizce eleştiriler tiii ye alındığnı gördüm edebim müsade etmeyi buraya yazmaya amma.wikipedia!bu konuda edeplice yazmış"""güneş dil teorisi, türkçenin dünya tarihindeki ilk dillerden biri olduğunu savunan dilbilim teorisidir. teori, 1930'lu yıllarda mustafa kemal atatürk tarafından desteklendi ve bizzat geliştirildi,[1]

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

bıdı.bıdı şeko! 5 ay önce yorumlandı

*soner yalçın dünyanın hiç ilgisini çekmesede.öylece kalan ve kemalistlerin kendine olandüşkünlüğünün dayanılmaz durumunu anlatır ve son olarak-suya sabuna dokunmadan şu ifadeyi yapar))>güneş dil teorisi” bu toprakların tarihsel gerçeğini arama çabasının adıdır. asırlar boyu güdük bırakılan, hayatla bağı kesilen, ezik ve ölmek üzere olan bir dili tekrar hayata döndürme çabasının adıdır...yani bir çaba dır bu.ama postulattır.yani teorilerin ölü doğmasına verilen ad postulattır.yani çözümsüz

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

bıdı.bıdı şeko!. 5 ay önce yorumlandı

böl:3===>güneş dil teorisi” dün de bugün de hep safsata olarak değerlendirildi. bütün dillerin kaynağının türk kökenli” olduğunu savunan güneş dil teorisi” kemalist çevreleri bile artık sadece gülümsetiyor. kemalist aşırılık” olarak değerlendiriliyor teori. bu konuyu yazmak elzem oldu. sahiden söyleyip, yazdıkları gibi teorinin gerçekle hiç mi bağı yok? türk” yerine anadolu” dersek; insanoğlu anadili”nin, kavimler kapısı olan bu coğrafyada doğduğu tezi kanıtlanmış olur mu? o halde...

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

bıdı.bıdı.şeko 5 ay önce yorumlandı

*böl:2==> asıl sebeb muğlak ve bilimden tarihi gelişten uzak olmasıdır.bu konuda kendi fikrimi değil zamanında *güneş dil teorisinin nasıl bir teori..kuram olduğunu size *sonar yalçının"hürriyetteki""hurriyet.com.tr/gunes-dil-teorisi-gercek-mi-safsata-mi-16619603""yazısını aynen alacağım benim suçum yok kendisinin bu lingteki yazısını bulun okuyun.....gelelim yazının buraya nakline*************güneş dil teorisi” dün de bugün de hep safsata olarak değerlendirildi. bütün dillerin kaynağının

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

bıdı.bıdı şeko!! 5 ay önce yorumlandı

**haberalp yine gıygıylar ve goygoyları serbest bırakmışsın====>vatandaşın yazılarını tam okumadım-gerekte görmedim.zira ilk mektep bilgilerinin aynısını döşemiş..orada tamamen bi̇li̇m-i̇li̇m-di̇l teori̇si̇ konulrında *dünya filologlarını kızdıran ve eğlendiren ir konu olan...dünya dillerinin temelini-göktür tük dilinin kendisin olmuştur.bunun adı gazi kamalın"nutuk"taki zor ama dile bile getirilemeyecek durumu epey o gün dünyada ve dünya dil bilimcilerince dikkate bile alınmamasının

0 Kişi beğendi.