CHPLİ YENİ BAŞKAN ŞEHİT KAYMAKAMIN ANITINI NE ZAMAN YERİNE DİKECEK?

04 Ekim 2020 Pazar 14:18

ESKİ CHP’Lİ BAŞKAN ŞEHİT ANITINI SÖKTÜ YENİ BAŞKAN NE ZAMAN YERİNE DİKECEK?

CHPLİ YENİ BAŞKAN ŞEHİT KAYMAKAMIN ANITINI NE ZAMAN YERİNE DİKECEK?

 MİLLİ ŞEHİT MEHMET KEMAL BEY ANITININ

ADANA CEYHAN’DAN KALDIRILMASINI ŞİDDETLE PROTESTO EDİYORUZ.

Ceyhan Belediye Başkanlığına seçildikten sonra ilk icraatı  Boğazlıyan kaymakamı Milli Şehit Mehmet Kemal Bey’in Anıtını dikili olduğu parktan kaldırmak olan Kadir AYDAR kamu vicdanını  derinden yaralamıştır.

Şehidin manevi şahsiyetini  yaralamasına   ilahi adalet cezası gecikmemiş , suç dosyası kabarık olması sebebiyle YSK eliyle  görevden alınmıştır.Ancak  kamu vicdanında açtığı yara devam etmektedir.

Boğazlıyan Kaymakamı Mehmet Kemal Bey’in hazin hayat hikayesini , hangi şartlarda Mehmet Kemal Bey ve arkadaşları Urfa Mutasarrıfı Mehmet NUSRET ve Diyarbakır Valisi Mehmet REŞİT Bey’e ATATÜRK’ün TBMM’nin MİLLİ ŞEHİT payesi verdiğini magdur ailelerine ÖMÜR BOYU ŞEREF AYLIĞI bağladığını , Şehit’e saygıyı bilmeyen kadirşinastlık ve vefa yoksunu bu şahıs Ceyhan’a,Adana’ya, CHP’ye Türkiyemizin saygın ismine büyük zarar vermiştir.

Şehit ailelerini derinden yaralamıştır.Biraz Türk tarihine ilgi ve bilgisi olsa varacağı sonuç şu bilgi olacaktır.

Birinci Dünya Savaşı sırasında Ermeni çetecilerin Rus ordusuyla birlik olup Türk ordusunu arkadan vurma,yöre halkına zülüm uygulamalarına tedbir olarak Osmanlı Hükümeti, çıkarttığı “geçici sevk ve İskan Kanunu “ ile bir kısım Ermenileri ülkenin bir başka bölgesine nakletme kararı alır.

Osmanlı yönetimi bu barışçı tedbirin uygulamasını çok sıkı takip eder. Eksikliği görülen görevliler mahkemeye verilir, bir kısmı suçsuz bulunur,bir kısmı ceza alır.

Ancak Mondros mütarekesinden sonra dosyalar yeniden açılır.İstanbul’un işgal altında olduğu , Damat Ferit Hükümetinin işbaşında bulunduğu ortamda, İngilizlerin baskısıyla “kurban arama siyaseti” başlatılır ve Türk bürokratları yeniden yargılanır.İtilaf devletlerinin kontrolündeki İstanbul’da Ermenileri göç ettirme suçu bahane edilerek, vatanseverler her yerde aranır,sıkıştırılır. Yargılamalar “Ermeni intikam hareketine” dönüştürülür.

İstanbul'un işgal altında olduğu dönemde Geçici Sevk ve İskan Kanunu'nun gereğini uygulamakla,yöre halkını Ermeni çetecilerin katliamından kurtaran bir kısım Türk Bürokratları yargılanarak idam edilir .Bir kısım Türk yöneticileri ise Ermeni terör örgütleri tarafından şehit edilir.

"İşgal altındaki İstanbul'da Nemrut Mustafa Divan-ı Harbi ; Diyarbakır Valisi Mehmet Reşit Bey ,Boğazlıyan Kaymakamı Mehmet Kemal Bey,Urfa Mutasarrıfı Mehmet Nusret Bey hakkında verdiği idam kararı ardından, Mustafa Kemal ve silah arkadaşları hakkında da idam kararı vermiş katil, işbirlikçi bir mahkemedir.

Bu cinayet ve faciaları Atatürk’ün T.B.M.M kabullenmez ve unutmaz. 27 Haziran 1926'da "Ermeni Suikast Komiteleri tarafından Şehit edilen veya Bu uğurda suver-i muhtelife ile ducar-ı gard olan ricalin Ailelerine verilecek Emlak ve Arazi hakkında 882 sayılı Kanun çıkartılır. [1]( 405 sayılı Resmi Gazetede yayımlanır)

Bu Kanun çerçevesinde "Talat Paşa,Cemal Paşa (13.4.1924-478) ,Cemal Azmi Bey,Bahaeddin Şakir,Cemal Paşa'nın yaverleri Süreyya Bey,Nusret Bey,Sait Halim Paşa'nın aile fertleri olan 22 kişiye şeref aylığı bağlanır.

Tehcir Meselesinden dolayı Kürt Mustafa'nın Riyaset ettiği Divan-ı Harp kararıyla idam edilen, rical ve efradı ailesi hakkında  kanun çıkartılır.

UrfaMutasarrıfı Nusret Bey,Diyarbakır Valisi Mehmet Reşit Bey ve Boğazlıyan Kaymakamı Mehmet Kemal Bey ‘in aile fertleri 21 kişiye şeref aylığı bağlanır.

Kanunun çıkarılma sebebi " Memleketin kurtuluşunu,geleceğini,saadetini ilerleme ve gelişmesini hayat tarzı kabul eden ve suikasta maruz kalarak şehit edilen yöneticilerin geride bıraktıkları eş ve çocukları milletin ve devletin emanetindedir.

Büyük idealler peşinde hayatlarını feda eden büyük insanların aile ve evlatlarının acılarını teselli etmek,onları mükafatlandırmak ,benzerlerini gayrete getirmek ve milletin şükran hislerini göstermek, kuvvetlendirmek,onların fakir fukara durumuna düşmemesi için gereğini yapmak şeklinde açıklanır.

Her şehit ailesine tazminat olarak bir miktar para verilir.TBMM'si bu para yardımının Devlet bütcesinden değil,suç işleyerek kaçan ve bir daha geri dönmeyen Ermenilerin mallarından yardım yapılmasına özen gösterir !

No:106-Boğazlıyan Kaymakamı esbakı Kemal Bey’in ailesine hidematı vataniye tertibinden maaş tahsisine dair Kanun.

14 Teşrinievvel 13338 ve Safer 1341

Kanun No:271

Madde 1-Şehidi MilliBoğazlıyan Kaymakamı esbakı Kemal Bey’in zevcesi Hatice Hanımla kerimeleri Müzehher ve Müşerref Hanımlara ve mahdumu Adnan Bey’e hidematı vataniye tertibinden beşer yüz kuruş itibariyle şehri iki bin kuruş maaş tahsis edilmiştir.

Kanun layihasının tevdii tarihi :23 Ağustos 1338

Müzakere tarihi :14 Teşrinievvel 1338

Atatürk'ün T.B.M.M'si bu kanunları çıkararak Ermeni Komiteleri tarafından görevleri gereği hedef olarak seçilen veya düzmece mahkemelerde yargılanarak idam olunan, tek suçları devlete hizmet etmek için çabalamak olan yetkililerin geride bıraktıklarının yanında olduğunu "Şehitlerin bu cezaları hak etmediklerini,mahkeme kararlarının düzmece olduğunu ve esas suçluların Ermeni Komiteleri "olduğunu gösterir.

.Mehmet Kemal Bey’in idam sehbasındaki “Borcum var,servetim yok.Çocuklarımı asil Türk milletine emanet ediyorum Eminim o asil millet sahip çıkacaktır”

Sözlerini Milli bir görev kabul eden Başkan Hüseyin SÖZLÜ, Türk milletinin kadirşinastlık ve vefa hislerine tercüman olarak ,Milli Şehit Mehmet Kemal Bey’in kızı Müşerref GÜRENCİ’nin ,KKTC Cumhurbaşkanı Rauf DENKTAŞ’ın;Adana Valisinin de iştirak ettiği devlet töreniyle 17 Mayıs 2003 günü Mehmet Kemal Bey anıtını Ceyhan’a diker açılışını yapar.

Birçok siyasetci gibi bu tarihi olayları bilmeyen veya bilmek istemeyen ,Türk ve Türkiye düşmanlığı ile gözü kararmış Milli Şehit Mehmet Kemal Bey anıtını dikildiği parktan kaldıran KADİR AYDAR’ın bu girişimi kripto ermenileri memnun etse de Türk kamu vicdanına büyük zarar vermiştir. Milli vicdana,milli davaya,bu dava uğrunda ömrünü cephelerde tüketen başta Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’e ,aynı uğurda hayatını veren Şehitlerimize ihanet olan bu durum maruz görülemez..

  Ceyhan’ın yeni Belediye Başkanı Hülya ERDEM ‘den çok rica ediyoruz ATATÜRK’ün Milli Şehit kanunlarına saygı gösteriniz. Şehitlerimizin aziz hatırasına saygılı olunuz.

Lütfen kaldırılan MİLLİ ŞEHİT MEHMET KEMAL’Bey anıtını yerine dikiniz ve bütün masrafı kamu malına zarar veren Kadir AYDAR’dan tahsil girişiminde bulununuz.

Saygılarımızla

Milli Şehit Mehmet KEMAL Bey’in Müşerref GÜRENCİ’nin

Torunu Basın sözcüsü

Türk Dünyası Kültür ve İnsan Hakları Derneği Başkanı

Yalçın GÜRENCİ  Celal ÖC

Anahtar Kelimeler

Yorum Gönder

@name x