DEDİK YAAA!.... BU ÜLKE,ÇOK ÇEŞİTLİ HIRSIZLAR GÖRDÜ...ALLAH ÜLKEMİZE BÖYLE KAHRAMAN HIRSIZLAR NASİP ETSİN!...

05 Kasım 2019 Salı 10:32

GENÇLERİMİZİN GELECEĞİNİ ÇALANDAN, YAŞLILARIN ÜMİDİNİ SÖNDÜRENE KADAR, ÇEŞİT ÇEŞİT HIRSIZ GÖRDÜ !.. HATTA KAHRAMANINI BİLE GÖRDÜ ! - HIRSIZIN DA KAHRAMANI OLUR MU DERSENİZ, TOPKAPILI CAMBAZ MEHMET'İ DUYMAMIŞSINIZ DERİM...

DEDİK YAAA!.... BU ÜLKE,ÇOK ÇEŞİTLİ HIRSIZLAR GÖRDÜ...ALLAH ÜLKEMİZE BÖYLE KAHRAMAN HIRSIZLAR NASİP ETSİN!...

 Topkapılı Mehmet, İstanbul'u işgal etmiş olan İngiliz Kuvvetlerinin Komutanı General Harrington'un makam otomobilini de çalar. Akşehir'e kadar sürer ve orada Mareşal Fevzi Çakmak'a teslim eder. 

Bu otomobil, Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Kemal Paşa'ya 
makam aracı olur....
*
Düşünün...
İşgal kuvveti komutanısınız...
Kıçınızın altındaki araç çalınıyor...
Düşman komutana makam aracı oluyor...
Bundan büyük rezalet olur mu ?.. 
*
Topkapı’daki üç sınıflı mahalle mektebinden haylazlığı yüzünden ayrılan Cambaz Mehmet, Topkapı’nın tulumba takımında gösterdiği başarıları, deli yüreği ve gözü karalığıyla çevrenin sayılı külhanbeyleri arasında hızla sivrilir.
Kısa sürede namı bütün İstanbul’a yayılır. İstanbul’un ünlü kabadayıları kendilerine bağlılıklarını bildirir..
*
Topkapılı Cambaz Mehmet Çanakkale Savaşlarında sıradan bir erdir. Gösterdiği kahramanlıklardan dolayı er Topkapılı’ya Onbaşı şeridini Albay Mustafa Kemâl verir: “Göreyim seni Topkapılı! ” diyerek uğurlar. 

Topkapılı’nın kahramanlıkları sürer. Çavuş şeritlerini Topkapılı’ya uzatırken de Albay Mustafa Kemâl yine “Göreyim seni Topkapılı!” diyerek cesaretlendirir.
*
Çanakkale'de dökülen kanlara rağmen Osmanlı Devleti, Birinci Dünya Savaşı'ndan yenik çıkmış ve 30 Ekim 1918 Mondros Ateşkes Anlaşması ile silâhları bırakıp düşmana teslim olmuştur.

Anafartalar Kahramanı Mustafa Kemâl Pasa da, Topkapılı Cambaz Mehmet de artık işgal altındaki İstanbul'dadırlar. 

Mustafa Kemâl Pasa, üç kez Padişah Vahdettin ile, birçok kez de Osmanlı hükûmetinin Başbakanı Damat Ferit Paşa ve kabine üyeleriyle konuşmuş, vatani düşman elinden kurtaracak önerilerde bulunmuş; ama sonuç alamamıştır. 

Şişli'deki evinde en yakın arkadaşlarıyla sık sık gizli toplantılar yapan Mustafa Kemâl Paşa, Anadolu'ya geçip, Kurtuluş Savaşı'nı orada başlatmanın yollarını aramaktadır.

Mustafa Kemal bu gözüpek, yiğit insanın yeteneklerini Çanakkale’deyken keşfeder. Kafasında, Anadolu’da bir “Millî Hükümet” oluşturma fikri kesinleşen Mustafa Kemal, Anadolu’ya geçmeden kısa süre önce Cambaz Mehmet’i çağırır ve emirlerini bildirir.

Sonra omuzlarını sıvazlar ve “Göreyim seni Cambaz Mehmet!.. ” der.

13 Kasım 1918 günü İtilaf Devletlerinin savaş gemilerinin İstanbul limanına geldiği haberi alınmıştır. Cambaz Mehmet “Arkadaşlar bu millet asla uşak olamaz” diye söze başlar. 

Mustafa Kemal’in emirlerini arkadaşlarına da anlatır. Önce İstanbul’da örgütleneceğiz sonra depo ettiğimiz silah ve cephaneleri Anadolu’ya kaçıracağız. Bunun yanında Kurtuluş mücadelesine katılacak cesur Türk gençlerini Anadolu’ya kaçıracağız.

Şeytana külahını ters giydirecek kadar zeki, tazı gibi koşan, silâh atmada, bıçak sallamada rakibi buluşmadan, zalimlere karşı gaddar, ezilenlere karşı ise merhametli biri olarak tanınan Topkapılı Cambaz Mehmet İstanbul'da kurulmuş "MM Grubu" adlı gizli örgütün başıdır. 

Adı, Milli Müdafaa sözcüklerinin baş harflerinden (MM) oluşan bu gizli örgütte Yüzbaşılar, Binbaşılar, Albaylar, Doktorlar bulunmaktadır, fakat başkanlığını ise askerlikte aldığı en büyük rütbesi "Çavuş" olan Topkapılı Cambaz Mehmet yapmaktadır!..

Sebebii çok şaşırtıcıdır: Topkapılının İstanbul'da binlerce silâhlı adamı vardır. Bunlar, vatanin kurtuluşu söz konusu olmadan önce birer it, kopuk, hırsız ve haraççıdılar; ancak, Topkapılı Mehmet'e, Şişli'deki evinde Mustafa Kemâl Paşa ile görüştükten sonra, bu binlerce adam, vatan için ölmeye and içmiş birer kelle koltukta savaşçı olmuşlardır. 

Şişli'deki görüşmede Mustafa Kemâl Paşa, "Mehmet, Çanakkale'de nasıl kazandıksa yine öyle kazanacağız. 
Hele sizin gibi kahraman Türk çocukları oldukça, ordularımızın yenilmesi imkânsızdır!" demiş ve bu sözler Topkapılıya yetmişti... 

Mustafa Kemâl onu, "Göreyim seni Cambaz Mehmet!" sözleri ile uğurlamıştı.

Mustafa Kemâl Paşa'nın korumalığını bizzat üzerine alan Topkapılı 5.000 silâhlı adamıyla Şişli çevresinde gerekli önlemleri alır.
*
15 Mayıs 1919 günü, İstanbul Galata Rıhtımı'nda olağanüstü bir kalabalık vardır. Seyyar satıcılardan, ayakkabı boyacılarından, polislerden, jandarmalardan ve hamallardan geçilmiyordur. 

Bunlar, gizli örgüt MM Grubu'nun tepeden tırnağa silâhlı adamlarıydır. Görevleri, Mustafa Kemâl Paşa ile 19 kişilik maiyetinin Bandırma Vapuru'na sağ salim binmesini sağlamaktır. 

Operasyonu rıhtımda yöneten Topkapılı Cambaz Mehmet, iyi yüzme bilen, iyi silâh kullanan 50 İnebolulu fedai genci de Bandırma Vapuru'nun içine yerleştirmiş, bunlara gerekli talimatı vermiş ve Samsun'a kadar sürecek yolculuğun tüm güvenlik önlemlerini almıştır.

Mustafa Kemâl Pasa, Samsun'a çıktıktan sonra Ulusal Güçleri örgütleme çalışmalarına başlarken, Topkapılı Cambaz Mehmet de İstanbul'da tarihe geçecek kahramanlıklar yaratır. 

İngiliz Gizli Servisi'nin en tehlikeli ajanı Papaz Fru'nun güvenini sağlayarak bu teşkilâtın içine sızar ve çok yararlı istihbarat bilgilerini elde ederek Mustafa Kemâl Paşa'ya ulaştırır.

Osmanlı ordusu dağıldıktan sonra el konulan ve cephanenin büyük çoğunluğunun depolandığı Maçka Kışlası'nı soyar ve tüm silâh ve cephaneleri Anadolu'ya, Mustafa Kemal Paşa'ya ulaştırır.

Belki tarihte bir benzeri görülmemiş bir olayın da kahramanıdır Topkapılı Mehmet. 
İstanbul'u işgal etmiş olan İngiliz Kuvvetlerinin Komutanı General Harrington'un makam otomobilini de çalar. 
Akşehir'e kadar sürer ve orada Mareşal Fevzi Çakmak'a teslim eder. Bu otomobil, Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Kemal Paşa'ya verilir.
*
Miralay İsmet Bey’in Harbiye nezareti Müsteşarlığına getirilmesi haberi M.M. grubu üyelerini çok memnun etmiştir; çünkü bu sayede,terhis olan erlerin adreslerini ve ordudan alınan silahların nerede depolandığını öğrenmiş olacaklardı.

Anadoluya Silah Kaçırmanın Yolları: Birinci yol olarak Karadeniz kanalı. Küçük deniz araçlarıyla silahlar önce Mürsel’e oradan da İç Anadolu’ya gönderilecek. Ağır silahlar ise İtalyan tüccarlar tarafından taşınacaktır.

İstanbul’un tüm hırsız ve yan kesicileri göreve çağırılır... Topkapılı: “Depolardan silah çalma işini üzerime alıyorum.İstanbul’un bütün tanınmış hırsızları, yankesicileri benim emrimdeler. Bu insanlar hırsızdırlar, yankesicidirler; ama aynı zamanda sizin kadar, benim kadar vatan severdirler.” diyerek onların vatatan perverliğini över... 

Topkapılı’ nın evindeki toplantılar devam ediyor ve M.M.grubuna katılımlar her geçen gün artıyordu.

Tulumbacılık yıllarında, yıllarca yangınlara su pompalayan Cambaz Mehmet, Kurtuluş Savaşı’nın aort damarlarına kan pompalayacak olan M.M. Grubunu kurar. Daha sonra bu gruba M.M. Grubu’yla Ankara arasındaki bağlantıyı sağlayacak olan İstanbul Telgrafhane Müdürü İhsan Bey’de katılır.
*
Silah, silah, silah!..Silah olmadan olmazdı. Anadolu’da Türk Ordusu Büyük Taaruza hazırlanıyordu. Bunun için çok sayıda silaha ihtiyaç vardı. Bu ihtiyacı karşılayacak yer Maçka Kışlasıydı. Burası bir İngiliz taburu tarafından korunuyordu. Kışlanın cephaneliğini boşaltacak emin bir yol aranıyordu. Nihayet Topkapılı düşüncesini açıkladı: " Cephanelik tünel kazılarak boşaltılacaktı..."

Plan başarıyla uygulandı.İngiliz askerlerinin çok iyi koruduğu cephanelik içten içe boşaltıldı.

Boşaltılan sandıkların içine toprak yerleştiriliyordu.
Bütün Depolar İnceleniyor: Topkapılı’nın İstanbul’da beş bin usta hırsızı görev başındaydı ve Anadolu’ya tez elden ve acilen top gönderilmesi gerekiyordu. 

Gelen raporlara göre Rami Kışlası bu konuda gerçekten yararlıydı. Bir gece yarısı Fransızlar’ın gözü önünde Fransız askeri üniforması giymiş Türkler tarafından boşaltıldı.
*
General Harrington istihbarat başkanlığına Yüzbaşı Bennet’i getirmişti. Bennet İngiliz hükümeti adına önemli işler yapıyor, bu da Topkapılı Cambaz Mehmet’in hoşuna gitmiyordu.
Bunun üzerine Yüzbşı Bennet’e bir suikast düzenlendi.
Bennet ölmedi; ama bacağından aldığı darbe ile tedavisine İngiltere’de devam edildiğinden etkisiz hale getirilmiş oldu.

Bu olay üzerine Topkapılı ve arkadaşları idama mahkum edildi; 
fakat Topkapılı’nın üye olduğu İngiliz Muhipleri Cemiyeti başkanı Papaz Fru bu kararı engellemiştir.
*
Ankara Ekspresinde iki yolcu: Topkapılı Mehmet ve Nurettin görevlerini yapmış olmanın huzuru ile Ankara’nın yolunu tutmuşlardı. 

Topkapılı, Nurettin Bey’e “Tarih böyle bir zafer yazmamıştır! ”, ”Mustafa Kemal Paşa 1918 yılında Şişli’deki evinde konuşurken büyük zaferin pırıltılarını görmüştüm. O zaman bana Mehmet, Çanakkale’de nasıl kazandıysak yine kazanacağız. Hele sizin gibi kahraman Türk evlatları oldukça ordumuzun yenilmesi imkansızdır.” demişti... 

Topkapılı Mehmet Beyi Mustafa Kemal Paşa karşıladı; hoş geldin, nasılsın bakalım diyerek elini uzatıyordu. 
Oturdular sohbet ettiler, Mustafa Kemal Paşa kendisine İstanbul mebusluğu teklif etti. Topkapılı, Paşa’nın teklifini kibarca reddetti.

Mustafa Kemal de ,”Hiç değişmemişsin Mehmet yine o eski Topkapılı Cambaz Mehmet!”sin."dedi.

İstanbul’un Kurtuluşu: 6 Ekim 1923 günü büyük komutanın muzaffer ordusu İstanbul’a giriyordu. Topkapılı Mehmet bu sahne karşısında sevinç gözyaşlarını döküyordu.
*
Bundan 95 yıl önce 24 Haziran 1923'te TBMM aşağıdaki kararı oy birliği ile almıştı:

"TBMM Başkanlığından:

İstanbul'un düşman altında bulunduğu sırada, Osmanlı ordusunun depolanan silâh ve teçhizatını her an ölümle karşı karşıya kalarak Anadolu'ya kaçıran, düşmanın gizli istihbarat teşkilâtının içinde yuvalanarak, Millî Kuvvetlere çok yararlı bilgiler sağlayan M.M.Grubu Başkanı Topkapılı Mehmet Bey'e, Vatana Üstün Hizmet faslından ayda 1.500 lira maaş bağlanması Büyük Meclis'in 24 Haziran 1923 tarihli toplantısında oy birliği ile kararlaştırıldı."
*
1932 yılının haziran ayında hayata gözlerini kapayan Cambaz Mehmet, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 24 Haziran 1923 tarihli oturumunda oybirliğiyle kendisine bağlanan 1500 liralık maaşı kabul etmemiştir. 

Bir tavuğun 12.5 kuruşa satın alındığı bir dönemde, kendisine bağlanan 1500 liralık maaşı getiren yaveri Nurettin Bey’e hayret dolu gözlerle bakarak şöyle der:

“Ben bir şey yapmadım. Vatanım için, Mustafa Kemal Paşam için üzerime düşen görevi yerine getirmeye çalıştım. Hizmetleri gerçekleştiren arkadaşlarımdır. Ben buna layık değilim. Hayır, bana bunu yapamazlar!...” der. 

Cambaz Mehmet kendi yaveri Nurettin Bey’e son emrini verir: “Hemen gidin ve aylık iradı [maaşı] Hilal-i Ahmer’e [Kızılay] devir muamelesini yapın!.. ”

Topkapılı Cambaz Mehmet, maaşını Kızılay'a devreder. 
Tek kuruşunu bile almaz.

Topkapılı 1932 yılı Haziran ayında vefat eder. Millî Mücadeledeki hizmetlerine mükafaten "İstiklâl Madalyas" ı ile ödüllendirilmiştir.

Kurtuluş Savaşının adsız kahramanlarından biri daha böylece tarih olmuştur!.. 
RAHMET ve MİNNETLE ANIYORUZ....

*
DEDİK YAAA!.. 
BU ÜLKE, ÇOK ÇEŞİTLİ HIRSIZLAR GÖRDÜ... ALLAH ÜLKEMİZE BÖYLE KAHRAMAN HIRSIZLAR NASİP ETSİN !..
Anahtar Kelimeler

Yorum Gönder

@name x

Toplam Yorum Sayısı 20

Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

Tırak Kor@haydar 3 ay önce yorumlandı

**haydar kardaş--boş ver bunlara böyle yazma.kardaş ben bunları anlamaya çalışıyorum-valla hiç bunları milli-yerli görmedim.burayı okuyana kadar gidiyorum.marksist-leninist-ataist-tuhaf anomalileri olan gastelerin portalarına giriyorum.hiç olmazsa sinirlenmiyorum.onlarda böyle yazıyorlar ama diyorum ki boşveer ..bunlar baltamızın sapından değiller.sende öyle yap milliyetçi-ülkücü olarak buralardan bilgi kırıntısı bana hala nasip olmadı.

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

haydar 3 ay önce yorumlandı

m.kemal kendi basmış olduğu minder gazetesinde ingilizlere kurulacak olan yeni devlet için sizin valiniz olurum diye 1918 de beyanatı var.millete vatanı düşmandan kurtarmış kahraman diye sunulan paşa bakıyorsun trablusgarpta trablusgarp düşmüş balkanlarda balkanlar düşmüş çanakkalede onun alayından 1 tek o sağ suriyede diğer taburlara haber vermeden irtidat eden yine kendisi ve 1 sünya mağlup olmamıza sebep olan o. lozanı imzalayıp mısır ıraktanda vazgeçen yine o hal böyle kahramanda o kime gör

1 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

Tırak Kor 3 ay önce yorumlandı

**bu günki hükümetimiz ve 19 yıldır dik duran canlımı cansizmi kavramlar ile nice hükümetler der dest edildiğiyüzylımızda.büyük türkiyenin gerçek bağımsızlığı için mücadeleden insanlarımıza daha saygılı olunuz.15 temmuz gazisi ulu önderimiz gazi recep tayyip erdoğan beyfendi hazretleri sizin duruşunuzu hak etmiyor..ona saygılı bile olmasanız durmuş saat iki kere günde doğruyu gösterir bir kaç doğru lafınızı duyalım.o bir kahramandır.milleti bunu biliyor.%52 bunun tespitidir.selam ve dua ile

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

Tırak Kor 3 ay önce yorumlandı

onun için gazi kamalı buralarda mal bulmuş magribi edasıyla yazmayınız.ne gazi kamal ne bu millet nede günümüzün yöneticileri ki bu gün çanakkalenin 2 katı .kurtuluş savaşının 5 katı mesabesindeki 19 yıldır gerçek özgürlük ve ayakta dik durma savaşı veren türkiyenin yöneticileri bunu asla hak etmiyor biline...haberalp..sana kaç kere söyledik bu ulusun ortak kahramanını buralarda harcanacak gibi yazıları yayınlamayınız.o öldü.o milletinin bağrında ve tarihin derinliklerinde yaşıyor.!!

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

Tırak Kor 3 ay önce yorumlandı

ayartmışlar.kongrelerin hepsi planlanmış istanbul hükümetince---->kazi kamal gibi nice askerler anadolunun öteki bölgelerinede gönderildi---bu subay göndermeleri--saray ve askeri cenahın koca bir imparatorluğun yapması gerekli olan ve kendisine yakışır bir iştir(m.bardakçı,,ülk. tv,ve şah baba)--->evet tarih böyledir..ama gazi kamalı lütfen basit her insanın yapacağı şeyleri-ilkmiş ve tekmiş gibi hamasetle anlatmanız gazi kamal hazretlerine zul dür----gazi kamal saçmalıkları hak etmiyor.

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

Tırak Kor 3 ay önce yorumlandı

karadeniz sahilinin her noktasında ingiliz askeri kaynıyordu**muvazzaf olmayan yüz başı benett.siyah beyaz youtub da hala vardır sesli ve alt yazılı olarak**bana 48 kişinin ismini saraydan verdiler ben kalktım falanca sempteki ingiliz kumandanlığına bakınız bunda bir hile var vereyimmi hala bunlara pasaport(visa)onlar ingiltere savaş bakanlığını aradılar. padişah samimi bir kişiliktir.o kefil dediler ve ben 48 subaya visa verdim--kime inanalım...samsunda bu 48 kişinin otelini bile saraydan

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

Tırak Kor 3 ay önce yorumlandı

gazi kalmalın emriyle binip sabaha karı kör karanlıkta ingiliz gemilerini atlatarak samsuna çıktılar***bunun neresini doğrultacağım bilemiyorum..1-böyle bir dümeni ve pusula sı olmayan gemiyi hala tarihçiler bulamadılar.resimdeki olan 40 sene onraki vapurun resmi(m.bardakçı)hatta gemi kaptanı bir laz ula sizi mahkemeye vereceğum.şerefsizler dümeni ve pusulası olmadan nasıl bir gemi samsuna götürülür anama söveseniz neyse bu kadar sahtekarlık olurmu dedi-o zaman bırakınız ıstanbul sahillerini

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

Tırak Kor 3 ay önce yorumlandı

gerçek tarihçiler"öngörüsüz ve hamaseti sevmeyen ciddi tarihçiler===>gazi kamalı-giresinlu avni binbaşı çağırır saraya götürür vahidettin han kendisine nasihat ederki gazi kamal vahidettini saltanat naiibi gibi görerek ona hizmetkarlık yapmıştır.gazi kamalı yanında çanta gibi taşımıştır.onu tanır...yalaka ve ezcümle ahmak beyinliler tarihi bize şöyle anlattılar.o güzelim masum beyinlerimizi böyle kandırdılar===>gecenin karanığında pusulası ve rotası olmayan eski bir gemiye vatanseverler

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

Tırak Kor 3 ay önce yorumlandı

**tel.tel dökülüyorsunuz acıyorum bu yazıyı yazanlara====>ustafa kemâl pasa, üç kez padişah vahdettin ile, birçok kez de osmanlı hükûmetinin başbakanı damat ferit paşa ve kabine üyeleriyle konuşmuş, vatani düşman elinden kurtaracak önerilerde bulunmuş; ama sonuç alamamıştır. **sizin bu kadar hamasetiniz milleti utandırıyor.yahu bu kadar saçma senaryolarla nasılhayatınıza devam ediyorsunuzbilmiyorum hatalarınızı şöyle yazacağım ama sahifeler yetmez düzeltmeye

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

Tırak Kor 3 ay önce yorumlandı

o halde gazi kamalı çok seviyorsanaz tarihimizin arşivlerine ve milletin hammiyet severliği bol olan yüreğine ve bağrına bırakınız.....sizin yaptığınız iğrençilğe bakarmısınız===>dedi̇k yaaa!.. bu ülke, çok çeşi̇tli̇ hirsizlar gördü... Allah ülkemi̇ze böyle kahraman hirsizlar nasi̇p etsi̇n !.. vAllaha aldığınız eğitime gördüğünüz makam varsa ona hayret ediyorum...gazi kamalı bu kadar komik bilgilerle buraya aktarmanızı kınarım.o ulusal kahramandır.sizin referansınıza gazinin ihtiyacı yok!

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

Tırak Kor 3 ay önce yorumlandı

göz atıyor ve kahvesinide yudumluyor bir ara berberinin elini iteleyerek şunu bağırıyor bu kesin vakadır***ba.ba.ba.ba. bak.bak. karabekir paşa ne demiş""türkiyeyi gazi kamal paşa ile birlikte kurduk""ve alayı ifadelerle..yahu biz kimizki koca türkiyeyi kuralım.hancak hizmet etmişizdir---şu gazi kamalın duruşuna bak birde buradaki gazi kamalın sutre gerisine seklanarak ubülke için gecesini gündüzüne katanlara parmak sallayanlara bak.yazık.gazi kamalı neden yazıyorsunuz.buna yeminlimisiniz

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

Tırak Kor 3 ay önce yorumlandı

kendi bağrında ona bir yer vermiştir.siz ne yaptınız ha.gazi kamal üzerinden bu günleri 2019 ları ve bu ülkenin 2019 yılı yöneticilerinin müsebbib gibi göstermene gazi kamalı kullanarak bunu yapmana ben karşıyım.gazi kamalı övüyormusun yoka milletin nazında küçültüyormusunuz gazi kamalın böyle yazılarla anılmasına kendisi bie karşı şu yazınızı ona okutsak size kesin hakaret ederdi neden mi anlataşım****uşağı ünlü cemal grandanın hatıralır..gazi saraydaki berberine traş olurken gazetlere göz

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

Tırak Kor 3 ay önce yorumlandı

gazi̇ kamala istanbul veki̇lli̇ği̇ tekli̇fi̇ ve onun hayirini yazmişsiniz...erzurum kongresi̇nde kazim kara beki̇r gi̇bi̇ kurtuluş savaşimizin yilmaz önderleri̇nden bi̇ri̇si̇ni̇n anilarinda-erzurum kongresi̇ne bi̇le kamal alinmaz üye yapilmaz.karabeki̇r paşanin ve gazi̇ kamalin cebi̇ndeki̇ padi̇şah fermani sayasende üye yapilir i̇ki̇ ki̇şi̇ i̇sti̇fa eder---yani̇ ben şunu söylüyorum..gazi̇ kamali"haberalp denen haber portalında bozuk para gibi harcamayın.o yapacağını yapmış millet

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

Tırak Kor 3 ay önce yorumlandı

bu i̇lk mecli̇si̇n bi̇nasini yaptiran wahi̇detti̇n handir onu her geldi̇ği̇nde çankiridaki̇ ai̇lesi̇ni̇ görmek i̇çi̇n bahanelerle gelen enver paşa deneti̇mli̇di̇r-i̇lk mecli̇s seçi̇mlerle uyduruk olmadan önemli̇ vazi̇feleri̇ fevki̇nde yapan kahraman bi̇r mecli̇sti̇r...bu mecli̇si̇mi̇zde vatan severler vardir.bu mecli̇sten sonraki̇ oluşturulan hükümeti̇n saylavlarin nasil geti̇ri̇ldi̇ği̇ni̇ okusunlar öğrensi̇nler----->

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

Tırak Kor 3 ay önce yorumlandı

gazi̇ kamalin maaşini yazmak eli̇ni̇n tersi̇yle i̇tmek gi̇bi̇ laflar gazi̇ kamali yüceltmez.bu pehli̇van tefri̇kasina döner.be adam gazi̇ kamal bu günki̇ şartlarda 3.mi̇lyon tl maaş alan bi̇ri̇si̇di̇r.bunun hesabi cumhuri̇yet altini üzeri̇nden yapilmiştir i̇steyen araştirir..ktopkapili mehmeti̇n durumu gi̇bi̇ durumlar tbmm ni̇n i̇lk dönemi̇ v bi̇ri̇nci̇ mecli̇si̇-dünyada savaş yaparak ülkesi̇ni̇n kötü durumunu lehi̇ne çevi̇rmek i̇çi̇n çabalayan güzeli̇m ve gerçek bi̇r mecli̇s i̇di̇

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

Tırak Kor 3 ay önce yorumlandı

gazi̇kamal yarbayken vahi̇detti̇ni̇n emri̇nde olan günde kaç kere yellendi̇ği̇ni̇ raporlayan(bu tabi̇ki̇ beni̇m uydurmam)bi̇r askerken.16 hazi̇ran 1919 da daha suud karlliği bi̇le yokken 1938 yilinda kuruldu.nasil utanmadan gazi̇ kamal hazretleri̇ni̇ böyle nharcarsiniz di̇yen bi̇rtane akademi̇syen görmedi̇m ..yuha bi̇r mi̇llet kahramanini orta yollu korur-bi̇zde acai̇p bi̇r sapkinlik var.adami hala mezarinda renci̇de edi̇yoruz.bune aymazlik di̇yen yokmuuuu!!!

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

Tırak Kor 3 ay önce yorumlandı

suud kiralina zemberek bi̇r yazi yazdi ne dedi̇**aynen aktariyorum evet böyle bi̇r yazi var ama fake ve uyduruk---suud krali̇ni̇n di̇kkati̇ne==>Allahin sevgi̇li̇ kulu ve peygamberi̇ hz.muhammedi̇n mezarini deği̇şti̇ri̇yormusunuz. i̇sti̇klal harbi̇ni̇ birakir askeri̇mle si̇zi̇ maf ederi̇m**lafa bak.bunu yazan deprem pof..f rezi̇l heri̇f aklinca *+mi̇llete mal olmuş gazi̇ kamal atatürkü övdüğünü saniyor aslinda gömüor sebep**yaşasiiiiin hammaset yaşasiiin cahelet!!!ki̇mse demi̇yorki̇ ulan

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

Tırak Kor 3 ay önce yorumlandı

hatalar boca etti̇ği̇ni̇z i̇çi̇n bu mi̇lleti̇n yakin tari̇he bakişida ülkemi̇zde %35 leri̇ bulur===>%22+%7*%8+ hadi̇ sp.%3===>%40 gi̇bi̇ bi̇r tutumu sergi̇li̇yor%40 i̇naniyor %60 hayir di̇yor.zi̇ra yanlişiniz-gerçek sami̇mi̇yeti̇ götürmek i̇çi̇n yapmanizdir.sonra devam edeli̇m.bi̇r akli evel deprem prof falanca uydur saçma si̇tede sözül ona gazi̇yi̇ methü sena edeyor==>gazi̇ kamal şöyle di̇ndar böyle di̇ndar.hatta kendi̇si̇ amasyadayken 16 hazi̇ran 1919 da peygamberi̇n mezarini kaldirmak

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

Tırak Kor 3 ay önce yorumlandı

bu tür yazilari yazanlarin nasil bi̇r eği̇ti̇m aldiğini hala bi̇lemi̇yorum.yahu.bu gün ülkemi̇z 1919 öncesi̇ne dönse-bu günün bi̇r albayi siradan subayi eli̇nde görev emri̇ olmadan.bu ki̇şi̇ye sarayin verdi̇ği̇ tüm yetki̇leri̇ taniyiniz di̇ye bi̇r yazisi olmasa bu günümüzdeki̇ 100 başi hade yarbay subayi ki̇m takardi//yok mi̇llet bağrina basmiş yok halaylar çeki̇lmi̇ş bi̇r cümbüş olmuş hepsi̇ yalan.neden..si̇zi̇n tari̇hi̇ yazmalarinizda bi̇le ki̇şi̇selli̇k ve kendi̇ düşünsel

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

Tırak Kor 3 ay önce yorumlandı

yi̇ne yanliş bi̇lgi̇lerle parlatmaya başlamişsiniz...si̇ze bu mi̇llet deği̇l ancak ""kader i̇nanir""yahu.gazi̇ kamal bi̇le si̇zi̇n yazdiklarinizi okusa utanir kizardi-bu kadar börkenek mi̇deni̇zden nasil atiyorsunuz--gazi̇ kamali ki̇m göderdi̇-wahi̇detti̇n han!!önemli̇ şahsi̇yetler dai̇ma bi̇r başka önemli̇ şahsi̇yetleri̇n ortaya çikmasini sağlayan bi̇r özelli̇k sahi̇bi̇ ki̇şi̇lerdi̇r öyle bi̇r komi̇k kemal sunal senaryosu yazmaktan bikmadiniz ben cevap vermeden bikmadim

0 Kişi beğendi.