AYDINLAR OCAĞI GENEL MERKEZ YÖNETİMİNDE GÖREV BÖLÜMÜ!

23 Ekim 2021 Cumartesi 15:10

AYDINLAR OCAĞI GENEL MERKEZ YÖNETİMİNDE GÖREV BÖLÜMÜ!

AYDINLAR OCAĞI GENEL MERKEZ YÖNETİMİNDE GÖREV BÖLÜMÜ!
AYDINLAR OCAĞI GENEL MERKEZ YÖNETİMİNDE GÖREV BÖLÜMÜ!

AYDINLAR OCAĞI
İstanbul - 1970

Tarih : 22/10/2021
Sayı   : 2021/02
Özü     : Gen. Kurul Sonucu 

Muhterem Efendim;

09 Ekim 2021 tarihinde yapılan 25. Olağan Genel Kurul toplantısında; Prof. Dr. Mustafa E. Erkal, Hikmet İşman, Dr. Şahin Ceylanlı, Ahmet Çelik, Ünal Sengir, Dr. Sakin Öner, Mimar Süleyman Uluocak, Fahri Yağlı, Av Hakan Yalçın, Ernail Koç, Prof. Dr. Sevil Sargın, Hikmet Kaplan, Av. Mustafa Özkurt, Dr. Zeki Severoğlu, Muharrem Vedat Eryetiş Yönetim Kurulu asil üyeliklerine; Yönetim Kurulu yedek üyeliklerine ise; Ahmet Orhan, Hüseyin Tavukçu, Metin Özkan, Dr. Behçet Kara, Av. Şekip Mehan, Abdurrahman Külünk, Ali Armağan, Fethi Alikoç, Mehmet Numan Başak, Fikri Okut, Mehmet Beşir Dede, Sebahattin Tatar, Ali Sezgin, Ahmet Aslan ve Av. Ahmet Serbes seçildiler.

Prof. Dr. Kutluk Kağan Sümer, Ertuğrul Erden, Av. Alibey Keskin Denetim Kurulu asil üyeliklerine; Denetim Kurulu yedek üyeliklerine ise Turgut Ergin, Serbar Sertaç Aladağ ve Murteza Kılıçarslan seçildiler.

Dr. Nefi Demirci, Erdoğan Aslıyüce, Aytaç Taşyürek, Prof. Dr. Ahmet Yörük, Muhsin Koç, Prof. Dr. Yümni Sezen, Nesrin Turan Alhanlıoğlu, Prof. Dr. Ömer Alparslan Aksu,  Prof. Dr. Sabri Sümer, Prof. Dr. Ahmet M. Gökçen, Yakan Cumalıoğlu, Prof. Dr. Hacı Duran, Sabri Şenel, Prof. Dr. M. Metin Karaörs, Ramazan Kırkık, Ahmet İyioldu, Nevzat Biçer, Av. Pakize Özbenli, Ziya Hayırlıoğlu, Dr. Mustafa Karagöz, Dr. Ahmet İnan, Salih Bayır, Remzi Kozal, Av. Zeki Hacıibrahimoğlu ve Prof. Dr. Mualla Uydu Yücel İlim-İstişare Kuruluna seçildiler.

Bilahare Yönetim Kurulu kendi arasında toplanarak şu şekilde görev taksimi yapılmıştır: Genel Başkanlığa Prof. Dr. Mustafa E. Erkal; Genel Başkan Yardımcılıklarına Hikmet İşman, Prof. Dr. Sevil Sargın ve Av. Mustafa Özkurt; Genel Sekreterliğe Mimar Süleyman Uluocak; Genel Sekreter Yardımcılığına Av. Hakan Yalçın; Genel Saymanlığa Ünal Sengir; üyeliklere ise Dr. Sakin Öner, Dr. Şahin Ceylanlı, Ahmet Çelik, Fahri Yağlı, Ernail Koç, Hikmet Kaplan, Dr. Zeki Severoğlu ve Muharrem Vedat Eryetiş getirilmiştir.  

Bilgi edinilmesini önemle rica eder, saygılar sunarız. 

Prof. Dr. Mustafa E. Erkal
Aydınlar Ocağı Genel Başkanı
Anahtar Kelimeler

Yorum Gönder

@name x