ATATÜRKÇÜ DEĞİLİM! NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE

11 Kasım 2019 Pazartesi 12:14

HALK arasında Atatürk,çeşitli isimlerde anılmıştır:Mustafa Kemal,Gazi,Kemal Paşa,Sarı Paşa,Gazi Paşa,Kemal Atatürk,Atatürk.Hangi isimle anırsa anılsın,herkes tarafından,bu isimleri söylerken “Millî Mücadele’nin lideri,cumhuriyetin kurucusu,ilk cumhurbaşkanı” kastedilir.Siyasî ümmetçiler –ima yoluyla- tağut veya deccal diye anarlar.Azgın Marksistlere göre Burjuva Kemal’dir.

ATATÜRKÇÜ DEĞİLİM! NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE

 Kime Göre Atatürk?

          HALK arasında Atatürk,çeşitli isimlerde anılmıştır:Mustafa Kemal,Gazi,Kemal Paşa,Sarı Paşa,Gazi Paşa,Kemal Atatürk,Atatürk.Hangi isimle anırsa anılsın,herkes tarafından,bu isimleri söylerken “Millî Mücadele’nin lideri,cumhuriyetin kurucusu,ilk cumhurbaşkanı” kastedilir.Siyasî ümmetçiler –ima yoluyla- tağut veya deccal diye anarlar.Azgın Marksistlere göre Burjuva Kemal’dir.

          HER büyük inkılâpçının muhalifi ve muvafığı  olduğu gibi Atatürk’ün de vardır.Ancak bizde iki grup da seviyesini yitirmiştir.Muhalifler “nesebini,soyunu sopunu,etnik mensubiyetini,yalan yanlış,eksik fazla özel hayatını ,dinini imanını” dillerine dolamışlar,sakız gibi çiğnemişlerdir.Bunlar ,Atatürk’ü gözden düşürmek için bu yola başvurmuşlar;sonra da “Böyle adamın yapacağı inkılâplardan hayır mı gelir?” diye cumhuriyetin bütün değerlerine saldırmışlardır.Bu kesime göre “Millî Mücadele iyidir,fakat inkılâplar çok kötüdür! Çünkü Mustafa Kemal kötüdür!” Her şey bir yana,bu insanlar şu düz mantıktan bile yoksundurlar:İyi olan Millî Mücadele’nin başına,kötü olan Paşa’yı hangi iyiler veya kötüler getirmiştir?

          KURULU düzenlerinin bozulmasından rahatsız olanların muhalefetini anlamak mümkündür.Ancak azgın demokrat ve Marksistleri anlamak hayli müşkildir:Demokratlara göre Mustafa Kemal bir diktatördü.Marksistlere göre ise Gazi halka ihanet etmiş,halk devrimi yerine burjuva devrimini gerçekleştirmiştir.Üst yapı düzenlemeleri ile halkı oyalamıştır!

          MUVAFIKLARIN durumu daha vahimdir:Atatürk ilâhlaştırılmış,insanlıktan tecrit edilmiş,vara yoğa Atatürk karıştırılmış,din nasıl istismar ediliyorsa Atatürk de öyle istismar edilmiştir.Hatta Atatürk’ün yegâne sahipleri olarak kendilerini görmüşlerdir.

Atatürk Kimdir?

          Bir defa Atatürk’ün bir dahi olduğunda kimsenin şüphesi olmasın.Ancak dahilerin dahilikleri şartların elvermesi neticesinde ortaya çıkar.Eğer Osmanlı Devleti Birinci Cihan Harbi’ne girmeseydi,Atatürk –zekâsı sebebiyle- parlak bir Osmanlı paşası olarak kalırdı.Hatta Osmanlı Devleti yenilmeseydi sonuç farklı olmazdı. Ne var ki Mustafa Kemal Paşa’nın dahiliğini ortaya çıkaran siyasî ve sosyal olaylar oluşmuş ve sonucunda Atatürk ortaya çıkmıştır.Bu giriş tespitinde bulunduktan sonra Atatürk’ün kimliği konusunda –fırça darbesi şeklinde- şunları söyleyebiliriz:

          *Bir dahi olan Mustafa Kemal,iyi bir komutandı.Taktisyendi,taktiği stratejiye tercih etmiştir.Ancak bundan,stratejik düşünmediği anlamı çıkarılamaz.Adımını kendisi için uygun bulduğu zamanda atmış ve bunda başarılı olmuştur.Mükemmel bir yöneticidir.İyi bir devlet adamının taşıması gerekli bütün niteliklere sahipti. Kimi ne zaman ve nerede istihdam edeceğini bilmiş ve ona göre davranmıştır.Deve dişi gibi zevatı yöneterek her zaman duruma hâkim olmasının başka izahı yoktur.

          *Kemal Paşa,Millî Mücadele’nin başına tesadüfen geçmemiştir.Siz istediğiniz kadar Bandırma vapuru masallarını okuyun,bu hareket bir masal hikâyesi değildir.Mustafa Kemal’in Millî Mücadele liderliği MÜŞTEREK BİR KARAR SONUCUDUR.Zekâsı,birikimi,tecrübesi,kararlı ve mücadeleci tutumunun bunda rol oynadığında şüphe bulunmamaktadır.Bu bir ölüm kalım savaşı idi;böyle bir durumda yazı tura atılmaz ve atılmamıştır.

          *Gazi,diktatör değil,otoriterdi.Ancak bu otoritesini meşru zeminleri harekete geçirmek suretiyle kullanmıştır.Meclisi dışarıda tutarak işleme koyduğu bir önemli kararından söz edilemez.Dönemin meclisleri de sanıldığı gibi çok kolay meclislerden değildi.Aba altından sopa göstermesini de makul görmek gerekir:Hangi inkılâp hareketi ve hareketin ilkeleri azgın demokrasi ilkeleri ile gerçekleştirilmiştir?İnsaf aramıyorum,fakat biraz gerçekçi olmak lâzımdır.Kaldı ki dünyanın neresinde ultra demokrasi vardı?

          *Mustafa Kemal’in inkılâplarının ve umdelerinin(ilkelerinin) yegâne hedefi, MİLLÎ BİRLİK VE BÜTÜNLÜĞÜ TESİS ETMEKTİ.Bu sayede “muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkabileceğimize inanıyordu.Kıyafet inkılâbından laikliğe kadar her adımının amacı buydu.Bu hareketler Türk tarihinin seyrinden alınan derslere göre yapılmıştır.Doğrudur,toplum dizayn edilmeye çalışılmıştır.Ancak bu bir ütopya uğruna değil,tarihten çıkarılan derslere göre yapılan düzenlemedir.En çok tartışılan laiklik de böyledir.Seküler anlayışın Türk milletinde olmadığını söylemek Türk tarihini bilmemektir.

          *Atatürk,olmayan bir milleti oluşturmamış,var olan Türk milletine millî şuur kazandırmak gayretini gütmüştür.Mensubiyet şuurunu geliştirmek suretiyle millî birliği temine çalışmıştır.

          *”Benim biricik övüncüm Türklüğümdür” mealinde söz söyleyen insanın Türklüğü tartışılmaz.Hiçbir dinsiz dinle ilgilenmez,ya savaş açar veya görmezden gelir.Atatürk,dinle ilgilenmiş,dinimizin iyi kavranması konusunda çalışmıştır.Bu çalışmaları eksik,yanlış bulabilirsiniz,ancak bu yüzden dinsiz diyemezsiniz.Gazi Allah’a da İslâm’a da inanıyordu.Dinen günahkâr olmak,dindar olmaya engel değildir.

          *Cumhuriyette yapılanlar,cumhuriyetle başlamamıştır;iki yüz yıldır devam eden arayışların kâmil noktasıdır.Bânisi Atatürk’tür,fakat adı Atatürk İnkılapları değildir:TÜRK İNKİLÂBIdır.Atatürk de böyle isimlendirmiştir.

Atatürkçü Değilim!

          Atatürk,ömrünü Türklük için harcamıştır.Bütün emeli Türklüğü yüceltmektir.Onuncu Yıl Nutku’nu herkes bir defa daha okusun.Bu,Bilge Kağan hitabının bir tekrarıdır.Atatürk’ün öznesi Türklüktür.Atatürkçüler bu özneyi kaldırıp yerine Atatürk’ü koymuşlardır.Neyin öznesi?Bilmezler ki Türklük kalmayınca Atatürk zaten kaybolur.Atatürk’e yapılabilecek en büyük ihanet budur.Bugün var olan Atatürk düşmanlığının temelinde üniter ve millî devlet kurması yatar.Tabiatiyle Atatürk’ün dünya görüşü Türk milliyetçiliğidir.Atatürk,Türk milliyetçiği dışında bir doktrin vaz etmemiştir!İsteyen Atatürkçü olabilir,fakat bu onlara Türk milleti kavramını geri plana itme hakkını vermez.Alında bu tutumları Atatürk düşmanlarına yardımdır;çünkü Atatürk Türk milleti vurgusunu öne çıkarmasaydı bu kadar düşman sahibi olmazdı.Bu tutumlarının Türk’süz Türkiye anlayışından ne farkı vardır?Bunlarınki ,istisnaları müstesna tutarak ifade ediyorum,Atatürk’e rağmen Atatürkçülük’tür.Böyle bir konumda yerim olamaz.

          Millî Mücadele’nin lideri ve önderi,millî devletimizin bânisi Atatürk,Türk milleti var olduğu sürece yaşayacaktır:

          Ne mutlu “Türk’üm!” diyene.

 Mehmet Özgedik
Anahtar Kelimeler

Yorum Gönder

@name x

Toplam Yorum Sayısı 22

Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

Metin Ozhan 7 ay önce yorumlandı

osmanli turk degildir 2019 yilinda osmanliyi turk zanneden acikca cahil ve gerizekalidir

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

türklük nasıl yitti 7 ay önce yorumlandı

bu devlet türklüğü koruma hakkında yaptığı birinci hata bir türk hanedanının mülkünü tarumar edip üstüne başka milletleri cirit atabiliceği bir rejim kurmak ne kadar mantıklıydı.tamam madem adamların saltanatını ilga ettini bari kendi has mülkünü iade edip temsili bir rütbe koyulsaydı böyle ölü birini bu kadar putlaştırmaya gerek kalmazdı.zaten devlet bize atatürkten değilş osmanlı hanedanından miras kaldı.biz atatürke değil osmanlı hanedanına borçluyuz.

4 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

türklük nere atatürk nere 7 ay önce yorumlandı

atatürk zerre kadar türk menfaatini gözetmeyen ingiliz-amerika destekli proje liderdir.bunu yaptıklarına bakarak göremeyene yüz tane göz taksan yine göremez çünkü onlarda gerçek türk değil maske takan türk görünümlü ya yahudi ya ermeni ya batı monarklarının adamıdır.vahşi kapitalizmde herkese bir put lazım.

4 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

nasıl yani????! 7 ay önce yorumlandı

***sayin makale yazandan özür di̇leri̇m bu makaleye cevap vermedi̇m ..ben öteki̇.gazi̇ kalam ve i̇slam di̇ni̇""makalesi̇ne cevap verdi̇m.bu makle i̇le alakali deği̇l buradaki yazim,sehven hatalidir özür di̇leri̇m**mehmet özgedi̇kten**

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

nasıl yani????! 7 ay önce yorumlandı

böl:12==>terbiyem müsade etmez..başka şeylerde var-türkiye cumhuriyetinin 65.milyonu bunları okumuş biliyor..eğer zerre kadar bilime ve ilme saygın varsa bunları oku.haa seni inandırmak gibi benim bir misyonum yok.çünki**gazi kamlla benim alıp veremediğim yok**o yaptıklarıyla türk milletinin aklından asla çıkamaz birkere.demekki sorunu olan sensinki bu tür yazıları yazıp duruyorsun..arkadaş===>öngörüleriyle yaşayan insan ölüdür....bilimsel takıl-bilimsel takılırsan vehimlerindende kurtulursun

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

nasıl yani????! 7 ay önce yorumlandı

böl:11=>farklı sahife numarası olabilir===>aziz nesin ateisttir gazinin dönemini -akıl baliğken sanırım görmüş geçirmiş birisi(1915-1975)ve babasıda gazi kamalı sevmeyen bir müftü dindar..bakınız aziz nesin bu kitabının 146ncı sahifesinde onada küfür etme sende senin derim gari...**anlı samimiyetle secdeye değen müslüman birisi""asla gazi mustafa kemali seviyorum diyemez-eğer derse===>o iki yüzlü riyakar müslümandır""hatta babasının acaip bir kötü sözü var burada yazamam

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

nasıl yani????! 7 ay önce yorumlandı

böl:!0==>gazi kamalı s en böyle anlatarak amacın nedir??ona inanan olduğu gibi çoook inanmayanda var.bunu yazarak elde etmek istediğin nedir.sen gazi kamalı sevdinde birisi elinden dilinden o ağzından mı aldı be adam.görmezmisin.aziz nesin ile gazinin hakkkında 1976 yılı teveler o zaman siyah beyaz ve fazi kemalı türkilede ananyoktu.zira sağ -sol gomonostluk-faşistlik öndeydi-aziz nesin mülakatında""bu böyle gitmez adlı )oto biyografisinde)birinci baskı 146-147 sahife ikinci baskısında

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

nasıl yani????! 7 ay önce yorumlandı

böl:9===>ben......im ve ....nin soyundan geliyorum.elimden gelse **bütün dinleri denizin dibine atarım--bunu yazabilirim ötekileri belki suç diye yazmadım(5816)mehmet biraderim.atatürkü sizin gibilerinin yazmasına karşıyım.kızılbaşların ve yahudi geçmişi olan gizli kripto bsabetayist ama ismi türk olanlarında yazmalarına karşıyım,.bir rahat bırakın yahu..bu milletin fikren ilmen gazi kamalı sizlerin yazasıyla asla öğrenemedi birtürlü.onların bilgisine saygı göstermek zorundasın-

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

nasıl yani????! 7 ay önce yorumlandı

böl:8===>bunun ancak 5816 sayılı kanunu izni kadar yazacağımı sözleri yazacağım aslında**uluğ iğdemir denen bilim adamının bu kitabındaki sözleri-ingiliz veliaht prensinin sandalla karaya gelişinde gazi kamalın ön düğmelerini iliklemiş ve saygıla eğilerek""kendi topraklarınıza hoş geldiniz prensim"" ona bile aynı sözleri söyledi---hatta suud prensi veliaht prensi istanbula geldiğinde onada aynı ulğu idemirin .atatürkün yamaşı adlı eserinin birinci cildi ve 23 sahifesindekini söyledi

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

nasıl yani????! 7 ay önce yorumlandı

böl:8===>bunun ancak 5816 sayılı kanunu izni kadar yazacağımı sözleri yazacağım aslında**uluğ iğdemir denen bilim adamının bu kitabındaki sözleri-ingiliz veliaht prensinin sandalla karaya gelişinde gazi kamalın ön düğmelerini iliklemiş ve saygıla eğilerek""kendi topraklarınıza hoş geldiniz prensim"" ona bile aynı sözleri söyledi---hatta suud prensi veliaht prensi istanbula geldiğinde onada aynı ulğu idemirin .atatürkün yamaşı adlı eserinin birinci cildi ve 23 sahifesindekini söyledi

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

nasıl yani????! 7 ay önce yorumlandı

böl:8===>bunun ancak 5816 sayılı kanunu izni kadar yazacağımı sözleri yazacağım aslında**uluğ iğdemir denen bilim adamının bu kitabındaki sözleri-ingiliz veliaht prensinin sandalla karaya gelişinde gazi kamalın ön düğmelerini iliklemiş ve saygıla eğilerek""kendi topraklarınıza hoş geldiniz prensim"" ona bile aynı sözleri söyledi---hatta suud prensi veliaht prensi istanbula geldiğinde onada aynı ulğu idemirin .atatürkün yamaşı adlı eserinin birinci cildi ve 23 sahifesindekini söyledi

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

nasıl yani????! 7 ay önce yorumlandı

böl:8===>bunun ancak 5816 sayılı kanunu izni kadar yazacağımı sözleri yazacağım aslında**uluğ iğdemir denen bilim adamının bu kitabındaki sözleri-ingiliz veliaht prensinin sandalla karaya gelişinde gazi kamalın ön düğmelerini iliklemiş ve saygıla eğilerek""kendi topraklarınıza hoş geldiniz prensim"" ona bile aynı sözleri söyledi---hatta suud prensi veliaht prensi istanbula geldiğinde onada aynı ulğu idemirin .atatürkün yamaşı adlı eserinin birinci cildi ve 23 sahifesindekini söyledi

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

nasıl yani????! 7 ay önce yorumlandı

böl:8===>bunun ancak 5816 sayılı kanunu izni kadar yazacağımı sözleri yazacağım aslında**uluğ iğdemir denen bilim adamının bu kitabındaki sözleri-ingiliz veliaht prensinin sandalla karaya gelişinde gazi kamalın ön düğmelerini iliklemiş ve saygıla eğilerek""kendi topraklarınıza hoş geldiniz prensim"" ona bile aynı sözleri söyledi---hatta suud prensi veliaht prensi istanbula geldiğinde onada aynı ulğu idemirin .atatürkün yamaşı adlı eserinin birinci cildi ve 23 sahifesindekini söyledi

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

nasıl yani????! 7 ay önce yorumlandı

böl:8===>bunun ancak 5816 sayılı kanunu izni kadar yazacağımı sözleri yazacağım aslında**uluğ iğdemir denen bilim adamının bu kitabındaki sözleri-ingiliz veliaht prensinin sandalla karaya gelişinde gazi kamalın ön düğmelerini iliklemiş ve saygıla eğilerek""kendi topraklarınıza hoş geldiniz prensim"" ona bile aynı sözleri söyledi---hatta suud prensi veliaht prensi istanbula geldiğinde onada aynı ulğu idemirin .atatürkün yamaşı adlı eserinin birinci cildi ve 23 sahifesindekini söyledi

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

nasıl yani????! 7 ay önce yorumlandı

böl:8===>bunun ancak 5816 sayılı kanunu izni kadar yazacağımı sözleri yazacağım aslında**uluğ iğdemir denen bilim adamının bu kitabındaki sözleri-ingiliz veliaht prensinin sandalla karaya gelişinde gazi kamalın ön düğmelerini iliklemiş ve saygıla eğilerek""kendi topraklarınıza hoş geldiniz prensim"" ona bile aynı sözleri söyledi---hatta suud prensi veliaht prensi istanbula geldiğinde onada aynı ulğu idemirin .atatürkün yamaşı adlı eserinin birinci cildi ve 23 sahifesindekini söyledi

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

nasıl yani????! 7 ay önce yorumlandı

böl:8==

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

nasıl yani????! 7 ay önce yorumlandı

böl:7===>türk tarih kurumunu bilirsin ciddi eserlerle dolu geneli "gazi kamal ve cumhuriyet ve devrimleri üzerinedir..bu ttkurumundada yöneticilik yaptı onun araştırmaları sonucu ortaya bir kitap çıktı bak bu kitaba da küfür edersen bende senin bızdık kafalı birisi olduğunu anlarım..**uluğ iğdemir=atatürkün aşamı.birinci cild 23.sahifesini bir okurmusun..hiç bir hukukçu ve savcı bu kişiyi mahkeme bile etmedi ne yazıyor biliyormusun orada.maasef-murat bardakçı beyenfendinin dedği laflar bunun

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

nasıl yani????! 7 ay önce yorumlandı

böl:6==>ayağa kalkarak bu şunu diyor dedi==>ben ateistim-Allahsızım ve benim bir dinim yok--aynen böyle söyledi.hiç bir hukuk adamı gıkını çıkartmadı----bu bir..mehmet gedik ;denen kişi.sonra murak bardakçıyı tutun tutabilirseniz--atatürk "benim atam olamaz dedi.çünki benim ninemle kim evlenmişse -anamla kim evlenmişse benim atam odur dedi...buraya kadar anladınmı anladığını bile sanmam hatta sen bile"murat bardakçıya acaip sövmüşsündür-cehapeli sosyalist kemalost lar gibi--sayın memo birader

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

nasıl yani????! 7 ay önce yorumlandı

böl:5===>son resulün-nebiyyi zişanın a --Allah tekaddes hazretlerinin"görevlisi olan bu zata kuranı değişik yollarla.bazenzil sesi ile.bazen cebrailin insan sıfatında gelmesiyle-bazen saklı gizli mekanlarada ona seslenmesiyle-bu günki dünyanın son kitabı--kerim kitabımızın 40 yılda nazili--için gazi kamal atatürkün senin bu inandığımız peygambere gelen vahilere ""gökten geldiğine sanılınan gaipten sesler--cümlesi budur""evet oradaki murat bardakçı ve yanındaki proflar ne zaretinde tekrar

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

nasıl yani????! 7 ay önce yorumlandı

böl:4===>murat bardakçı bakın bakın bana hakert etmeyin gazi kamal hazretleri 1930 yılı "chp nin kurultayında bakınız ne diyor dikkatli dinleyin birdaha dedi"hakikaten siyah beyaz filmi daha önce gazi kamalın ince ve nazik-sesiyle dinlemiştim ve sondana sesi düzenlenmiş dinlenir hale getirilmişti..diyorduki gazi kamal sayın memo gedikli bey!!..göklerden gelen gaip seslerle geleceğin inşaasını yapamayız....evet bu gerçekten emhmet özgedikli bey müslümansan eğer===>senin ulu peygamberin

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

nasıl yani????! 7 ay önce yorumlandı

böl:2===>tüm 80 milyonun gözünün önünde cereyan eden bu proğram için-savcılar ve zatınızın gibi--idol-i gazi kamal hazretlerinin severleri şikayette bile bulunmadılar.sanmaki bunu dötümden uydurdum---murat bardakçının proğramına ilkez başımın bir sebebi vardı.bağırıyordu durmadan-sonra anladımki kendisini gazi kamala atai̇st-Allahsiz demiş ve "sms"yağmuruna tutulmuş -millet habire kutsallarına bile kayıyor.kerakımı celbetti meseleyi anlamam için bekledim dinledim

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

nasıl yani????! 7 ay önce yorumlandı

**neyse başım gözüm sadakası üzerine bu memo denen kişinin yazısına cevap vereyim***ntv-de murat bardakçı ve.prof dr(tarihçi yazar)rezzan atasoy ve bu günki .msüniversitesi rektörü.erhan afyoncu ile birlikte ""konusu tarih "olan sohbetlerle 1-2 yılı aşan sanırım bir proğram yaptılar--ben sadece bir proğramını seyrede bildim.bu yazacağım programdan alınmadır.bu konuya tabiki sizin gibiler inanmaz-o halde ntv ye git vya **youtupe"kanalına git -murat bardakçı yaz"bu videoyu izleyebilirsin.

0 Kişi beğendi.