KAPSAYICI EKONOMİK ve SİYASAL KURUMLAR

03 Ağustos 2021 Salı 11:01

Genellikle, ekonomik gelişime ve siyasal değişime direnen elitler ile onların ekonomik ve siyasal güçlerini sınırlamak isteyenler arasındaki ciddi mücadelenin ürünüdür.

KAPSAYICI EKONOMİK ve SİYASAL KURUMLAR

 "KAPSAYICI EKONOMİK ve SİYASAL KURUMLAR;  kendiliğinden ortaya çıkmaz.


Genellikle, ekonomik gelişime ve siyasal değişime direnen elitler ile onların ekonomik ve siyasal güçlerini sınırlamak isteyenler arasındaki ciddi mücadelenin ürünüdür.

KAPSAYICI EKONOMİK ve SİYASAL KURUMLAR; bir kez sahneye çıktıklarında, bu kurumların kalıcı hâle gelmesini, hattâ genişlemesini muhtemel kılan bir verimli döngü, yani bir olumlu etkileşim  süreci oluşturmaya eğilimlidir.

VERİMLİ DÖNGÜ, çeşitli mekanizmalarla iş görür.
BİRİNCİSİ; çoğulcu siyasal kurumlar, iktidarın bir diktatör ve hattâ iyi niyetli bir başkan tarafından gasp edilmesini çok daha zor hâle getirir.

Gücün; bir bireyin ya da dar bir grubun elinde yoğunlaşması,  çoğulcu siyasal kurumların temellerine zarar verir ve çoğulculuğun gerçek ölçütü tam da bu tür girişimlere karşı direnç gösterme kabiliyetindedir.

Ayrıca, ÇOĞULCULUK; Hukukun Üstünlüğü nosyonunu, yani yasaların herkese eşit uygulanması gerektiği ilkesini yüceltir; bu bir mutlak monarşide doğal olarak imkansız bir şeydir.

Dahası; hukukun üstünlüğü ilkesi, insanların siyasal sistemde de eşit olmaları gerektiği görüşünü ileri sürerek, siyasal süreç için daha fazla katılımın ve daha büyük kapsayıcılığın önünü açar.

İKİNCİSİ; Kapsayıcı siyasal sistemler, kapsayıcı ekonomik sistemleri destekler ve onlardan destek görür.

KAPSAYICI EKONOMİK KURUMLAR; kölelik ve serflik gibi, sömürücü ekonomik ilişkilerin en korkunç örneklerini ortadan kaldırır, tekellerin önemini azaltır ve dinamik bir ekonomi yaratır."

Prof. Dr. Daron ACEMOĞLU
"ULUSLARIN DÜŞÜŞÜ"

DİLEĞİMİZ VE ÖZLEMİMİZ;  TÜRKİYE'NİN DE SÖMÜRÜCÜ EKONOMİK VE SİYASAL KURUMLARDAN KURTULUP BİR AN EVVEL, KAPSAYICI EKONOMİK VE SİYASAL KURUMLARA GEÇMEYİ BAŞARMASI...

SELAM VE SAYGILARIMLA...
Reyhan Demirel
Anahtar Kelimeler

Yorum Gönder

@name x