KUR’AN'LA BU SAVAŞ NİÇİN? ŞOK TESBİTLER!

13 Ocak 2020 Pazartesi 12:42

Kur’an 400 Bin Yıllık İslam dininin son vahyi ve kendisinden önce gelen bütün vahiylerin özetidir. Kur’an insanları değiştirmeye geldi. Fakat insanlar Kur’an’ı istemediler.

KUR'AN'LA BU SAVAŞ NİÇİN? ŞOK TESBİTLER!
Sevgili Rubil Kardeşim,

Kur’an 400 Bin Yıllık İslam dininin son vahyi ve kendisinden önce gelen bütün vahiylerin özetidir.
Kur’an insanları değiştirmeye geldi. Fakat insanlar Kur’an’ı istemediler.

BAŞLANGIÇTAN İTİBAREN KUR’AN’LA HEP SAVAŞTILAR.

İki türlü savaştılar:
1. Mekke’de tepedekiler savaştı Kur’an’la,
2. Medine’de içeridekiler savaştılar, yani münafıklar

Peygamber’den sonra Kuran’ı mushaflaştırıp, onun yerine paralel Kur’an’lar imal ettiler.

Emeviler İslam ile açıktan savaştı. Muaviye zamanında, paralel dinin kaynağı olarak on binlerce hadis uyduruldu. Bu rivayetlere dayalı yeni bir din uyduruldu. İndirilen din yürürlükten kaldırıldı.

Peygamberden 200 sene sonra hepsi de Horasan Bölgesinde ve Sasani orijinli olmak üzere 6 adet Hadis Külliyatı bir proje olarak oluşturuldu. Adına Kütüb-i Sitte (Altı Kitap) dendi. Yaklaşık 7000 civarında Sahih Hadisler olarak dinin temel öğretileri içinde yer aldı. Hatta ilk sıraya kuruldu; Kur’an ayetleri Kütüb-i Sitte’nin onayına sunulur hale geldi.

KUR’AN İSLAM’INDAN HADİS İSLAM’INA GEÇİLDİ.

Hâlbuki bu kitapların içinde, bırakın sahih özelliği taşımayı, dine, akla ve ahlaka aykırı, Allah Resulünün söylemeyeceği yüzlerce sözde hadis “Sahih” sıfatıyla yer almaktadır.

Dahası, aslen Arap olan İmam Malik’in üstelik bunlardan çok daha eski ve sünnetle hadisi birleştiren, daha gerçekçi ve yaklaşık 1720 hadisten oluşan Muvatta isimli eseri Sahih Hadis kitabı olarak kabul edilmemektedir.

AHMED İBNİ HANBEL (MS 780-855) Kur’an’ı anlayarak okumaya son verdi. 
Anlaşılmadan yüzünden okumanın (Tilavet, kıraat bile değil) yeterli olacağını ve bununla sevap kazanılacağını hükme bağladı.

PEYGAMBERDEN SONRA DİNİ VE KUR’AN’I ASLİ YERİNE KOYMAK İSTEYENLER TABİİ Kİ ÇIKTI.

Mesela İmam Azam Ebu Hanife (MS 700-767) bozulan dini asli yerine taşımaya çabaladı. Kendi sahalarında uzman 30 Kişiden oluşturduğu “BAĞIMSIZ HUKUK ŞURASI” aracılığıyla, 30 yıl Hocalık yaptığı okulda, 83.000 rayından çıkmış ve İslam’dan kopmuş konuyu hükme bağladı. 

Ama bu Büyük İmam’ı, Abbasi 2. Halifesi Cafer El Mansur ve takımı, işkenceyle hapishanede öldürdüler. Üstelik adına HANEFİLİK diye de bir mezhep uydurdular. Mezhebin içini kafalarına göre doldurdular. 

Onun kabul etmediği görevi Halife adına deruhte eden İmam Yusuf’u ve o tarihte 14 yaşında olan İmam Muhammed’i de İMAMEYN (iki imam) adı altında Hanefilik mezhebinin İmam Azam adına kurucu imamı tayin ettiler.

İmam Azam’ın asıl öğrencisi ve ilmiyle halefi olmaya layık İMAM ZÜFER, Halife’nin teklif ettiği görevi kabul etmedi. Basra’ya kaçarak canını kurtardı. Onun adını da zaten unuturdular.

SELÇUKLULARDA BİR DÜZELME GÖRÜLDÜ.

Akla ve bilime dayalı Hanefi-mutezile görüşü ağırlık kazandı.

Bu düzelme de Nizamülmülk tarafından saptırıldı. Mutezile mezhebi daha sonra yasaklandı.

Bu çağda 90 yıllık Danişmendiler dönemi zikre değer. Onların ayrıca konuşulması lazım…

KUR’AN’LA BU SAVAŞ NİÇİN?

Kimisi öç aldı, kimisi kendi kültür ve inancının etkisinde kaldı.

Kuran Meallerini neredeyse anlaşılması imkânsız soğuk metinler halinde sundular. Okuyanları neredeyse usandırdılar. Rabbimizle sohbetin çekiciliğini kaldırdılar.

Kur’an’la toplumun anlam bağı kopartıldı. Kuran bilgi sisteminden kopuş yaşandı. BUNUN ADI BÜYÜK KOPUŞTUR.

Kur’an’da 850 yerde akledin öğüdü geçer. Akıl ve irade isim olarak yer almaz Kuran’da, bu kavramlar durağan değildir, aktiftir. Alah aktftir, EL FAAL’DİR.
Kuran bilim kitabıdır. “Bilmiyorsanız inanmıyorsunuz” der.

Allah kulunu özgür ister. İnsanım özgürlüğü aklının, düşüncesinin ve bilgisinin özgürlüğüyle alakalıdır.  

İnsanlar köle değil, özgür kuldur, akıl ve iradelerini istedikleri gibi kullanırlar. 

Kuran emirler kitabı değil, Bizim Dostumuz Allah tarafından bize verilen sevecen öğütler kitabıdır. İnsanlar bu öğütlere uymaya mecbur değil, mesuldürler.  

SONRA NE OLDU?

Kur’an mukaddes bir metin olarak saygıyla öpüldü, kutsandı ve odanın tavanına yakın bir yerde temiz kılıflar içinde saklandı. Bugün de Kur’an duvardaki yerinde hürmet edilen bir kutsal metin olarak evi deprem, yangın ve hırsızdan koruma görevini sürdürüyor.  

AMA KUR’AN ASLA HAYAT KİTABI OLMADI.

Kur’an’la savaş bir kitap ve metin savaşı değildir. Savaş, Kur’an’ın getirdiği ilkelere karşı yapılmaktadır.

Bu savaş hala devam ediyor.

Herkesin kütüphanesinde ve evlerinde Kur’an ciltleri durmaktadır. Anlamıyla kimsenin ilgilendiği yok; ölülere okunmak için Yasin ve hatim indirme aracı olarak yılda üç beş defa ele alınmaktadır.

Artık Kur’an ölü kitabıdır, İslam ölüler dinidir.

Buyurunuz, canlandırınız…Değişik dönemlerde ve değişik idarelerde sisteme bağlı olmadan kişisel mahdut dönemlerin dışında YOK maalesef. 
İlk İslam Devleti İslamdan öç aldı. Oradaki 2 yıllık Ömer İbni Abdülaziz’i saysak ne saymasak ne. 
Abbasiler tam bir rezalet. Dicle nehri kenarında Beytül Hikme adıyla 350 üniversite kuran Halife Me’mun’un 20 yıllık dönemi bir istisna. 
Endülüs’ün bazı dönemleri gibi. 
Sonuç: Sistemi aklederek siz kuracaksınız. 


Prof Dr Orhan Aslan
Anahtar Kelimeler

Yorum Gönder

@name x

Toplam Yorum Sayısı 25

Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

fahri müfettiş 3 ay önce yorumlandı

yalan palavra uydurma. fetö diplomasıyla prof olunmuyor. sahtekar herif yahudi yalanlarını yutturma millete. kur!an peygamberden öğrenilir senin gibi casustan değil.

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

Tırak Kor 3 ay önce yorumlandı

böl:24==>ve metinleri daha içselleştirerek ve daha hayatına yansıtarak vazgeçilmez bir kaynak olarak kullanacaktır.zira kullanmıyorsa sosyal hayat(grup/genel ünite-genel küme)den çıkartılacaktır.zaten bu otomatik olacağı için insanlar ve rejim kendisine ait olan toplum kullarına.hangi dine aitse onu okuyup-anlaması ve anladığıyla sosyal hayatını ikame etmesi mümkün olacaktır.sen buna değinmemis in korkmuşsun =>diyorsunki birde**: sistemi aklederek siz kuracaksınız. . tek doğru cümlen bu cümle

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

Tırak Kor 3 ay önce yorumlandı

böl:23==>dinamği tanımında.grup üyeleri grup ilkeleri ve normlarına uygun hareket ederse grup üyeleri bunu bilerek davranış geliştirir.bu kurallara uymazsa grup üyesi çıkartılır..yani kuran ahkamını okuyup kavrayan anlayan insanlar.kendi hangi rejimde yaşıyorsa o rejimin ve o yönetimin o insanlara verebildiği özgürlük kadar.kur'anı okur anlar ve sosyal hayatına uygular.böyle olur özgürlük o topluma verilirse o rejim ve yönetin tarafından o topplum gerçek manada bağlı olacağı kutsal kitab

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

Tırak Kor 3 ay önce yorumlandı

böl:21==> açılımlar ve maniler yazmışsın iyide brader günümüz 2020 neden 19 yy.da ilk çelreğinde insanlar kuran okuma ve anlama konusunda %80 lik bir bölümü bunu karışılarken neden bir anda %10-lara %lere geriledi bunu korkudan yazamamışsın.2-Allahın sözleri olan mushaf(kutsal kitap ve metinler-suhuflar)eğer sosyal hayatta bir karşılığı olursa devam eder.zira sensosyoloji konusunda sıfırsın(insanların en küçük sosyal birimi(gruplardır(aile-okul-dernek-vakıflar-ünversiteler-kurumlar)grup

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

Tırak Kor 3 ay önce yorumlandı

böl:20==>kuran asla hayat kitabı olmadı===burada sebebini asla yine yazmamışsın.sana unu söyleyeyim.**huzur-i ilahide aha bu yazdıklarını Allahın okumayacağını sanarak yazdığın belli aslanım....korkasın yazamamışsın..yahu bir bilim adamının sözleri hangi konuda eftal ise o kunuyu anlatırken"sebep-sonuç ilişkisinde ampirik davranmalı"sen bu yazıyı===>şunlardan dolayı eksik yazmışsın 1-mese insanlar neden kerim kitabı eskiden çok okurken okuyamamış(gitmişsin 800-900 lü yıllara dayanarak

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

Tırak Kor 3 ay önce yorumlandı

böl:19==>acıklıyor.ama sen tık nefes kalmışsın be birader.böyle konuyu eğik ve iniş aşağı vitesi boşa alınmış araba gibi bıraktın gittin..sen önce bunlara cevap ver.sonra kur'andan uzaklaşmaların sebeplerini yaz.sonra daha akıcı bir anlatıma kavuşursun yahu bu sözlerin.yeni araba yapmış ve benzini unutmuş değil.araba yapılmış.boyanmış motoru hala sıcak ve kullanılmış hala yeni ama sende bu araba**mazot ile çalışır-benzin ile çalıır-gaz ile çalışır-elektirikli çalışır**demekten korkuyorsun.

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

Tırak Kor 3 ay önce yorumlandı

böl==>18==>birisidir lütfen söyleyiniz.işte senin yazdıkların aha burada bittii...sen kendince olması gerekli olanı söylüyorsuntamam--oldaki müslüman bu yazını okudu eğer anlaşmısa sana**hangi tür sosyal hayatı yöneten rejimler Allahın kuldan istediği özgür aklı sosyal ve içtimai hayatına nakşedebilsin veya uygulasınki oda toplumda rahat etsin.işte bunu yazmamışsın.korkmuşsun.böyle yazı yazılmaz....Allah ne istediğini biliyor kurana bunu koyuyor,.görevli insanı(seçilmiş insan peygamberi)

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

Tırak Kor 3 ay önce yorumlandı

bölb16==>Allah kulunu özgür ister. i̇nsanım özgürlüğü aklının, düşüncesinin ve bilgisinin özgürlüğüyle alakalıdır. ..bende diyorumki sayın pof bey==>insan bu kur'an odaklı -resulün sünneti seniyeleri ile kendi sosyal ve içtimai hayatını hangi kulların hangi yönetimin pangi özgürlük anlayışı ile.bu özgürlüğünü Allahın kendisinden istediği özgürlük tanımlı olsun.söylermisin*krallık-sultanlık-demograsi-değişik rejimler..hangisi kulun özgür olma iradesi için yeterli olan yönetimler ve rejimlerden

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

Tırak Kor 3 ay önce yorumlandı

böl:17===>pof ama korkuyorsun gerçekleri yazamamışsın demekki sen bu dini makalemsi yazını.aslında birilerine parmak sallamak amaçlı hazırlamışsın ammaaa!!mateeessüf olmamış yeminle.==>bak yine sallamışsın ama doğru fakat artık sana şüpheyle laklaşıyorum doğru bile söylesen===

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

Tırak Kor 3 ay önce yorumlandı

böl:16=

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

tırak kor 3 ay önce yorumlandı

böl==>15:bak korkarak bir cümle yazmışsın===>kuranla toplumun anlam bağı kopartıldı. kuran bilgi sisteminden kopuş yaşandı. bunun adi büyük kopuştur----kuranla toplumun anlam bağı ne zaman kopuldu.istanbulda okumuların%96lık bölümünün %80ine yakını kuranı cebinde taşır ve her yerde okur mealinide bilirdi..acaba sayın pof neden kur'anla toplumun anlam bağı kopartıldı..osmanlıda vardı.ama zatınız sanırım.yusuflara geliyor..böyle dini-ilmi-mülahazalar yapılamaz efendi korkarak din gibi bir mevzu

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

tırak kor 3 ay önce yorumlandı

böl:15==

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

Tırak Kor 3 ay önce yorumlandı

böl:14=>veay iğrenç küfürler edildiğinde "suyun moleküler yapısının ani değiştiğini suyun insan gözüyle görülemeyecek bir fiziki görüntüsü olduğunu gözlemliyor...demekki kuran manasını bilsende bilmmesende okunduğunda bir sıhhat bir sosyal veya ictimai varlık tamamına ulaşılmayı sağlıyor.güne iyi başlanıyor daha töleranslı olunuyor.dünyada hiç bir hatip veya nutukçu böyle iinsan fiziki ve ruhunu pozitif yapacak hiç bir ilme haiz değil...yani bu lafında tırık senin.

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

tırak kor 3 ay önce yorumlandı

böl:12==>bilmesende hatta dilin peltek bile olsa yüzünden(kıraat)okuma.okuyan insanın güne zinde başlamasını ve tüm iç organlarının rahat çalışmasına vesiledir.okuyanın ruh alemi genişler daha töleranslı olur.daha insancıl olur.yahu pof..bunlara inanmaya bilinir.bize çocukken aman suyu oturarak için 3 parçada için -sağlığınıza dokunmasın fayda versin derlerdi büyüklerimiz biz inanmazdık çocukken.japonlar bir bardak suya ilmi denek araçlarıyla müdahale ederek suya sesli olarak"şeytan-"gibi

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

Tırak Kor 3 ay önce yorumlandı

böl:11===>şekli olarak gramere dayalı (teeccühlü)ve dinletisi ön planda olan okuma.ve sonradan okunanı o ülke dilinde anlatarak okumaya(mealli)olarak ikiye ayrılır.insanlar artık kuranın yüzünden okunmasının bile Allahın kendi kerim kitabında ve resuli kibriyanın sözlerinde kuranın yüzünden okumanında büyük sevaplar aldığını.her kelimesinin insana ve onun organlarına bir düzgünlük ve bir duygusal patlamalarla ruhi gelişiminin sebebi olduğu belirtilir.sayın pof.kur an okumak anlamasanda

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

Tırak Kor 3 ay önce yorumlandı

böl===>10-ahmed bin hanbel.bir fakihtir.fakih kitap sünnet konusunda tüm diger kabul görmüş mezepler===>maliki-şafi-hanefi) gibi Allah-kuran-sünnet merkezli islama kolaylıklar sağlayan nefis öğretilerdir.mezhepleri bile anlamayan hurafeler islamdaki mezhepçiliği.bilinen hristiyan ve yahudi mezheplerine benzetmektedir.oysaki bir mezhepler.fakih fukahası ile müsemma olan fıkhi eserinde 10 larca islam bilimi ve öğretisi ile islama şuurlu ve daha verimli yanaşmayı emreder..kuran okumanın

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

Tırak Kor 3 ay önce yorumlandı

böl==9-oda poflayardak islamı kuranı anlatmaya çabalıyor ama girizgahı boş*****haberalp senin uzman pof yazmışki==>ahmed i̇bni̇ hanbel (ms 780-855) kuranı anlayarak okumaya son verdi. anlaşılmadan yüzünden okumanın (tilavet, kıraat bile değil) yeterli olacağını ve bununla sevap kazanılacağını hükme bağladı...islam dininde mezhepler 4 adettir.iki tanesi butlan ve islamı provake eden ve islamı modern görünümlü göstermee çalışan iki şia vardır..şii-lik ve vahabilik--bunun haricinde

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

Tırak Kor 3 ay önce yorumlandı

böl==>8-diye.sünnet eslamın*fiiliyat külliyatı olduğunu bile bilemiyorsun be gardaşlık.seninle neden konuşuyorum anlamadım hala...sünetsiz kur'an-sessiz duvarda asılı hiç bir işe yaramayan talhak-kul akidesinin temeli olarak kalır...sünnet olmadan-oruç zamanı-bayramlar-namazlar-haç-zekatları nasıl bilebilirsik a pof adam...sen islami kultarden beri birisin.seni sevmedim sütoğlanı.haberalp yuhhhhhhhh lan sana.koca bir yuhhhhhhhhhhhhhhh!haberalp sende şuur yok lan..islamı bir pofa bırakmışsın

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

Tırak Kor 3 ay önce yorumlandı

böl===>7-soru==>kuran i̇slamindan hadi̇s i̇slamina geçi̇ldi̇.* *evet sayın prof böyle demiş.bu prof keşke di̇n i̇lmi̇hali̇ li̇taratürü bilebilseydi.neden.islamda birbirinin eşi -birbirinin tamamlayıcısı olan===>kuran-vahy+sünnet(tabikatları)===>resuli ekber *veda haccında===>size iki tane önemli varlık bırakıyorum(kaynak kullanışlı islam )kur'an ve sünnetim===>professeur denen kişi.sen resul-i kibriyayı tanıyamamışsın be adam-ı bize sünnetini bırakıyor ki "srat-ül müstakimden ayrılmayalım

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

tırak kor 3 ay önce yorumlandı

böl:6==>zenginleştirimiş arapça(türkçe+farsça+diğer kültür dillerinden alıntılar )yani osnmanlı dilini bilmek.65 büyük olke ve 14 tane islami yönden bağlı ülkenin insanlarıyla bu günün ingilizcesi gibi kullanılır bir zengin dil oluşturulmuş.millet arapça biliyor.nüfusun%96 sı kur'an tilaveti yapabiliyor okuyor..cumhuriyet sonrası bu mushaf artık duvara asılmış zira bunu okumak ve bununla sosyal hayata atılma imkanı bulamamıştır anadolu insanı.bunu yazar yazamamış.tabiki korkudan.yazamaz..

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

Tırak Kor 3 ay önce yorumlandı

osmanlı ahalisinin %45 eğitimsiz ve %55i okuması kültür var.600 yıl cahil olan bir ulusu elin gavuru benimsesin onu kutsasın bu bilme bile ihanettir..""bsurada birisi yine kendisini enkahraman rıdvan gibi gören vatandaş**bir gecede mezar taşlarını okuyamaz hale geldik benzetmesinin doğru olmadığı yazması ki doğru değil ama lafın kullanımı gelecek açısından "cuk oturmuş"ama anlayamamış bradırımız..osmanlıda arapça dil ve alfabesi-zenginleştirilmiş (esperanza dili mesabesinden üstün)

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

tırak kor 3 ay önce yorumlandı

böl===>4:sosyal-ictimai-ahlaki ve dinin tanziminin kullanılış konularına biraz değinerek bu "kes kopyala yaptığım metine destek olaydı anlardım.lafa bak.kuran ev bekçiliği yapıyor.iyide osmanlı döneminde sizin gibi kahraman milliyetçiler osmanlının eğitimi yoktu%2lerdi gibi saçmalıklara göiğüs verenlerin gördükki cehaletin fevkinde oluşları ve bilimsel olamaışlarının hezeyanlarını gördük.burada kemal karpat gibi ber insanın 1865 li yıllarda o gün yapılan osmanlıda eğitim durumu sayılgası

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

Tırak Kor 3 ay önce yorumlandı

böl=3==>neresinden başlayım bilemedim acaip bölük pörçük.doğruları var ama o doğruları "kendi yanlışlarının doğru olmasını sağlaması için kullanmış gibi"""sırayla gitmeden önce===>kuran mukaddes bir metin olarak saygıyla öpüldü, kutsandı ve odanın tavanına yakın bir yerde temiz kılıflar içinde saklandı. bugün de kuran duvardaki yerinde hürmet edilen bir kutsal metin olarak evi deprem, yangın ve hırsızdan koruma görevini sürdürüyor.===>evet eğer burada türkiye cumhuriyetinin kuruluşu ve sosyal

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

tırak kor 3 ay önce yorumlandı

gazi kamala ait şehir efsanesi varsa buralarda döküp duryorsunuz ülkede neler oluyor haberiniz yok..no.no.nolar ile * büyük projelerde.o bildik %42 lik bir muhalif kanadın içine dalıyorsunuz bazen...bir haksızlık karşısında susan di̇lsi̇z şeytandir der.resuli ekrem.ve kerim kitap.bunu elinizle-olmuyorsa-dilinizle dahada olmuyorsa-içinizden humalif olunuz(buğz ediniz)bu imanın en altıdır der..evet baktık burada yine islam konusunda pof akademisyeni yellenmiş biraz.ama kendi tarafından görerek

0 Kişi beğendi.
Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

tırak kor 3 ay önce yorumlandı

**ulan haberalp.senin yatacak yerin yok.böyle sözüm ona kendisinin türkiyenin veya dünyanın sorunlarından birisini tam aydinlatirsam ben aydinlatirim"edasında olanlara yine yer sağlamışsiniz..ulan haber alp.sen gerçekten ne yaptığını bilemez bir haber portalısın....di̇ni̇n temeli̇"keri̇m ki̇tabimiz kur'an"nerede bir haksızlık varsa orada bunu engelmleyiniz bu islam müminleri için vazgeçilmez davranış olacaktır-**bu haberlapta ne kadar hatalı yakın tarih-din ilmihali-gazi kamal böl==>1

0 Kişi beğendi.