HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ ve HUKUK DEVLETİ

26 Kasım 2020 Perşembe 18:17

Günümüzde, çağdaş bir devlet olabilmenin başlıca koşulu, demokrasi ilkesini o devlette tam olarak uygulayabilmekten geçer.

HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ ve HUKUK DEVLETİ


Günümüzde, çağdaş bir devlet olabilmenin başlıca koşulu, demokrasi ilkesini o devlette tam olarak uygulayabilmekten geçer.

Demokratik bir devletin temel unsuru ise, HUKUK DEVLETİ olmak ve HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNÜ sadece teorik değil, pratikte de özümseyerek tatbik etmektir.

HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ; YARGININ bağımsızlığı ve tarafsızlığı, YASAMANIN ve YÜRÜTMENİN de bağımsızlığı anlamına gelir.

Demokratik teamüller gereği, hukukun üstünlüğüne, herkes eşit olarak uymak zorundadır.

Bu üstünlük, bireysel özgürlüklerin ve vatandaş olabilme yeterliliğinin baş koşuludur ve demokrasinin olmazsa olmazıdır.

Kişi hak ve özgürlüklerinin, devlet erki karşısında korunumunu sağlar.

Hukukun üstün olduğu ülkelerde, tutukluluk ve hükümlülük ayrımları nettir ve kişi, hüküm olmadan aylarca içerde tutulamaz.

Hukuk kuralları herkese eşit biçimde uygulanır.

Para, mevkî ya da güç ayrımı olmaz; bu da, hukuk önünde herkesin eşitliği demektir.

Hukuk Devleti, tüm uygulama ve etkinliklerinde, eşitlik ilkesini gözetir.
Kişilere, inançlarına, görüşlerine, ırklarına, kimliklerine ve yaşam biçimlerine göre ayrım yapmaz.

Devlet, vatandaşlar karşısında tamamen tarafsız davranır.

Temel hak ve özgürlüklerin korunmasında sadece, iç hukuk normları değil, uluslararası sözleşmelerle oluşan hukuk da önemlidir ve uyulması zorunludur. Sözleşmeye uymayan devletler için, bazı yaptırımlar uygulanır.

Ulusal düzeyde ANAYASAYA, uluslararası boyutta kimi sözleşmelere uyulması ve bunlara uygunluğun yargı yoluyla sağlanması, temel hak ve özgürlüklerin ve azınlığın çoğunluk karşısında korunması, günümüz HUKUK DEVLETİNİN ve HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ ilkesinin belirleyici özelliğidir.

Hukuk Devletinin en önemli unsurlarından biri de, toplumda, yönetimin hukukla bağlı olduğu inancının yerleşmiş olmasıdır."


(ALINTI)
Anahtar Kelimeler

Yorum Gönder

@name x