FLAŞ HABER

“EDEB YA HÛ”

05 Şubat 2020 Çarşamba 09:36

​Cümlemizin malumu olduğu gibi, uzun bir zamandan beri, ülkemizin bazı televizyon kanallarında yapılan ‘panel’ tarzı programlarda edepsizlik yaparak, milletin asabını bozmaktadırlar. Malumdur ki; “Edebi olmayanın ilmi, sabrı olmayanın dini, iffet ve korkusu olmayanın Hakk’a bağlılığı yoktur.”

'EDEB YA HÛ”
​Cümlemizin malumu olduğu gibi, uzun bir zamandan beri, ülkemizin bazı televizyon kanallarında yapılan ‘panel’ tarzı programlarda edepsizlik yaparak, milletin asabını bozmaktadırlar. Malumdur ki; “Edebi olmayanın ilmi, sabrı olmayanın dini, iffet ve korkusu olmayanın Hakk’a bağlılığı yoktur.”  


​Mevlana da derki; “İnsanoğluyla hayvan arasındaki fark edeptir. Eğer insanoğlunun edepten nasibi yoksa insan değildir.” Yine denir ki;
​Ehl-i irfan meclisinde aradım, kıldım talep
​Her hüner makbul imiş, illa edeb illa edeb


​Bu ölçülere dikkat etmeden programlar düzenleyenlerin maksadı milletin önünü açmak değil, sosyal ve siyasal kaos oluşturmaktır. Bunların diğer bir maksadı ise konuşmacıları ajite ederek, toplumun huzurunu bozmaktır.
​Çünkü bu nevi kanallar, gördüğümüz kadarıyla, ayrıştırıcı, ötekileştirici yayınlarıyla milletin bütünlüğünü bozmaktadırlar.

Mehmet Akif der ki;
​Şarka bakmaz, garbı bilmez görgüden yok payesi
​Bir kızarmaz yüz, bir yaşarmaz göz, bütün sermayesi


​Ayrıca bunlar milletimize faydalı bilgiler aktarmak yerine, milletin etik ve estetik değerlerini de bozmaktadırlar. Ukalaca ve bilgisizce, bir nevi milletle dalga geçmektedirler. Böylece ülkemizin, her açıdan kaosa düşmesine zemin hazırlamaktadırlar.
​Çünkü seyrettiğimiz ve çoğunluğu ihtiva eden konuşmacıların seviyesi nasırlaşmış olduğundan, millete verebilecekleri tek şey kavga ve gürültüden ibarettir. Diğer taraftan bunların tutumu, milletimizin büyükçe bir bölümünü siyaseten mankurtlaştırmaktadır. Bu hal kültürel yozlaşmaya sebebiyet vermektedir. Bunun üzerine siyasi taassup da eklenince sonuç gün geçtikçe daha da vahimleşmektedir.


​Günümüzde basın ve iletişim vasıtaları tarafgirane hareket ettikleri için gerçekler göz ardı edilmektedir. Sebebi ise düzencilerin menfaatlerini korumaktır, yoksa milleti enforme etmek değildir.


​Önemli olan sağlam bilgiye ulaşmak için milletimizi yönlendirmektir. Seyrettiğimiz programlar ise bilgiden uzaklaştırıcı ve bölücülüğü körüklemektedir. Bugün eski panelistlerin kültür zenginliğini, edebini de mevcutlarda görmemekteyiz. Bundan da millet olarak üzüntü duymaktayız.


​Zira geçmişte liderlerin, akademisyenlerin, kalemşörlerin konuşmaları, yazmaları son derece doyurucu idi. Konuşmacıların muhataplarına bakışı son derece edebane idi. Birbirinin sözünü kesmez, dinleme nezaketini eksik etmezlerdi ve millete örnek olmaya çalışırlardı. Böylece dinleyiciler de yapılan konuşmalardan müstefit olurdu. Bunlar gerçek dışı konuşmaz, fikrin, zikrin gelişmesinin önünü açarlardı. Yanlış ve eksik konuşmayı ayıp sayarlardı.

Zira Kaygusuz Abdal der ki;
Edeb gerektir kula / Ta işi temiz ola
Edepsiz girme yola / Var edeb öğren edeb


​Bugün ise yapılan programların büyük çoğunluğunda ifade etmeye çalıştığımız hassasiyetin zerresi yoktur. Konuşmalar argo, davranışlar külhanvari, avaz gürültüsü berdevamdır. Bu görüntüler asap bozucudur. Moderatörler de bir başka âlem. Bilgisizce bir anlayış içinde ve siyasi rüzgâra göre yönetmeyi tercih ettiklerini görüyoruz. Bunun milleti uyutmak ve uyuşturmaktan öte bir faydası yoktur.


​Onun için:
• Milletimiz bilgi yozlaşmasına sebebiyet veren bu tarz programları dinlememeli, seyretmemeli, hatta protesto etmeli, böylece hem panelistleri, hem de moderatörleri hizaya getirmelidir.
• Bilgi yoksunu panelistleri konuşturan ve onları kavgaya tutuşturan TV’lerin ekranları protesto edilmelidir.
• Milletin asabını bozucu kavgaları ve gürültüleri sergileyen konuşmacıların ekranlardan uzak tutulması için, TV sahiplerine mesajlar gönderilmelidir.


Neyzen Tevfik der ki;
Ehl-i irfan meclisinde ne gezer şu hergele
Tut kolundan at dışarı, çek kapıyı sürgüle
Bunlar için ayrıca denir ki;
​Bir yol bulur kendine dere tepe düz gider
​Nice yüzlere bakıp, o yine yüzsüz gider.
​Bir insan ki unutmuş, utanıp sıkılmayı;
​Sığır gelmiş dünyaya, dünyadan öküz gider.


​TV kanallarımızın birçoğunda, edebe ve ahlaka mugayir konuşmaların yapıldığı cümlenin malumudur. Bunların edeb dışı davranış ve konuşmalarını bizlere aktaran TV sahiplerine, etik ve estetik değerlerimizin yozlaşmasına sebebiyet verdikleri için, hakkımızı asla helal etmiyoruz.


​Ayrıca moderatör gibi geçinenleri ve konuşmacı olarak katılanların birçoğunu da yaptıkları konuşmalardan dolayı milletimiz yürekten tel’in etmektedir.


​Bilgisiz, tecrübesiz aynı zamanda son derece nadan olan bu insanların bize verebileceği hiçbir şey yok, asabımızı bozmaktan gayrı.


​Hele hele yandaş televizyonların ve gazetecilerin vicdan azabını artıran anormal görüntülerinden bıkmış durumdayız. Bunların büyük bir çoğunluğu himmete muhtaçtır. Birikimleri yoktur. Sadece kavga ve gürültü çıkarmak için, toplumun sabır taşını çatlatmak için işbaşı yaptıklarını da biliyoruz. Millete ve yeni nesle yazık ediyorsunuz, yazık…  


​Selam doğru yola uyanlara olsun. (Taha/47). Cağaloğlu – 03.02.2020

​​​​İsmail MÜFTÜOĞLU
Anahtar Kelimeler

Yorum Gönder

@name x

Toplam Yorum Sayısı 6

Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

Tırak Kor 3 hafta önce yorumlandı

""edep ya hü""tamamen cahilce ve manasını kaydıran bir söz.**hü""diye ülkede bazı kesimlerin sürekli söylediği "hü""hiç bir manaya gelmez.onun tasavvuftaki adı""hu!!dur**hu...Allah(c.c)nin isminin karşılığıdır..""**edep ya hu!!****Allahı araya katarak ".edep ten bi haberlerin,.insanların namus ve ahlakından önce"imanını durmadan tazeleyen"edep tir..***akıl-iman-haya'edep(bundan gelir**"hü"değil **hu!!dur düzeltelim lütfen.hü"diye manevi bir tanım yoktur.uydurma dır bu "hü*"""hu""tasavvufidir.

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

Kabızbeyinliler 3 hafta önce yorumlandı

gelecekte bu yeni nesiller yönetecek.yani bu ülkede insanların edebli hayalı olmasını sağlayacak neden bir kanun yok.hep ahlak ve namus dışı argumanlara sahip olan ağzı kemçük kendine bile hayrı olmayan şerrefsizleri neden kanunlarımız korur anlmamadım.(yani genel kanı kanunların bunları koruduğu yönünde sosyal hayat bunu söylüyor(tv..basın.tbmm.vekiller)demekki ..kanunlarımız ve ülkedeki bu tür azınık aptal yavrularının hakkından ne gelir-tiz elden yerli-milli kanunları yapmak gelir.

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

Kabızbeyinliler 3 hafta önce yorumlandı

verme araçları bbunları düzenmlemeye kalksan orospu fahixe bir şerrefsiz bokçuvalı bir alüfte ortaya çıkar ve kameralara baka baka==>sevişirim evlenmem -hamile kalırım doğurmam"diyecek kadar sanki götünden sıçacak hamile kaldığı it soyunu.böyle mamcık kelleler var.benim özel hayatıma karışma -ulan senin özel hayatını tevler veriyor bu verdikleri senin özel hayatının sokak köpeklerinin birbirini düzmesine çok benziyor ve milletimin günahsız yeni yetme bireylerini zehirliyor.bu ülkeyi

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

Kabızbeyinliler 3 hafta önce yorumlandı

bu kabız beyinli sözüm ona muhalefitliğin bile"f"sini bilmeyenler bu necip milletin seçtiği aziz evlatlarına.belgesiz hakaratamiz.temizlenmesi zor yalanlar ve iftiralar ile yetmedi bu ülkesi için koşturan güzelim insanlarımızın halkın şuuru ile 16 senedir seçilenlere. utanmasalar en mahrem lerine bile sövmekten geri kalmıyorlar bunları gösteren tevler hala ağızlarından bok işiyorlar konuşma yerine.yani demem oku.tevler ayaksız sosyal hayatı menfi ve lmüsbet yönde oluşturan haber verme

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

Kabızbeyinliler 3 hafta önce yorumlandı

öteki sanatçı ahbaplarının terk ettiklerini alıp nikahsız dikişe dikişe gezmekteler ve magazin kültürü bunu onurlu olarak millete gösterme-millet demekteki şu ../.../...- mahlukların bakarmısın ben yapsam zina bunlar yapsa magazin kültürü oluyor diyorlar..yani.tevlerde/yalan-ifsat saçma-milletin gözüne baka baka devlet için 24 saati bile kendilerine yetmeyen asil devletimin gayretkah o cerasetli insanlarımızın amaç ve bütün vücudtaylarını taşın altına alarak ülkesi için koşturanların

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

Kabızbeyinliler 3 hafta önce yorumlandı

**tek çare...ama tek çare....türkiye cumhuriyeti kanunlarının""yerli ve milli oharak tekrardan düzenlemnmesi""hukuk ve onun dayandığı kanunlar layüsel değil .insandan çıkma.o halde türk milletinin...kamusuna aykırı olan kanunlar ayıklanmalı.modernite kanunlar ile gelmez.modernite insanların yaşantısı ve ekonomisindeki düzgünlük ile olur.yoksa teveler sadece bu ülkeye zarar verimyor.bu ülkenin sözde sanatçısı olanlardaki ehliyetsizlik-biraz şöhret ve para görenler anında karılarını bırakıp

0 Kişi beğendi.