İSTENMEYEN ADAM(PERSONA NON GRATA)

25 Ekim 2021 Pazartesi 21:53

İSTENMEYEN ADAM(PERSONA NON GRATA)

İSTENMEYEN ADAM(PERSONA NON GRATA)
İSTENMEYEN kişi demek uluslararası hukuka göre,kendilerine verilen diplomatik haklar sayesinde, tutuklama ve kovuşturmalardan muaf tutulmuş olan yabancı diplomatlara  bir ülkenin uygulayabileceği en ciddi kınama biçiminde tanımlanabilir...
Sayın Cumhurbaşkanının,10 büyükelçiyi  istenmeyen adam ilan ettiğini açıklaması, devlet itibarımız ve milli onurumuz açısından çok önemli ve olumludur...
Viyana Diplomatik İlişkiler Konvansiyo'nun 41 ve 42.maddeleri, diplomatların bulundukları ülkelerin yasa ve düzenlemelerine saygılı olmalarını şart koşar.
Türkiye, 10 ülkenin büyük elçileri için istenmeyen kişiler prosedürünü başlatması ile, 10 ülkedeki Türk büyükelcilerinin de, Türkiye'ye dönmesi eş zamanlı olacaktır...
Krizin ardından ABD Büyükelçiliğinin yaptığı açıklamada Viyana Sözleşmesinin 41.maddeye riayet ettiklerini vurgulayarak güya sorun çözülmüş mü  oldu?
Günlerdir Osman Kavala'nın serbest bırakılma isteğini tekrarlayan başta ABD, Fransa, Almanya ve 7 ülkenin büyük elçileri kendilerini bilmez şekilde Türk yargısına talimat verme haddini kendilerinde bulma yetkisi asla kabul edilemeyeceği ortadadır...
Gelelim madolyanın öbür tarafına:
Peki büyükelçilerin istenmeyen adam ilan edilmesi için talimat veren C.başkanının talimatı yerine getirildi mı?
Hayır...
Büyükelçiler yada temsil ettikleri devletler, Türkiye'den özür mü dilediler!.
Hayır...
Konu iç poltikaya malzeme edilemeyecek kadar önemlidir...
Olaya şöyle de bakalım:
Hırsızlık yapan veya cinayet işleyen kişi veya kişileri, adi suçlularda bile devletin yargılama yapmadan görmemezlikten gelme veya AFFETME yetkisi yoktur.
Gerek iç hukukta, gerekse uluslar arası hukukta; suç işlediği  sabit olan ve yetkilerini aşarak, devletin yargı yetkisine müdahale eden büyükelçilerin geri adım attıkları gibi görülse de, bunların affedimiş sayılması  ile eş değer sayılabilir...
İşledikleri vahim hata sabit olmuştur.
Türkiye tarafından istenmeyen adam ilan edildikleri hâlde, yasanın Türkiye'ye  verdiği yetkinin müeyyidesi yerine getirilmemiş ve geri adım atılmıştır.Özür gelmemiştir.
Acaba kim geri adım attı?..Bence her iki tarafta geri adım attı, sorun dondurulmuş oldu. Bu sorunun galibi olmamıştır. (Bunun ayrıca hukuken incelenmesi gerekecektir...)
Yine de sorunun orta yolu bulunarak halledilmesi olumludur ancak, iç siyasete alet edilemeyecek kadar konu hassasiyetini koruyacaktır.
Bekleyip göreceğiz... 25.10.2021
                   AV.Faruk Ülker
Anahtar Kelimeler

Yorum Gönder

@name x