"DEVLET ADAMI,"ATAÜRK'ÜN DİN'E BAKIŞI"

21 Eylül 2021 Salı 17:37

Bazı gruplar ve cemaatler Atatürk’e, Cumhuriyet'e saldırmakla ,hatta Atatürk’ü din düşmanı, din karşıtı ve dinsiz gibi göstermektedirler.

Bazı gruplar ve cemaatler Atatürk’e, Cumhuriyet'e saldırmakla ,hatta Atatürk’ü din düşmanı, din karşıtı ve dinsiz gibi göstermektedirler.
*
ATATÜRK: Türk milleti daha dindar olmalıdır.

Yani bütün sadeliği ile dindar olmalıdır,
İslam dini akıl dinidir. 
Din sadece akla hitap eder.

Çünkü dine göre aklı olmayanın dini de yoktur.  
Aklı olmayan dinen sorumluda değildir. 
*
Atatürk’e  göre, İslam dini en mükemmel ve en son dindir.
Son din olmasının nedeni de budur. 
ATATÜRK: Din vardır ve lazımdır.”Dinime; gerçeğin kendisine nasıl inanıyorsam,öyle inanıyorum “demiştir. 
Atatürk yine 5 Şubat 1923 tarihinde Akhisar’daki konuşmasında;”İslam dünyası,dini gerçekler dairesinde   Allah’ın emrini yerine getirmiş olsaydı,bu akibetlere maruz kalmazdı.
Allah’ın emri çok çalışmaktır. İtiraf ederim ki düşmanlarımız çok çalışıyor.

Biz onlardan daha çok çalışmaya mecburuz.”demiştir. 
Atatürk,1926 yılında Trabzon’da Kavaklı Meydanı Ortaokulunu ziyaretinde,Vasıf Hoca’dan “inşirah” yani “elem neşrah leke sadrak”suresini halka okumasını ve manasını vermesini ister.
*
Bir süre yutkunan Vasıf Hoca “efendim yanımda tefsir kitabı yok.Yorum yapamam.”diyor.
Atatürk:”8 ayetlik bir sureyi yorumlamak için tefsir kitabına ne gerek var.” diyerek,söz konusu sureyi kendi  tecvid  kurallarına uygun olarak okuyor ve manasını açıklıyor.

Yanında bulunan Tevfik Hoca’yada sureyi okurken,yorumlarken bir yanlış yapıp yapmadığını sormaktan da çekinmemiştir. 
Atatürk, ”İstanbul’un işgal edilmesinin,bütün İslam dünyasına tecavüz olduğunu belirtip, bunun İslam dünyasına yönelik yeni bir Haçlı saldırısı olduğunu ifade etmiştir. 
Atatürk,dinsel içerikli bildiri ve beyannameler çıkarmış !
İslam cemiyetleri kurmuş, din adamlarına başvurmuş, İslam ülkeleriyle anlaşmalar yapmış, İttifaklar kurmuştur. 
*
Anadolu’da ilk İslam kongresi 18 Şubat 1921’de Sivas’ta Camii Kebirde toplanan “ittihadı İslam kongresi” ikincisi Ankara’da “Ankara İslam kongresi”  sayılmaktadır. . 
“Hz.Muhammed (SAV): Allah’ın birinci ve en büyük kuludur. Onun izinde bugün milyonlarca insan yürüyor.” “Cenabı Peygamber, Hatemül Enbiya olmuştur ve kitabı ekmeldir.”diyerek ona karşı saygısını,sevgisini ve bağlılığını belirtmiştir. 
*
Atatürk tarafından peygamberimizin kabrinin korunması içinde üstün bir gayret ve cesaret sergilemiştir.

Suudiler 1926 yılında vehhabi inancı gereği sınırları içinde tüm mezarlıkları yıkıyorlardı.
*
Atatürk sıra peygamberimizin kabrine geldiğini öğrenince bir telgraf çekerek “Eğer bir tek taşına bile dokunursanız ordumu aşağı gönderirim “diyerek Suudileri uyarmış ve kötü niyetlerinden caydırmayı başarmıştır.

Bunun üzerine Suudiler H.z. Muhammed’in kabrine dokunamamışlardır. 
*
Atatürk’ü din dışı göstermek isteyenlerin rahatsız olacağı bu tür belgeler kasıtlı olarak yok edilmiş veya saklanmıştır.
İlk T.B.M.M.’nin 337 üyesinin 53’ü din adamıdır. 
Bugünkü Diyanet İşleri Başkanlığı,  Genel Kurmay Başkanlığı ile birlikte 3 Mart 1924’te 429 sayılı kanunla Atatürk tarafından kurulmuştur.
*
Din hizmetlerinin politika dışında ve üstünde tutulması gerekliliğinden,adı geçen kanunla şeriyye ve evkaf vekaleti kaldırılıp,yerine Dış İşleri Bakanlığı kurulmuştur. 
*
Milli mücadeleye büyük hizmetler vermiş,idari tecrübeye sahip uzun süre  Ankara müftüsü olan Börekçizade Mehmet Rıfat Efendi 1 Nisan 1924 tarihinde Diyanet İşleri Reisliğine atanmıştır.
**
Gazi M.Kemal Paşa’nın bu duruma verdiği önemin bir göstergesi olarak da protolde ki saygın yeri ayarlanmış,Diyanet Reisine en yüksek devlet maaşı bağlanmıştır.

Bakanlara verilen kırmızı plakalı makam aracı sağlanmıştır.

HATIRLATMA:
İlk diyanetişleri başakanı  RIFAT BÖREKÇİ  anlatıyor.
Atatürk'ün huzuruna girdiğimde beni ayakta karşılardı.

Utanır ezilir büzülür, "Paşam beni mahçup ediyorsunuz dediğim zaman" 
Din adamlarına saygı göstermek müslümanlığın icablarındandır. Buyururlardı.
Atatürk şahsi çıkarları için kutsal dinimizi siyasete alet eden cahil din adamlarını sevmezdi.
Anahtar Kelimeler

Yorum Gönder

@name x