Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, sözlü sınavla açıktan personel alacak

17 Mart 2015 Salı 09:56

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, ticaret il müdürlükleri ile gümrük ve ticaret bölge müdürlüklerine eğitim uzmanı, tüketici hakem heyeti raportörü, muhafaza memuru, muayene memur ve memur alımını sözlü sınavla yapacak. Bin 23 memur alımı...

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, sözlü sınavla açıktan personel alacak

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, ticaret il müdürlükleri ile gümrük ve ticaret bölge müdürlüklerine eğitim uzmanı, tüketici hakem heyeti raportörü, muhafaza memuru, muayene memur ve memur alımını sözlü sınavla yapacak. Bin 23 memur alımı için başvurular 27 Mart’ta sona erecek.

Bakanlığın memur alım ilanına göre, belirtilen kadrolara sözlü sınav sonrası açıktan atama yapılacağı bildirildi. Başvuruları 27 Mart’ta sona erecek sözlü sınavlar, 20 Nisan-12 Mayıs 2015 tarihleri arasında yapılacak. Sözlü sınavlara girmek isteyenlerin, Bakanlığın kurumsal internet sitesinde (www.gtb.gov.tr) yer alan iş talep formunu elektronik ortamda doldurarak müracaat etmeleri gerekiyor.

İlanda sözlü sınavla ilgili şu bilgilere yer verildi: “Sözlü sınava, KPSS başarı sırasına göre atama yapılacak kadro sayısının üç katı aday çağrılacaktır. Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan birden fazla aday bulunması halinde, bu adayların tümü sözlü sınava çağrılacaktır. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların ad ve soyadları ile sınav yerleri, sözlü sınav tarihinden en az on gün önce Bakanlık kurumsal internet sitesinde ilan edilmek suretiyle duyurulacaktır. Ayrıca, adaylara yazılı bildirimde bulunulmayacaktır. Sözlü sınavda başarılı olan adayların ad, soyad, atanacağı unvan ve aday numaralarının yer aldığı listeler, sözlü sınavın bitimi tarihinden itibaren en geç on beş iş günü içerisinde Bakanlık kurumsal internet sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca adaylara tebligat yapılmayacaktır… Sözlü sınavda adayın, ‘kavrama, muhakeme ve ifade yeteneği; liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu; özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı; bilgi düzeyi, genel yeteneği ve genel kültürü; bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı’ yüz tam puan üzerinden değerlendirilecektir.”

Sözlü sınavda en az 70 puan alanlar başarılı sayılacağının belirtildiği açıklamada, “Adayların başarı puanı, KPSS puanı ile sözlü puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanacaktır. Başarı puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle, atama yapılacak olan kadro sayısını geçmeyecek kadar asil aday belirlenecektir. Adayların başarı puanının eşit olması halinde; KPSS puanı yüksek olana, bunun eşit olması halinde aynı puanı alan adaylar arasından diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde de yaşı büyük olan adaya öncelik verilecektir. Sınavı kazanan adayların atamaları, istenilen belgelerin ilan edilecek olan son teslim tarihini takip eden otuz gün içerisinde bilgisayar ortamında kura usulü ile yapılacaktır. Atamalara ilişkin liste, Bakanlık kurumsal internet sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca, ilgililere yazılı tebligat yapılacaktır. Başvuruda bulunacakların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel şartlara sahip olmak, 2014 yılı KPSS'de, KPSSP3 ve KPSSP93 puan türlerinden 70 ve üzeri puan almış olmak şartlarını taşıması gerekiyor.”

Anahtar Kelimeler

Yorum Gönder

@name x