DUA VAKTİ

29 Mart 2020 Pazar 15:44

Duaya en çok ihtiyacımız olduğu bugünlerde gelin hep birlikte bu duya da amin diyelim. Allah kabul eylesin...

DUA VAKTİ
Bismillahirrahmanirrahim

Esirgeyen ve bağışlayan Allah'ın adıyla…
Ey hanlar hanı…Ey ulular ulusu…                                  
Kâdir tanrım…
Sen yücelerden yücesin,
Kimse bilmez, nicesin?
Nice cahil seni gökte arar, yerde ister,
Sen bütün inananların gönlündesin…
Sen anadan doğmadın,
Sen atadan olmadın,
Her yerde teksin,
Yücelerden yücesin!
* * *
Hani öğdüğümüz beyler, erenler?
Dünya benim, diyenler?
Ecel aldı, yer gizledi,
Fani dünya kime kaldı?
Gelimli gidimli dünya
Sonucu ölümlü dünya                                                                                                   
* * *
Allah Allah denmeyince işler onmaz.
Kâdir tanrı vermeyince er bayımaz.
Ecel vade gelmeyince kimse ölmez.                                                                     
En nihayet uzun yaşın ucu ölüm,
Sonu ayrılık!
Yerimiz  bu kara yer…
Her şeye kâdir tanrım, bizi en sonunda                                                    
Arı imandan ayırmasın…                                                                           
Ak pürçekli analarımızın yeri uçmak olsun,                                                        
Ak sakallı atalarımızın yeri cennet olsun… 
Cümle günahlarımız derlenip toplansın,
Adı güzel, kendi güzel Hazreti Muhammed Mustafa aşkına
Bağışlansın…
* * *
Ey gözden uzak, gönle yakın,                                                                                              
Her şeye kâdir olan yüce tanrım…
Karşı yatan kara dağın yıkılmasın               
Gölgelice ağaçların kesilmesin
Karlı buzlu akan görklü  suların kurumasın
Ektiğimiz göversin,
Diktiğimiz yeşersin…
Çevremiz biçim biçim ağaç, renk renk çiçek dolsun…
Altın perçemli oğullar, sırma saçlı kızlarımız olsun..
Bozkurt soyumuz artsın, çoğalsın…
Dünya durdukça dünyaya yayılsın…
Uzayan kol bizden olsun…                                                                        
* * *
Görklü tanrım,
Ak yüzümüze kara çalınmasın…                                                                          
Yeşil umutlarımız kırılmasın…                                                                  
Bizleri elsiz ve ayaksız bırakma…                                                                                  
Bizleri namerde muhtaç etme…                                                                   
Malımız çok, düşmanımız yok olsun…                                         
Hastalarımıza şifa eyle,                                                                   
Düşmanlarımıza cefa eyle,                                                                     
Soyumuzu reha eyle…                                                                             
Bölücüye, yıkıcıya aman verme…                                                                
Onları kahret, yer ile yeksan eyle…                                                                 
Evimiz yıkılmasın…ocağımız sönmesin…                                   
Yiğitlerimiz ölmesin…                                                                                             
Vatanımız  bölünmesin…                                                                               
Ayımız günümüz dönmesin…
* * *
Üstte mavi gök basmayıp,
Altta yağız yer çökmeyince
İlimiz, töremiz bozulmasın…
Alnımıza kara yazı yazılmasın…
Darda kalırsak, elimizden tut, kaldır…
Milletimizi ereksiz, yiğitlerimizi yüreksiz bırakma…
Meydanlarımızı pehlivansız,                                                         
Vatanımızı kahramansız bırakma ey tanrım!...
* * *
Ey hanlar hanı…Ey yüceler yücesi…                                       
Her şeye kâdir tanrım…
Gökyüzünde parıldayan güneşin
Daim bizi ısıtsın, ışıtsın, aydınlatsın, sönmesin…
Ay yıldızlı al bayrağım, nazlı nazlı göklerde dalgalansın,
Bir an yere inmesin…
Ezanımız, dünya durdukça okunsun,
Gökkubbeden hiçbir vakit dinmesin…
Çin denizinden Atlantik'e, Kuzey Buz Denizi'nden Akdeniz'e,
Baltık'tan Hazar'a, yedi deniz, yedi iklimde Türk Dünyası,                                            
Hem dilde, hem fikirde, hem de işde birlik olsun…
Kızılelma, hayal değil, gerçek olsun…                                                        
Bir olalım, iri olalım, diri olalım…                                                
Geleceğimiz aydınlık ve mutlu olsun…                                                     
Nevruz tepsisinde bolluk olsun..                                                      
Gönüllerde hoşluk olsun…                                                                               
Barış olsun, birlik olsun, dostluk olsun,
* * *
Beşbin yıllık kökleriyle, Ergenekon geleneğiyle,                                            
Türk'ün kadim kültürüyle...                                                                                    
Turan elinin, Türk Dünyasının,                                                                 
Ergenekon'dan çıkış bayramı,                                                                 
Nevruz yeni gün bahar bayramı,                                                                
Nevruz toyu kutlu olsun…
Ulu tanrım! Türk milletini korusun ve yüceltsin…
"Büyük Türklük" dâvasına ömrünü fedâ edenlerin
Allah yardımcısı olsun,
Bu uğurda çalışırken vefat edenlerin                                               
Ruhu şâd, mekânı cennet olsun…
âmin… âmin… âmin…
El-Fatiha…
Yavuz Kaçtan ALINTI
Anahtar Kelimeler

Yorum Gönder

@name x