DÜNYATÜRKLERİ KIRGIZ

10 Eylül 2020 Perşembe 20:26

KIRGIZLAR veya KIRGIZ TÜRKLERİ ; çoğunluğu KIRGIZİSTAN'da yaşayan Türk Halkı; Türklerin bilinen en eski yazılı belgeleri olan YENİSEY ve ORHON YAZITLARI'nda Kırgızlar; Tarihleri çok eskiye dayanan TÜRK KAVİMLERİ arasında zikredilmektedir

DÜNYATÜRKLERİ KIRGIZ
KIRGIZLAR veya KIRGIZ TÜRKLERİ ; çoğunluğu #KIRGIZİSTAN " da yaşayan Türk Halkı ; Türklerin bilinen en eski yazılı belgeleri olan YENİSEY ve ORHON YAZITLARI "nda Kırgızlar ; Tarihleri çok eskiye dayanan TÜRK KAVİMLERİ arasında zikredilmektedir ;;
2. yüzyılda bugünkü Kırgızistan topraklarından Doğuya ve Kuzey Doğuya uzanan bölgede ;
TANRI DAĞLARININ DOĞU İLE KUZEY DOĞUSUNDA } kurdukları anlaşılmaktadır ;
Kırgız sözünün çıkış yeri üzerine farklı iddialar bulunmaktadır ; Kırgız Etnonimi üzerine yapılan bazı çalışmalar sözcüğün
Kırgızistan Bayrağında Güneş benzeri şeklin etrafındaki Kırk Işık Süzmesi buna göndermedir ; Ayrıca bir başka Teori ise
Türkiye'de Eskişehir Seyitgazi'de bir dağ adı olarak varlığını sürdürürken Balıkesir şehri içinde Altıeylül mahallesinde bir sokak adı olarak çoktan beri söylenegelmiştir.
Çin ve Arap kaynaklarında
YEŞİL ve MAVİ GÖZLÜ ; KIZIL SAÇLI SARIŞIN olarak geçen KIRGIZLAR EN ESKİ TÜRK HALKLARINDAN BİRİDİR ;
Ön Kırgızların Moğol kabileleriyle yaptıkları evlilikler sonucu günümüz Kırgızları ortaya çıkmıştır ;
KIPÇAK TÜRKLERİ gibi Türklerden oluşmuşlardır ;
*HİUNG~NU DEVLETİNİ oluşturdular ; Hiung~nuların dağılması üzerine Kırgız Türkleri Yenisey Kırgız Kağanlığı'nı veya Hanlığı'nı kurdular ; Dördüncü yüzyılda kurulan
YENİSEY KIRGIZ HANLIĞI ; BAYKAL GÖLÜ "nden TİBET "e kadar genelde Türk topluluklarının yaşadığı bölgelerde hakim oldu ; Günümüzdeki HAKAS KIRGIZLARI ; bu dönemde ana kütleden koptular ;
Moğol istilası öncesinde Avrasya
6. yüzyılda kurulan GÖKTÜRK KAĞANLIĞI ile tıpkı OĞUZLAR gibi Birlik kurmayı kabul etmeyen Kırgızlar ; Çin'in güçlenmesinden tedirgin olup *MUKAN KAĞAN döneminde Göktürklere bağlandılar ; Böylece Türk toplulukları Göktürkler sayesinde tek bayrak altına tekrar toplandılar ; Göktürklerin ; Çin hakimiyeti altına girdiği 630-680 yılları arasında Kırgızlar Çin işgaline karşı başkaldırıp ayrı olarak yaşadılar ;
*İKİNCİ DOĞU GÖKTÜRK KAĞANLIĞI "nın kurulmasıyla yeniden Göktürk Kağanlığı ile birleştiler ; Kırgızlar bu dönemde sık sık yönetime ayaklandılar ; Kırgızlar ; Göktürk Kağanlığı'ndan sonra UYGUR KAĞANLIĞI hakimiyetine girdiler ; 840 senesinde Uygur Kağanlığını yıkarak kendi
*KIRGIZ TÜRK KAĞANLIĞINI kurdular ;;
Kırgızlar 840 yılında Türk Tarih sahnesinde önemli bir adım attılar ve ÖTÜKEN ve çevresini ele geçirdiler ; Bugünkü Kırgız Kültürünün temelini oluşturdular ;
Kırgızlar 840 yılında Orhun bölgesine giderek Uygur hakimiyetini ortadan kaldırdılar ve Orta Asya hakimiyetini ele geçirdiler ; Türk Kağanlıklarının millî merkezi Ötüken olmak üzere KIRGIZ KAĞANLIĞI kuruldu ; *KARAHANLILAR "ın tesiriyle İslam dinini kabul ettiler ; Kırgız Kaynaklarına göre ;
10. yüzyılda 200 bin müslüman Kırgız ailesi vardı ;
Türk Tarihi 900yılında ;
920 yılında MOĞOL KİTAN DEVLETİ ;
Kırgızları baskıya uğratarak ;
1 Yenisey Nehri kıyılarında Göktürk harfleriyle yazılmış yazıtlar bıraktılar ;
Kırgızlar, Moğollardan sonra Timur ve Özbek Hanlığı içerisinde yaşadılar. Daha sonra 17. yüzyılın sonlarına kadar "hanlık" seviyesinde varlıklarını devam ettirmişlerdir ;
1870 "lerde HOKAND HANLIĞI "yla beraber hareket eden Kırgızlar ; Ruslar "ın
Hokand Hanlığı'nı yıkmasıyla beraber Rus hakimiyetine girdi ; 1863'te kurulan Orta Asya Rus Generalliği'ne bağlanan Kırgızlar ; Rus çarına karşı sürekli ayaklanmıştır ; Pek çok Kırgız Kabilesi Afganistan'a ve Uygur bölgesine göçmüştür ;
Kırgızlar ; 1917'de Rusya'da meydana gelen ihtilal sebebiyle Orta Asya'da kurulan ve 1918 yılının sonunda yıkılan bağımsız
*ALAŞ ORDA "ya katıldılar ; Sovyet-Ruslar bölgeyi 1918'de tekrar ele geçirmiştir ; 1920'de Kırgız bölgesini içine alan
1924'te *KARA KIRGIZLARI ÖZERK OBLASTI HALKINI oluşturmuşlardır ve
1926'da KIRGIZİSTAN ÖZERK SOVYET SOSYALİST CUMHURİYETİ "nin kurulmasıyla KIRGIZLAR ; ULUSALLAŞMIŞTIR ;;;;;
Anahtar Kelimeler

Yorum Gönder

@name x