Mavi Vatan Vakfı kuruldu

19 Kasım 2021 Cuma 10:00

Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz ve arkadaşları, deniz yetki alanları hakkında kamuoyu bilincinin gelişmesine katkı sağlamak için ‘Hamit Naci Mavi Vatan Vakfı’nı kurdu.

Mavi Vatan Vakfı kuruldu
 Mavi Vatan Vakfı’ndan yapılan yazılı açıklamada vakfın temelde beş önemli hedefe hizmet edeceği vurgulandı.

Mavi Vatan Vakfını’nın kuruluşuna ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.

"Türkiye’nin denizcileşmesine ve başta Mavi Vatan olmak üzere deniz bilincinin her alanda gelişmesine katkı sağlayacak ‘’Hamit Naci Vakfı’nın kuruluş belgesi Resmî Gazetede 30 Ekim 2021 tarihinde 10299/1-1 ilan numarası ile yayınlanarak hayata geçmiş, Vakıf Senedi gereği ilk Mütevelli Heyet Toplantısı 18 Kasım 2021 tarihinde Heybeliada’da gerçekleştirilmiştir.

Merhum Hamit Naci, Türk tarihinde ilk sivil denizcilik okulu olan Milli Deniz Ticareti Kaptan ve Çarkçı Mektebini (Bugünkü adı ile İTÜ Denizcilik Fakültesi) 1909 yılında kuran 1877 Bahriye Mektebi mezunu emekli deniz subayıdır. Damadı Lütfi Müfit Özdeş, Atatürk’ün Harbiye’den sınıf ve Kuvayı Milliye dahil pek çok cephede silah arkadaşı, milletvekili ve aynı zamanda Vakfın Kurucusu E. Büyükelçi Müfit Özdeş’in büyük babasıdır.

Emekli Büyükelçi Sayın Müfit Özdeş Hamit Naci Mavi Vatan Vakfı’nın kurulmasını önce hayal ederek ve sonra öncülük ederek bizleri bir araya getirmiştir. Kendisi merhum Hamit Naci’nin hayatı boyunca Türk denizciliğini geliştirmeye yönelik idealleri ve ilkeleri paralelinde bu vakfın kurulma sürecini başarıyla sonuçlandırmıştır.

5 ÖNEMLİ HEDEF BELİRLENDİ

Hamit Naci, Mavi Vatan Vakfı bugün temelde beş önemli hedefe hizmet etmek üzere Heybeliada’dan tarihi seyrine başlamıştır.

Vakfın, birinci vazifesi merhum Hamit Naci’nin 20. Yüzyıl başında sahip olduğu denizci ve yenilikçi ruhu, ebedi Liderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün 1 Kasım 1937’de TBMM’de vazettiği denizciliğin Türk’ün milli büyük ülküsü olarak benimsenmesi paralelinde bugüne yansıtmaktır.

İkinci hedefimiz Türk milletinin bugüne kadar iki kez bağrından çıkan Donanma Vakfının ruhunu üçüncü kez canlandırabilmek, bir nevi üçüncü kez hayata geçirmektir. Birincisi 1909-1919; ikincisi 1965-1987 yılları arasında emsalsiz faaliyetlerde bulunan donanma vakıflarının söz konusu dönemlerde temel hedefleri halkın desteği ile donanmaya gemi kazandırmak olmuştur. Ancak diğer yandan Anadolu’da ve Trakya’da teşkilatlanarak halka denizciliği tanıtmak ve yaygınlaştırmak görevlerini de yürütmüşlerdir. Maalesef 1987’den sonra bu görevi yerine getirecek hiçbir kamu veya özel kurum veya kuruluş görev almamıştır. Vakfımızın temel amacı halkımızı yeniden denizle tanıştırmaktır.

Vakfımızın üçüncü amacı, 21. Yüzyılda Türkiye’nin halkı ve devleti ile denizcileşmesini hedefleyen Mavi Vatanı, sembol, kavram ve doktrin olarak geliştirmek ve millete mal etmektir.

Dördüncü hedef, deniz ve denizcilik kültürünü korumak, kurumsallaştırmak, geliştirmek ve yaygınlaştırmaktır.

Beşinci hedefi devletin ve halkın denize uzak duruşunu ortadan kaldıracak tedbirler alarak toplumun genel kesiminde deniz farkındalığı yaratmaktır.

Vakfımız mütevelli heyeti, yönetim ve denetleme kurulları tarafından yönetilmekte ve denetlenmektedir.

Vakfımızın merkezi Heybeliada Lozan Zaferi Caddesi numara 55’teki Sayın Büyükelçi Müfit Özdeş’in bağışladığı tarihi binadır. Bu bina vakfın kurulmasını müteakip restorasyon aşamasına girecek, hazır olduğunda merkezimiz burada olacaktır.

MAVİFORUM

Vakfın en önemli organlarından biri Hamit Naci Mavi Vatan Vakfı Denizcilik Forumu kısa adıyla MAVİFORUM olacaktır. Bu bir düşünce kuruluşu olarak düzenleyeceği akademik faaliyetler, yayınlayacağı akademik doküman, kitaplar ve tanıtıcı film ve videolarla halkın denizci bilincinin gelişmesine katkı sağlayacaktır.

Vakfımızın her ilde ve KKTC başta olmak üzere yurt dışında şube açması amacımızdır. MAVİFORUM gerek dijital ortamda gerekse Türkiye’nin her yerinde akademik faaliyetler icra ederek denizci bilincin gelişmesine katkı sağlayacaktır.

DENİZCİLEŞME MERKEZLERİ

Vakfın en büyük amacı önümüzdeki yıllar içerisinde güçlendikçe çocuk ve gençlerin denizcileşmesine katkı sağlayacak Denizcileşme Merkezlerinin kurulmasıdır.

Bu kapsamda amacımız Türkiye’de ilk kez hayat bulacak bu merkezler üzerinden maddi durumu iyi olmayan başta çocuk ve gençler olmak üzere vatandaşlarımıza temel yüzme, kürek, yelken ve denizcilik kültürü eğitimlerini vermektir.

Benzer şekilde vakıf, deniz kültürüne ait varlıkların, başta tarihi ve kültürel önem ve değere sahip teknelerin tespiti, korunması ve sergilenmesi gibi faaliyetlere öncülük edecektir. Maalesef kanunlarımız karadaki doğa ve kültür varlıklarını korurken denizde tarihi ve kültürel değeri olan klasik teknelere ve deniz kültür varlıklarına yönelik bir korumaya sahip değildir. Vakıf bu tip klasik tekneleri ve deniz kültür varlıklarını himayesine alarak gelecek nesillere aktarılması görevini yürütecektir.

Vakfımız enerjisini iki büyük güçten alacaktır. Birincisi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümsüz ışığı diğeri sahip olduğumuz olağanüstü deniz coğrafyasında denizcileşme istenç ve irademizdir. Varacağımız liman, denizle buluşmuş, Mavi Uygarlık cephesine geçmiş Atatürk’ün aklındaki Türkiye’dir.

Temel değerlerimiz, Atatürk İlke ve Devrimleri ile Cumhuriyet’in Temel Niteliklerine Bağlılık, Liyakat Odaklılık, Doğaya Saygı, Bilimin Etiğine ve Metotlarına Riayet, Kurumsallık, Hesap Verebilirlik ve Şeffaflıktır.

Bu süreçte denizle dost her paydaşla iş birliği ve karşılıklı destek içinde bulunacağız."

Yorum Gönder

@name x