ESKİ TÜRKLERDE ORTA ASYA VE İLK ANADOLU'YA GÖÇLERİ ZAMANINDA KADINA BAKIŞ

24 Haziran 2020 Çarşamba 11:05

Devrin “İdeal Kadın” hakkındaki düşünce, görüş ve kabulleri kahramanca, yiğitçe ve cesurane bir şekildedir.

ESKİ TÜRKLERDE ORTA ASYA VE İLK ANADOLU'YA GÖÇLERİ ZAMANINDA KADINA BAKIŞ
Devrin “İdeal Kadın” hakkındaki düşünce, görüş ve kabulleri kahramanca, yiğitçe ve cesurane bir şekildedir.

Bunun en güzel açıklamasını M. F. Köprülü’nün T. E. İlk Mutasavvıflar, s, 245’de Kitâb-ı Dede Korkut’tan alıntılayıp anlattığı şu hikâye gösterir;


Kanlı Koca, oğlu kahraman Kanturalı’yı evlendirmek istediği zaman, onun verdiği şu cevap, alplar devrinin kadın hakkındaki ülküsünü pek açık bir surette gösteriyor:

Baba, çün meni iverim dirsin, mana lâyık kız nice olur? Baba men yerimden durmadın evvel durmuş ola, men karakoç atıma binmedin evvel binmiş ola, men kanlı kâfir iline varmadın ol varmış, mana baş getirmiş ola, dedi.”

İşte görülüyor ki Kanturalı’nın yani o devir alpları’nın istediği kadın, aşk vs. gibi duygularla hayal ettikleri değil, cengâverlik hisleri bakımından erkeklerden tamamen farksız bir kahramandır.Resim: Türk Altay Destanı Kadın Kahraman Ochy-Bala.

Türk İkonografik Duruşu.. Bir Elinde Türk Ant Kadehi ve Diğerinde Silahı.

Erhan AKÇAY
Anahtar Kelimeler

Yorum Gönder

@name x