İkinci: Okullar, kurslar için yüksek meblağlarda kayıt parası istiyor

02 Haziran 2015 Salı 15:44

Eğitim Sen Trabzon Başkanı Muhammet İkinci, özellikle 12. sınıf öğrencileri YGS ve LYS`ye daha rahat hazırlanabilmek için temel liselere yöneleceğini söyledi. Devlet okullarının öğrencilerin kaçışını önlemek için fiilen dershanecilik...

İkinci: Okullar, kurslar için yüksek meblağlarda kayıt parası istiyor

Eğitim Sen Trabzon Başkanı Muhammet İkinci, özellikle 12. sınıf öğrencileri YGS ve LYS`ye daha rahat hazırlanabilmek için temel liselere yöneleceğini söyledi. Devlet okullarının öğrencilerin kaçışını önlemek için fiilen dershanecilik faaliyeti yapar hâle getirildiğine de dikkat çeken İkinci, bazı okullarda etütler ve hafta sonu kursları için yüksek meblağlarda kayıt parası istendiğini savundu.

İkinci, yaptığı yazılı açıklamada, AKP iktidarı döneminde en geniş ve en yaygın kamu hizmeti olan eğitim alanında hem içerik olarak hem de örgütsel işleyiş açısından piyasa merkezli bir ‘işletmecilik’ anlayışının benimsendiği savundu. Eğitim biliminin en temel ilkeleri ve halkın ihtiyaçları gözardı edilerek sayısız yasal değişiklik ve fiili uygulamaya imza atıldığını, bunun eğitimin en temel sorunları çözülmek bir yana daha da artırdığını öne süren İkinci, şu ifadeleri kullandı: “AKP iktidarı döneminde sayıları iki kat artan dershanelerin temel lise adı altında özel okula dönüştürme girişimlerinin ilk sonuçları ortaya çıkmaya başlamıştır. Türkiye’deki bütün dershaneler 1 Eylül 2015 tarihinde resmen kapatılacaktır. Dershane hizmetini haziran ayında sonlandırmaları gereken bu kurumların yerini “temel liseler” alacak. Kamusal eğitimin tasfiyesi olan bu liseler, hem ortaöğretim programını uygulayacak hem de öğrencilerini üniversite sınavına hazırlayacaktır. Normal okullarda haftalık 40 saat ders olmasına karşın, temel liselerde haftalık ders saatinin 25 saat olması planlanmakta, bu durum özellikle 12. sınıf öğrencilerinin bu liselere kayıt yaptırmasına neden olmaktadır. Her ne kadar bu kurumların adı temel lise olsa da pratikte yine dershanecilik faaliyeti yapılacak, lise müfredatı büyük ölçüde göstermelik olarak uygulanacak; böylece zaten sorunlu olan lise eğitiminin niteliği daha da düşecektir.”

Temel lise adı altında öğrenim verecek ve öğrencileri üniversite sınavına da hazırlayacak olan bu liselerin ücretleri şimdiden dershanelerin 3 katını bulduğunu anlatan İkinci, şöyle devam etti: “AKP hükümetinin dershaneleri kapatma yönündeki kararı sonucu velilerin sınavlara hazırlık faturası en az 3 katlanmış, lise son sınıf fiilen üniversite hazırlık sınıfına dönüşürken temel liselerin son sınıfına kayıt fiyatları 16-25 bin TL arasına yükselmiştir. Bugüne kadar bin 300 dershane temel lise olmak için başvurmuş; bazıları ruhsat alarak önümüzdeki eğitim-öğretim yılı için kayıt almaya başlamıştır. ‘3 bin TL eğitim teşviki’ ile tanıtılan ve dershaneden dönüşen temel liseler ile özel okullar arasındaki rekabet öğrencileri ve velileri mağdur etmeye başlamış, özellikle 12. sınıf öğrencileri YGS ve LYS`ye daha rahat hazırlanabilmek için temel liselere yönelmiştir.”

İkinci, temel lise uygulamasının bir diğer olumsuz sonucunun da, devlet okullarının öğrencilerin kaçışını önlemek için fiilen dershanecilik faaliyeti yapar hâle getirilmesi olduğunu dile getirdi. Bazı okullarda etütler ve hafta sonu kursları için yüksek meblağlarda kayıt parası istendiğini savunan İkinci, şunları kaydetti: “Okul yöneticileri öğrencilere, temel liselerin yaptığı gibi yasal programı kağıt üzerinde yapıp öğrencileri sınava hazırlayan bir eğitim verilmesini bile teklif edebilmiştir. Öğrencilerin özellikle sınava girecekleri yıl kayıtlarını her biri 'özel işletme' olan temel liselere aldırmaları, devlet okullarındaki öğretmenlerin daha başarısız olduğu algısı yaratmakta, sınav başarısı temel liselere, olası başarısızlıklar ise devlet liselerine fatura edilmek istenmektedir. Öğrencilerin temel liselere yoğun şekilde yöneliminin sürmesi durumunda önümüzdeki eğitim-öğretim yılında çok sayıda branş öğretmeninin norm kadro fazlası hâline düşmesi ve bu durumun yeni mağduriyetler yaratması kaçınılmaz görünmektedir. Eğitim Sen; dershanelerin kapatılması ve özel okula dönüştürülmesi sürecini, kamusal kaynakların eğitimin ticarileştirilmesi ve her geçen gün daha fazla oranda piyasalaştırılması için özel okullara, dolayısıyla sermayeye aktarılması olarak değerlendirmektedir. Yapılması gereken, halkın ödediği vergilerden oluşan kamu kaynaklarının devlet okullarına aktarılması, eğitime yeterli bütçe, okullara ihtiyacı kadar ödenek ayrılmasıdır.”

Anahtar Kelimeler

Yorum Gönder

@name x