DES: Eğitim sistemimiz sivilleşmeli

12 Ocak 2013 Cumartesi 14:05

Demokrat Eğitimciler Sendikası (DES) Genel Başkanı Gürkan Avcı, Türkiye’de gerçek anlamda özel okul olmadığını, özel okullarında devlet okulları gibi aynı müfredatı uyguladığını, aynı yasal mevzuata tabi olduklarını söyledi. Özel...

DES: Eğitim sistemimiz sivilleşmeli

Demokrat Eğitimciler Sendikası (DES) Genel Başkanı Gürkan Avcı, Türkiye’de gerçek anlamda özel okul olmadığını, özel okullarında devlet okulları gibi aynı müfredatı uyguladığını, aynı yasal mevzuata tabi olduklarını söyledi. Özel okulların devlet okullarından tek farkının sahibinin devlet yerine kişilerin olması olduğunu belirten Avcı, "Türkiye’de özel okulculuğun hem nitelik hem de nicelik anlamında geliştirilmesine büyük ihtiyaç vardır. Buna paralel olarak eğitim sisteminin sivilleştirilmesi de gerekiyor.” dedi.

DES Genel Başkanı Gürkan Avcı, eğitim sistemindeki özel eğitim kurumlarının durumu ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Türkiye’de yüzde 3 oranında seyreden özel okullara gerek mevzuat gerekse müfredat anlamında inisiyatif verilmesinin demokratik eğitim sisteminin olmazsa olmazlarından birisi olduğunu söyleyen Avcı, “Devlet maharetiyle verilen eğitim ideolojik ve baskıcı olduğu gibi, Türkiye’nin demokratikleşmesi sürecinde bile devletin saklı ve müesses müfredatının korunduğunu görüyoruz. Toplumun ihtiyaç, talep ve değerlerinin karşılanması için eğitim sisteminin sivilleşmesine ve özel sektörün teşvik edilmesine ihtiyaç vardır.” dedi.

Çocuklarımızı tep tipleştiren, onlara monolitik bir kültür kazandıran mevcut eğitim anlayışından ve geleneksel eğitim reformlarından vazgeçilerek sivil dinamiklerin istek, değer ve düşüncelerini yansıtan eğitim anlayışlarının önündeki engellerin kaldırılması gerektiğini kaydeden Gürkan Avcı, şunları söyledi; "Eğitimin sivilleşmesi ve toplumsallaşmasıyla birlikte sivil gruplar tercihleri, farklılıkları, değerleri ve kültürel zenginliklerini eğitim yoluyla sürdürme ve geliştirme imkânı bulacaktır. Demokratik iklim içerisinde ortaklık hakkını ve birlik hukukunu geliştirmenin en sağlıklı yolu özgür birey, özgür eğitim ve özgür eğitim ilkeleridir. Böylece sivil inisiyatiflerin ve toplumsal dinamiklerin potansiyel ve enerjilerini akredite edecek ve eğitim hizmetlerini fonlayacak bir eğitim politikasına geçiş mümkün olacaktır."

Anahtar Kelimeler

Yorum Gönder

@name x