Erzincan-Gümüşhane-Trabzon demiryolu ve traceca projesi

06 Mart 2021 Cumartesi 11:32

Karadeniz Bölgesinden güneye doğru bağlantıların tüneller ile sağlanmış olduğu günümüzde en büyük müşkülat, aniden yükselen dağların kıyıya paralel bazen de dik olacak şekilde yer almasıdır.

Erzincan-Gümüşhane-Trabzon demiryolu ve traceca projesi

Karadeniz Bölgesinden güneye doğru bağlantıların tüneller ile sağlanmış olduğu günümüzde en büyük müşkülat, aniden yükselen dağların kıyıya paralel bazen de dik olacak şekilde yer almasıdır.

Doğu Anadolu’ya geçmenin en kısa yolu yabancı seyahatnamelerde de yazıldığı şekilde Kastilya elçisi Clavijo’nun 1404 yılında yapmış olduğu seyahatinde de olduğu gibi bir ‘at kafasının’ dahi sığmadığı kayaların arasından geçmek suretiyle  o zamanlar yol dahi olmayan 2032 metre rakımlı  Zigana Dağı üzerinden geçerek Torul’a ulaşıp buradan Harşit Vadisi yoluyla Gümüşhane’ye yönelerek Kelkit‘in Alansa (Gümüşgöze) Köyüne gitmekti. Clavijo bu seyahatını Tebriz’de olduğunu düşündüğü Timur ile görüşmek üzere yapmıştı. 

Karadeniz kıyılarına paralel dağlardan hemen sonra yer alan 1227 metre rakımlı Gümüşhane’den sonra hemen hemen aynı yükseklikteki Erzincan’a doğru 1185 metre eğimle, Doğu Anadolu Bölgesi’ne doğru önce 1550 metre ve daha sonra 1853 metre olacak şekilde bir platoya doğru yükseliş başlar.

Demek ki hızlı bir trenin Erzincan istikametinden Gümüşhane’ye doğru yönelmesinde hemen hemen aynı yükseltide ve düz bir yol ile en yakın il olarak Gümüşhane’ye ulaşımı bundan sonrası için ise bölgedeki en düşük yükseklikteki Zigana Dağı’ndan veya Torul’dan Kürtün istikametinde dönerek 60 Km sonra 500 metreye inecek yükselti ile Tirebolu’ya ulaşılması projeleri de bu şekilde belirlenen güzergahın tespit edilmesi gayesi ile yapılan resmi etüt planlamalarına uyacak şekilde tasarlamak, en iyi mühendislik çözümü olacaktır.

Bu çözümün demiryolu güzergahlarının planlanmasında kullanılan bilimsel tanımlamalara göre;

160 Km/saat hızlı olanına; Konvansiyonel Tren Hattı,

160-250 Km/saat hızlı olanına; Hızlı Tren Hattı 

250 Km/saat hızından daha yüksek olanına; Yüksek Hızlı Tren Hattı

olarak tanımlanmasına yönelik ilgili birimlerce yaptırılan güzergah aşağıdaki tabloda verilen etüt çalışmasına göre trenin Gümüşhane –Trabzon ve Tirebolu arasında Hızlı Tren Hattı olarak, Gümüşhane-Erzincan arasında ise Yüksek Hızlı Tren Hattı sınıflandırmasına göre kullanılabileceğini oraya koymaktadır.  

Bu demiryolu ulaşım parametreleri bize Karadeniz Bölgesinde ve kıyıdaki Trabzon vilayetine en yakın coğrafi konumda olan Gümüşhane’ye kadar yapılacak bir demiryolu güzergâhının ekonomik ve teknik yönden daha avantajlı olduğunu gösterir.     

Burada ana soru ve sorun Karadeniz kıyılarındaki dağlardan geçilmesi için yapılacak bir ölçüde bu yolun tarihi İpek Yolu ve ünlü antik çağ seyahatnamelerinde dile getirilen bir güzergâh olarak tarihsel ve coğrafik nedenlerden dolayı teknik ve ekonomik yönden Gümüşhane-Trabzon bağlantısının yapılması ile ilgilidir.