ATATÜRK’ÜN TÜRKİYE VE DÜNYA İÇİN ÖNGÖRÜSÜ! ÇAĞLARIN ÖTESİNDEN

05 Eylül 2020 Cumartesi 12:34

"Biz kimsenin düşmanı değiliz. Biz yalnızca insanlığın düşmanı olanların düşmanıyız...

ATATÜRK'ÜN TÜRKİYE VE DÜNYA İÇİN ÖNGÖRÜSÜ! ÇAĞLARIN ÖTESİNDEN
"Biz kimsenin düşmanı değiliz. Biz yalnızca insanlığın düşmanı olanların düşmanıyız .
Bugün bütün dünya milletleri aşağı yukarı akraba olmuşlardır. Bu itibarla insan mensup olduğu milletin varlığını ve saadetini düşündüğü kadar, bütün cihan milletlerinin huzur ve refahını da düşünmeli ve kendi milletinin saadetine ne kadar kıymet veriyorsa, bütün dünya milletlerinin saadetine hizmet etmeye de elinden geldiği kadar çalışmalıdır.
Dünya milletleri arasında sükun ve iyi geçim olmazsa, bir millet kendisi için ne yaparsa yapsın, huzurdan mahrumdur.
Artık insanlık mefhumu, vicdanlarımızı tasfiyeye ve hislerimizi ulvileştirmeye yardım edecek kadar yükseltmiştir.
Eğer devamlı barış isteniyorsa, insan kitlelerinin  durumlarını iyileştirecek beynelmilel tedbirler alınmalıdır.
İnsanlığın heyet-i umumiyesinin refahı, açlık ve tazyik'in yerine geçmelidir.
Dünya vatandaşları, hased, aç gözlülük ve kinden uzaklaşacak şekilde terbiye edilmelidir."

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
--------------_-
Atatürk, 100 yıl önce böyle düşünürken:
ileri, uygar, gelişmiş kapitalist  ülkeler dediğimiz Batı ülkelerinde aralıksız yeni işgal, soygun ve savaş planları yapılıyordu. Planlarının hepsini gerçekleştirdiler. 
Halen bu amaçla, uzun yıllardır bilimsel çalışmalar neticesinde fen bilimlerinden elde ettikleri tüm verileri, yüzde 85 oranında insanlığın zararına kullandıklarını bilelim.

Bu bilimsel verilerin, diğer toplumlara zarar verecek, öldürecek, geriletecek, parçalayacak silah ve teknoloji alanında kullanıldığını unutmayalım.

21. Yüzyılda kapitalist Batı ülkelerinin bilimsel yollarla elde ettiği sosyal bilimlerin tüm verilerinin ise, yüzde 95 oranında, diğer toplumları geriletmek, cahilleştirmek, kandırmak, yanıltmak, sömürmek, soymak, milli dayanaklarını zayıflatmak, çatıştırmak,  savaştırmak ve açlığa sürükleyebilmek için, siyasi ve kültürel silah olarak kullandıklarını bilelim.

Bilim ve Din, kendiliğinden iyiyi getirmez. Onları  iyi yönde kullanmayı amaçlamazsanız, insanlığın yeni  felaketlerini hazırlarsınız. 

Onun için:
Mustafa Kemal Atatürk' ün, sözde Batı medeniyetinden 1000 yıl daha ileri ve insanlığa yararlı bir kafa yapısına ve amaca sahip olduğunu asla unutmayalım.
Batı'dan ışık ve aydınlık beklerden, yüzde 90 oranında yanıltıldığımızı, kandırıldığımızı bilelim.
80 yıldır yaşadığımız tüm sorunların da bundan kaynaklandığını anlayalım. 

Aydınlığı, ışığı ve barışı başka yerde değil, Atatürk' te, Türk tarihinde, Türkmen tarihinde arayalım.
Fazlasıyla buluruz.
Bilimsel ve dinsel eğitimi, ülke yararına, tüm toplumlar yararına kullanarak,Muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkalım. 
Bunu yapmadığımız sürece, gerilemeye, parçalanmaya mahkum oluruz. 

KENAN ÖZEK
Anahtar Kelimeler

Yorum Gönder

@name x