ISTEMEK MI?.. ALMAK MI?...

08 Ekim 2020 Perşembe 18:57

ISTEMEK MI?.. ALMAK MI?... BİR HUKUKÇUDAN ÇOK FARKLI BİR BAKIŞ!

ISTEMEK MI?.. ALMAK MI?...
İnsanlardan,  vicdanlı ve adaletli olmalarını istemekten daha büyük bir hata olabilir mi ?....
Şayet böyle bir talebin taraftarı isek hukuksuzlugu,  dolaylı olarak MEŞRU zemine çekmiş olmuyor muyuz ?....
Haksızlığa /zorbaliga maruz kalmış birinin, haklı sitem ve isyanlarina sebep olandan/olanlardan MERHAMET dilenmek anlamına gelir ki; Böyle bir ortam ve zeminde HUKUK DEVLETİ ve  YÖNETİCİLERININ VARLIĞINDAN söz etmekte, en iyi tabirle  SAFLIK olmaz mi ?.

Insan !.. Taklitçi yeteneğiyle gelişir ve geliştirir.... Yeni doğmuş bir bebeği vahşi doğaya bıraktığımizi, uysal ve dişi bir hayvanın sahiplendigini, emzirdigini ve bir kaç yaşına geldiğini hayal edelim.. Göreceğimiz  aynen şu olacaktır; Kendisini onlardan biri gibi algılayan ve onlar gibi davranan (Davranışlar kısıtlı olsa da, algı kesindir) bir insan evladiyla karşılaşırız...
Bugün Homo Sapiens türünün BAĞIMSIZ düşünen ve hareket edebilen, son nesli olduğumuzu söylersem, abartmış olur muyum?... Maalesef ki; Abartmıyorum...
Gelecek nesli şekillendiren bir önce ki, nesildir... Bunu neden diyorum ve yukarıda ki, ifadeleri neden kullandım ?..
Bizden  öncekiler, düşünüş ve davranışlarıyla, bizlere yeteri kadar örnek olamadılar.  Lütfen !.. Suçlama gibi algilanmasin... Çoğunluğu oluşturan, önce ki  neslin, yönetime direnç gostermeyip, kolaycılığı tercih etmeleri, kendilerinden sonra gelen neslin, çok daha zor şartlara göğüs germelerine sebep oldu/oluyor.... Hukukun üstünlüğünü benimsemiş az sayıda ki, insan/ insanların sesi cılız ve etkisiz kalıyor.... Bu da  saltanat sürenlerin ve besleme yandaşlarının keyfi uygulamalarına engel teşkil etmiyor.... 

Saltanat düşkünleri, ETKILI  EYLEM direnciyle karşılaşmamak için her türlü ahlâksız yapılanmaları inşaa ederek,  kendilerine KALKAN olacak BESLEME ordular yaratıp, hukuksuzluklarini sindirme yöntemiyle uygularlar.....
Bizden sonrakiler mi?.. Inanın çok daha zor günlere gebeler !... Arkamızda,
Teknolojinin  kurbanı olmuş, YÖNETENLERE  MUHTAÇ bir NESİL bırakmak istemiyorsak; Hukuku baştacı edip, ETKILI  EYLEM  PLANLARIYLA  HUKUKU  Herkesin  faydasına olacak şekilde, hukuksuzlardan  ALMAK  ZORUNDAYIZ.......

DEĞERLİ HUKUKÇU BÜYÜKLERİM ve DOSTLARIN,  Affına sığınarak, sıradan bir vatandaş olarak yazdım.....

Saygılarımla 
Kasım Çoban
Anahtar Kelimeler

Yorum Gönder

@name x