ÇOCUKLAR

18 Ağustos 2020 Salı 08:37

Her toplum kendi milli, dini, tarihi ve geleneksel değerlerine, alışkanlıklarına göre çocuklarına değer verir. İngiliz anneleri, yakın tarihlere kadar çocuklarını asla okşamıyordu.

ÇOCUKLAR
Her toplum kendi milli, dini, tarihi ve geleneksel değerlerine, alışkanlıklarına göre çocuklarına değer verir.
İngiliz anneleri, yakın tarihlere kadar çocuklarını asla okşamıyordu.
Çocuklar kadınların hemen altında yer alarak toplumsal piramidin en alt basamağını oluşturuyorlardı. Onlara ellerindeki kılıç kadar bile değer vermiyorlardı.
Bundan üç asır önce çocukların da saygıya ve eğlenceye layık bireyler olduklarını kabul eden ilk İngiliz düşünür Thomas More oldu.
Thomas More yaşamın hiç bitmeyecek bir oyun olmasını arzulayarak çocuklarla keyifle oynuyordu.
Buna rağmen bu güzel örnek İngiltere'de kalıcı olmadı, yaygınlaşmadı. 
Asırlar boyunca ve çok yakın zamana kadar, İngiliz okullarında çocukların cezalandırılması yasaldı.
Yetişkin uygarlığın kızları kemerlerle, oğlanlarıysa sopa ve coplarla demokratik bir biçimde ve sınıf farkı gözetilmeden dövmek suretiyle çocuksu barbarlığı dize getirdiklerini düşünüyorlardı.
Toplumsal ahlakın hizmetindeki bu disiplin aygıtları yoldan çıkmış kuşağın zaaflarını ve sapmalarını düzeltiyordu.
Kemerler, sopalar ve coplar İngiliz devlet okullarında ancak 1986 yılında yasaklandı.
Bunun ardından özel okullarda da yasaklama kararı alındı.
Bu gözlem ve tesbitleri ünlü Uruguay'lı yazar Eduardo Galeano Aynalar kitabında anlattı. 
Şimdi bu bilgilerden hareketle şu kanıya varabiliriz.
20. Yüzyılın başlarına kadar dünyanın yarıdan fazlasını sömürgesi yapıp asırlarca acımasızca soyan, aç bırakan, katleden, savaştıran İngiliz çocukları, bu sevgisiz, ruhsuz, duygusuz, vicdansız, bencil yetiştirilme koşullarının ürünüdürler.
Aile kurumunun önemini ve çocukların iyi, dürüst, vicdanlı, paylaşımcı insanlar yapılabilmesinin koşullarını buna göre düşünmeliyiz.
Bunun en yararlısını Türk tarihinde binlerce yıl görebiliyoruz.
Türk tarihinde özellikle kız çocukları hangi yaşta olursa olsun ailenin ve tabiatın anası, en saygıdeğer varlıkları olarak kabul edilir, ona göre değer verilirdi. . 
Arap kültürü kız çocuklarını doğuştan suçlu ilan ederken, İngiliz kültürü çocukları önemsiz varlıklar sayarak, bencil, menfaatçi, cani ruhlu yetişmelerini sağlıyordu.
Başımıza ne geldiyse: Arab'ın her yaptığını Din zannetmekten,
Avrupalı'nın her yaptığını medeniyet zannetmekten geldi. 
Türk milleti bunları taklit etmekten kendi aile  zenginliğini unuttu.

KENAN ÖZEK
Anahtar Kelimeler

Yorum Gönder

@name x