Gazneliler'den, Taliban'a

21 Ağustos 2021 Cumartesi 17:04

Bir zamanlar Afganistan'ın ismi "Güney Türkistan" ve Erenler menbaı Horasan idi. Şu anda bile Türkler nüfusun en az yüzde 30'unu teşkil ediyorlar. Halen 28 vilayetin 12'sinde Türkler çoğunluktadır.

Gazneliler'den, Taliban'a
Bir zamanlar Afganistan'ın ismi "Güney Türkistan" ve Erenler menbaı Horasan idi. Şu anda bile Türkler nüfusun en az yüzde 30'unu teşkil ediyorlar. Halen 28 vilayetin 12'sinde Türkler çoğunluktadır.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı forsunda Türk Devletlerini temsil eden 16 yıldızdan ikisi Gazneliler ve Büyük Timur Devletini simgeler. Peştun ile Afgan aynı manada kullanılır. Ancak Afganistan Peştunlar'dan ziyade bir Türk yurdudur. Bazı ülkeler bunu inkâr etse de tarihî kaynaklar ortadadır. Tarih gibi delil var mı?

Milat'tan önce 125 ile Milat'tan sonra 40 yılına kadar Afganistan'da Saka Türkleri'nin hüküm sürdüğü biliniyor. MS 40-425 arasında Kuşanlar ve MS 425-566 Akhunlar devlet kurdular. Bundan sonra Türkler İslamiyetle şereflendiler. Sultan Mahmud'un kurduğu Gazneniler (999-1030) ilk Müslüman-Türk devleti olarak tarihe geçti. Hindistan'a kadar genişleyen ve şu anda ABD bombalarıyla bombalanan Gazze başkent idi.

1040 yılından sonra Selçuklular Afganistan'a hakim oldu. 12. asırdan sonra Harzemşahlar, Büyük Timur Devleti (Başkent Herat), Babürler, Avşarlar, Türkistan Beylikleri, Astrahanlar yöreye hükmettiler. Dikkat ettiğiniz gibi bu devletlerin hepsi Türk'tür ve bu topraklarda medeniyet adına göreceğiniz her eser (Mezar-ı şerif, Herat Ulu Cami gibi) Türklere aittir. Rus ve İngiliz işbirliği 1887'de Türkistan Beyi Şerif Han'ın öldürülmesinden sonra Türk hakimiyeti sona erdi. İngiltere ve Rusya aralarında anlaşma yaptılar.

Buna göre; "Rusya Türkistan'ı (Kazakistan, Türkmenistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan)ı ilhak edecek, İngiltere ise Hindistan'ı müstemleke yapacaktı. İkisi arasında Güney Türkistan "Tampon ülke" olarak kalacaktı. Bu ülke "Afganistan" adı altında Peştunlar'a bırakılacak ve Türklerin bu bölgedeki hakimiyetine son verilecekti. Türklerin hiçbir zaman büyük ve güçlü devlet olmasına müsaade edilmeyecekti.

Bu anlaşma halen yürürlüktedir. 1887'den sonra Afganistan'da (Güney Türkistan'da) Türkler devletin her kademesinde dışlandılar ve devre dışı bırakıldılar. Sadece Afganistan'da değil Hindistan ve İran'da da Türk hakimiyetine son verildi ki bu bir Rus-İngiliz hilesiydi.

Şimdi muhasebe vakti 1978'de komünist darbe yapan Teraki ve diğer marksist liderler Peştun idi. 1979-1989 Rus işgali ve sonrası iç savaşta ölenlerin çoğu Türk asıllıdır. Ruslara karşı zafer kazanan komutanların büyük ekseri 89 sonrası iç savaşta öldürüldüler. Talibanları 1994-2001 arası iktidar yapan ABD ve Pakistan'dır.

Talibanlar Peştun kavmiyetçiliği yaptılar ve çok kan döktüler. Elbette şu anda ABD bombaları altında inleyen Afganlılar bizim din kardeşlerimizdir ve belki bin kere yazdım "ABD zalim kere zalimdir!" Ama Taliban'a da şunu sormak gerek: Batı ile hiç işbirliği yapmadılar mı?

 Panşir Aslanı diye tanınan destan kumandan Ahmed Şah Mesud'u kameranın içine yerleştirilen bir roketle öldürdüler ki böyle bir silah sadece CIA'nın elinde vardır. Şimdi ellerini vicdanlarına koyup düşünseler iyi ederler. Görüyorsunuz değil mi?

"Ah alanlar" mutlaka bedel ödüyorlar.

M. Necati Özfatura

Anahtar Kelimeler GaznelilerdenTalibana

Yorum Gönder

@name x