DEMOKRASİ ANCAK BÖYLE TARİF EDİLİR!

05 Aralık 2019 Perşembe 17:07

Demokrasi her şeyden önce bir tahammül rejimidir.

DEMOKRASİ ANCAK BÖYLE TARİF EDİLİR!
Demokrasi her şeyden önce bir tahammül rejimidir. 

Demokrat olmak, başkalıklara, farklılıklara ve değişik bakış açılarına fikri zenginlik olarak bakma ve tolerans gösterebilme becerisini ortaya koyabilmektir aynı zamanda. 

Ülke ve ülke insanı olarak en temel hatalarımızdan biri, batıdan devşirdiğimiz kavramların içini boşaltıp, kendimizce anlamlar yükleyerek, o kavramları anlamsızlaştırmak hatta değersizleştirmektir. 

Bunların başında da demokrasi kavramı gelmektedir. 

Demokrasiyi, beslendiği kaynaktan, yaslandığı temellerden ve değerlerden kopararak, kendimizce bir tanıma tabi tutamayız. 

O halde, şiddet çağrıştırmadığı, teröre destek mahiyetinde olmadığı, insanların değerlerine, kutsallarına saldırı niteliğinde olmadığı ve hakaret içermediği sürece, fikri temelde en aykırı düşüncelerin bile bu platformda dile getirilebilmesi gerekir. Aksi halde kendimizce bir demokrasi tutumuna hapsoluruz. Bu da rasyonellikle ve bilimsellikle örtüşmez.

Bugün en çok şikayetçi olduğumuz hususların başında gelen, yönetimin demokrasiyi seçimden ibaret görmesi değil midir?

Halbuki demokrasi sadece seçme ve seçilme özgürlüğü, yazma ve konuşma özgürlüğü de değildir. Demokrasi aynı zamanda, halkın yönetim süreçlerine katıldığı, yönetenlerden hesap sorabildiği, yöneticilerin sürekli hesap verebilir durumda olduğu, hukuk kurallarının herkesi bağladığı, eşit rekabet koşullarında herkesin ekonmide ve siyasette katılım gösterebildiği, devletten bağımsız kendiliğinden ortaya çıkan bir sivil toplumun var olduğu, şeffaf bir düzenin adıdır.  

Bu bakımdan ben ayrılan  arkadaşımızın, ayrılmasına üzülmekle birlikte, demokrasi bilincinin çok yetersiz olduğunu gördüm. Keşke ayrılmayıp bu konuları tartışabilseydik kendisi ile. 

Hepinize sevgi ve saygılar sunuyorum. 


Tahsin BULUT-Dişhekimi-Bursa
Anahtar Kelimeler

Yorum Gönder

@name x