ATATÜRK’TEN ŞEYH, MÜRİT, DERVİŞ VE MECZUP CEVABI!

13 Aralık 2020 Pazar 19:01

Atatürk ile ilgili bilgilerin doğruluğunu dayanağını bilemiyorum. Ama Atatürk'ün Ankaraya gelişinde ilk yaptığı işlerden biri olarak Hacı Bayramda namaz kıldığını biliyorum.

ATATÜRK'TEN ŞEYH, MÜRİT, DERVİŞ VE MECZUP CEVABI!

Atatürk ile ilgili bilgilerin doğruluğunu dayanağını bilemiyorum. Ama Atatürk'ün Ankaraya gelişinde ilk yaptığı işlerden biri olarak Hacı Bayramda namaz kıldığını biliyorum. Ankaradaki dergahada gitmiş olabilir özellikle gençliğinde Makedonyadaki  dergahlara gittiğini okuduğum kitaplardan biliyorum. Ziyaret ettiği bu yerleri neden kapattı sorunuza Şeyh Sait İsyanı sonrasında 25 Ağustos 1925 Kastamonu konuşmasında (Nutukta da bu konuya değindiğini biliyorum) kendisi veriyor. Atatürk Kültür Dil ve Tarih Kurumundan aldığım şekliyle sunuyorum;   ** Mustafa Kemal Paşa hurafelere ait örneklerle açıklamalar yaptı. Türbelerden, yalancı evliyalardan söz ederek:

Ölülerden yardım istemek medeni bir toplum için uygunu değildir, dedi. Sonra tekkelere geçerek aşağıdaki açıklamalarda bulundu:
Var olan tarikatların amacı kendilerine bağlı olan kimseleri dünyada ve manevi olan hayatta mutluluk sahibi yapmaktan başka ne olabilir? Bugün ilmin, fennin, bütün kapsamı ile medeniyetin ışığı karşısında filan veya falan şeyhin uyarmasıyla maddî ve manevi mutluluğu arayacak kadar ilkel insanların Türkiye medeni toplumunda varlığını asla kabul etmiyorum (şiddetli alkışlar).
Efendiler ve ey millet, iyi biliniz ki, Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, meczuplar memleketi olamaz. En doğru, en gerçek yol, medeniyet yoludur (sürekli alkışlar). Medeniyetin gerektirdiğini yapmak insan olmak için yeterlidir. Tarikat reisleri bu dediğim gerçeği bütün açıklığıyla anlayacak ve kendiliklerinden hemen tekkelerini kapatacak, müritlerinin artık erginliğe ulaştıklarını elbette kabul edeceklerdir.

Alıntı
Anahtar Kelimeler

Yorum Gönder

@name x