İSRAİL'DE TEL AVİV İSLÂM ÜNİVERSİTESİ OLDUĞUNU VE MÜSLÜMAN ÜLKELERE LAWRENCE YETİŞTİRDİĞİNİ BİLİYOR MUSUNUZ.? ACABA NEDEN?..

25 Mayıs 2021 Salı 00:22

İsrail İstihbarat teşkilatı Mossad,dünya genelinde faaliyet gösteren,en tehlikeli istihbarat örgütlerinden biri olup; aynı zamanda dünyadaki askeri,ekonomik, politik ve siyasi kontrolü Yahudiler kanalıyla elde tutup,yönlendiren dünyanın en gizli ve esrarengiz istihbarat ağıdır.

İSRAİL'DE TEL AVİV İSLÂM ÜNİVERSİTESİ OLDUĞUNU VE MÜSLÜMAN ÜLKELERE LAWRENCE YETİŞTİRDİĞİNİ BİLİYOR MUSUNUZ.? ACABA NEDEN?..

İsrail İstihbarat teşkilatı Mossad,dünya genelinde faaliyet gösteren,en tehlikeli istihbarat örgütlerinden biri olup; aynı zamanda dünyadaki askeri,ekonomik, politik ve siyasi kontrolü Yahudiler kanalıyla elde tutup,yönlendiren dünyanın en gizli ve esrarengiz istihbarat ağıdır.

Ona militan yetiştirme amaçlı kurulan Telaviv İslam Üniversitesi ise,muhtelif İslami ilimler tedrisatı için Mossad tarafından 1956 yılında hizmete açılmış olup,60 yıldan fazladır eğitime devam etmektedir.

Söz konusu okulun tüm idare ve sorumluluğu Mossad tarafından üstlenilmekte olup; okutulan dersler Mossad’ın belirlediği hedeflere hizmet etmek üzere bu teşkilat tarafından belirlenmekte,öğretim üyeleri ve görevliler Mossad tarafından seçilmekte, üniversite öğrencileri ise Mossad ile daimi irtibat halinde bir şekilde yetiştirilmektedir.

Üniversitede İslam akaidi, tefsir, hadis fıkıh, Arap dili gibi dersler,Yahudi bakış ve anlayışına göre şekillendirilip öğretilmekte ve tüm öğrenciler İslam toplumu yaşam tarzlarını öğrenip,Müslümanlar arasında birer Müslümanmış gibi yaşamaları için,İslam coğrafyalarına uygulamalı tatbikatlara gönderilmektedir.

Psikologlar, sosyologlar, iletişim uzmanları ve siyasi kişiler nezaretinde devam eden bu uzun süreli fiili uygulamalı eğitimler,tam bir Müslüman alim zannedilecek maharet kazanılana kadar devam ettirilerek,dünyanın değişik yerlerine görevlerini ifa etmeleri için nakledilmektedir.

Bu nakil aşamasında son derece titiz ve profesyonel bir çalışmayla önce hedef ülkenin coğrafi bölgelerine göre,insan özellikleri ve yaşam biçimi haritası çıkartılarak,bu noktalara ona göre ılımlı ve radikal ajanlar yönlendirmekte;daha sonra ise bunların,sosyal,toplumsal ve bireysel sorunlara duyarlılık adına insani ve İslami çözümler getirip,son aşamada faturayı hep mevcut devlet yapısıyla,onun küffar sistemlerine kesen şeytani planı devreye girmektedir.

Böylece,İslami ilimleri çok iyi bilen ve Yahudi bakış açısıyla maharetle ifade edebilen bu (MOSSAD istihbarat bilgileriyle donatılmış ve devamlı bu teşkilatla irtibatlı)istihbarat elemanlarının bir yandan Müslüman isimleriyle büyük İslam alimleri olarak İslam ülkelerinde tanınıp halkı içten içe işlemeleri, diğer yandan ise istihbari bilgi aktarımı işlevi görmeleri temin edilmektedir.

Bir büyük İslam alimi gibi toplumda kabul gören bu ajanlar zamanla etraflarına topladıkları gafillere,İslam’a zararlı görüşleri İslam davası adına aşılayarak;önce bireylerin akıl,vicdan,ahlak ve birbiriyle olan gönül bağlarını,sonra ise sahip oldukları devlet, yaşadıkları sistem ve toplumla olan hayat damarlarını kopartarak,MOSSAD’ın hazırladığı toplumsal anarşi ve terör olaylarının zemini hissettirilmeden elde edilmektedir.

Bu yolda en büyük destekçileri olan ve genelde tüm finansmanıyla referansı emperyal istihbarat örgütlerine dayanan; islami araştırmacı,yazar, politikacı, akademisyen,tarikat,cemaat,dernek,kurum ve kuruluşlarla tam ve organize bir çalışma sistemi izlemeleri sağlanmakta ve bu çalışmaları,islami basın yayın kuruluşlarıyla da yazılı ve görsel olarak beslenmektedir.

En nihayet kutsal değerler ve yaşamsal farklılıklar üzerinden fay hatları iyice tetiklenip, yeterince kıvama getirilen hedef ülke toplumu;son aşama cihad iddiasıyla bozgunculuk ve fesad yayıp,kan dökecek yeraltı şebekelerininde hayata geçirilmesiyle, kaosa götürüp parçalatılmakta,işgale ve müdahaleye açık hale getirilmektedir.

Bu yüzyıllardır Ortadoğu coğrafyasında tarikat ve cemaatler eliyle yinelenen ve her defasında kesin ve mükemmel sonuç veren en kalıcı yöntemdir .

Her ne kadar aynı yöntem :
-Avrupa ve Almanya'da; Scientology, 
-Çin'de;Falun Gong,
-Hindistan'da;Krişna, 
-Amerikada Yehova Şahitleri ve 
-Bahailer gibi 
dini tarikatlar üzerindende denenmiş olsa da, gerek eğitim ve bilinç düzeyinin yüksekliği, gerekse devlet ve sistem yapısının koruyucu refleks çevikliği sayesinde yıkıcı bir etkiye dönüşmeden varlığını yitirmektedir.

Ama ne yazık ki Ortadoğunun değişmeyen makus talihinin siyasi kaderi;bir asra yakındır İngiltere'nin Exeter,coğrafi kaderi ise;İsrail'in Telaviv İslam Üniversitesi,tarafından çizilmektedir.
Anahtar Kelimeler

Yorum Gönder

@name x