ATATÜRK KİMİN TEKERİNE ÇOMAK SOKTU İŞTE CEVABI!

31 Temmuz 2021 Cumartesi 12:52

BU EKİBE İYİ BAKIN! Bu ekibi Ermenistan Kabinesi sanmayın, Bu ekip; 33 SENELIK ABDULHAMİD DEVRINİN EKİBİ..

ATATÜRK KİMİN TEKERİNE ÇOMAK SOKTU İŞTE CEVABI!
BU EKİBE İYİ BAKIN!

Bu ekibi Ermenistan Kabinesi sanmayın,
Bu ekip; 
33 SENELIK 
ABDULHAMİD DEVRINİN EKİBİ..

Sonra da devlet batınca "vay efendim Türkçülük başlamış da devlet çökmüşmüş..."

Peki bu ekonomik iflas tablosunda Türkler nerede ?

Halife-i Müslümin 2. Abdülhamit’in nazırlarından bürokratlarına buyrun bakalım:

Hariciye Nazırları; (DışişleriBakanı) 
•Aleksandros Karateodori Paşa (1878-1879)
•Gabriel Pasha ve Sava Paşa (1879-1880)

Hazine-i Hassa Nazırları: 
•Agop Ohannes Kazazyan (1876-1891), 
•Mikail Portakalyan Efendi (1891-1897), 
•Ohannes Sakız Efendi (1897-1908)

Maliye Nazırı: 
•Agop Ohannes Kazasyan Paşa (28-30 Ağustos 1885), 
(Aralık 1886 - Mart 1887) (1888-1891)

Nafia Nazırları: 
(Bayındırlık bakanı) 
•Ohannes Çamiç Efendi  (1877-1878), 
•Aleksandr Karatodori Paşa (1878) 
•Sava Paşa (1878-1879)

Orman ve Maadin Nazırları; •Mavrokordato Efendi (1908-1909),  
•Aristidi Paşa (1909)

Ticaret ve Ziraat Nazırları: 
•Bedros Kuyumcuyan Efendi (1880) 
•Gabriel Noradonkyan Efendi (1908-1909)

Ayan Üyeleri :
(Osmanlı’da merkezi yönetim ile vatandaş arasında anadolu ve Balkanlar’da ve diğer yerlerde irtibat sağlayan önemli kişiler); (1876)
•Antopolos Efendi Aristarki Bey, 
•Daviçon Karmona Efendi, 
•Musurus Paşa, 
•Serviçen Efendi, 
•Stoyanoviç Efendi, 
•Dr. De Kastro Bey, 
•Mavroyeni Paşa, 
•Karatodri Paşa, 
•Abraham Karakahya Paşa

Ayan Üyeleri :
(1908) 
•Azaryan Efendi, 
•Basarya Efendi,
•Bohor Efendi, 
•Fethi Franko Bey, 
•Gabriyel Noradonkyan Efendi, 
•Mavrokordato Efendi, 
•Mavroyeni Bey, 
•Oksanti Efendi, 
•Yorgiyadis Efendi, 
•Aram Efendi, 
•Popoviç Temko Efendi,

Babıali Hukuk Müşaviri :
•Gabriel Efendi; 
Abdülhamit zamanında sürekli el üstünde tutulan bu Gabriel Efendi 2. Dünya savaşı sonrası düzenlenen Paris Konferansında Ermeniler için toprak talep etmiş, Lozan Konferansına da Ermeniler adına katılmıştır… 

Elçilere göz attığımızda; 
•Y. Fotiades Bey ve 
•Gobdan Efendi’nin Atina, 
•Azaryan Efendi’nin Belgrad, 
•E. Karatodori Efendi’nin Brüksel, 
•Blak Bey’in Bükreş, 
•Yanko Karaca, 
•Misak Efendi ve 
•Aritraki Efendi’nin Lahey,
•K. Musurus Paşa, 
•Alfred Rüstem Paşa ve  
•Antopulo Paşa’nın Londra, 
 •Naum Paşa’nın Paris, 
•S. Musurus Bey ve 
•Y. Fotiades Bey’in Roma, 
•Nikola Gobdan Efendi’nin Sofya, 
•A. Vogorides Paşa’nın Viyana, 
•L. Aristarki Bey ve 
A. Mavroyeni Bey’in Washington’da Büyükelçi-Elçi olarak görev yaptıklarını görüyoruz. 

Konsolos ve kâtipliklerde de :
Türk unsurundan ziyade Ermeni ve bilhassa Rum memurlar kullanılmakta idi.

Valilik koltuklarının çoğunda da :
gayrimüslimler oturuyordu.

Mesela;
Şarkî Rumeli Valileri; 
•Sava Paşa, 
•Aleko Vogorides Paşa, 
•Gavril Paşa Hristoiç, 
•Alexandre de Battenberg, 
•Ferdinand de Saxe-Cobourg et Gotha,

Sisam Beyleri; 
•Mişel Gregoriyadis Bey, •Aleksander Mavroyeni Bey, 
•Yanko Vitinos Bey, 
•Kostaki Karateodori Paşa, 
•Yorgi Yorgiadis Efendi, 
•Andrea Kopasis Efendi,

Cebelilübnan Sancağı Mutasarrıfları; 
•Vasa Paşa, 
•Naum Paşa, 
•Yusuf Franko Paşa

Maliyesini, hariciyesini, tarımını, madenlerini ve de mülkiyesini gayrimüslimlere bırakmış devletin başında da bir İslam Halifesi (!) vardır…
 
ŞİMDİ ANLADINIMIZ MI ATATÜRK'ÜN KİMİN TEKERİNE ÇOMAK SOKTUĞUNU ?

Kaynak kitap:
Sinan KUNERALP, 
"Son Dönem Osmanlı Erkan ve Ricali"
Prosopografik Rehber, 
İstanbul: İsis Yayınları, 1999.
Anahtar Kelimeler

Yorum Gönder

@name x